ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα μέρη του λόγου


 

Τι είναι τα μέρη του λόγου;

 

Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας κατατάσσονται σε δέκα (10) μεγάλες ομάδες, δημιουργώντας έτσι τα μέρη του λόγου.

 

Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:

1. το άρθρο,

2. το ουσιαστικό,

3. το επίθετο,

4. η αντωνυμία,

5. το ρήμα

6. η μετοχή (σε -μενος, -η, -ο και σε -οντας ή -ὠντας)

7. το επίρρημα,

8. ο σύνδεσμος,

9. η πρόθεση,

10. το επιφώνημα.

 

Το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία, το ρήμα, και η μετοχή (αυτή που έχει κατάληξη -μενος, -μενη, -μενο) επειδή αλλάζουν μορφή είναι κλιτά.

Το επίρρημα, ο σύνδεσμος, η πρόθεση, το επιφώνημα, και η μετοχή με κατάληξη -οντας ή -ώντας, επειδή μένουν πάντα τα ίδια, είναι άκλιτα.

 

Τι σημαίνει αλλάζουν μορφή ή μένουν πάντα τα ίδια;

 

Ας το δούμε αναλυτικά

Το άρθρο ο, η το ή ένας, μία, ένα δεν τα συναντάμε μόνο με αυτή τη μορφή. Λέμε και: του, της, των, τα ή μίας, ενός.

Το ουσιαστικό, για παράδειγμα ο αδερφός, δεν έχει μόνο αυτή τη μορφή. Λέμε και: αδερφού, αδερφό, αδερφοί, αδερφών, αδερφούς!

Το επίθετο, για παράδειγμα ο ωραίος, -α, -ο, θα το δούμε και: ωραίου, ωραίες, ωραίων κλπ.

Την αντωνυμία, για παράδειγμα ο οποίος, -α, -ο, θα την πούμε και: οποίου, οποίας, οποίων κλπ.

Το ρήμα, για παράδειγμα θέλω, θα το βρούμε και: θέλεις, θέλουν, θέλαμε κλπ.

Τη μετοχή με κατάληξη -μενος, -μενη, -μενο, για παράδειμα αγαπημένος, -η, -ο, τη λέμε και: αγαπημένους, αγαπημένων, αγαπημένα κλπ.

 

Αντίθετα:

Τη μετοχή με κατάληξη -οντας ή -ώντας, για παράδειγμα τρέχοντας, γελώντας τη βρίσκουμε μόνο με αυτή τη μορφή.

Τις προθέσεις μέχρι, ίσαμε κλπ. τις συναντάμε μόνο με αυτή τη μορφή.

Τους συνδέσμους: και, αλλά, όταν κλπ. τους συναντάμε μόνο με αυτή τη μορφή.

Τα επιρρήματα: γρήγορα, ευτυχώς, καθημερινά κλπ. τα συναντάμε μόνο με αυτή τη μορφή.

Τα επιφωνήματα: αχ, όπα κλπ. τα συναντάμε μόνο με αυτή τη μορφή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μερικές φορές κάποιο από τα μέρη του λόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως άλλο είδος, π.χ.

 

• Το επίθετο σαν ουσιαστικό

Ο Γιώργος είναι άρρωστος (= η λέξη άρρωστος είναι επίθετο, γιατί προσδιορίζει το ουσιαστικό Γιώργος)

Ο άρρωστος έπρεπε να μετακινηθεί (η λέξη άρρωστος χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, δεν προσδιορίζει κάποια άλλη λέξη)

Δεν πρέπει να πίνεις αναψυκτικά ποτά (η λέξη αναψυκτικά είναι επίθετο, γιατί προσδιορίζει τη λέξη ποτά)

Αγόρασα μερικά αναψυκτικά (η λέξη αναψυκτικά χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, δεν προσδιορίζει κάποια άλλη λέξη)

 

• Η αντωνυμία ως επίθετο ή επίρρημα

Άλλος θα έρθει; (η λέξη άλλος χρησιμοποιείται ως αντωνυμία)

Δεν τρώω άλλα φρούτα. (η λέξη άλλα χρησιμοποιείται ως επίθετο και προσδιορίζει τη λέξη φρούτα)

Δεν πάει άλλο! (η λέξη άλλο χρησιμοποιείται ως επίρρημα.

 

• Το ρήμα ως ουσιαστικό

Θέλω να φύγω. (η λ. θέλω χρησιμοποιείται ως ρήμα)

Να σταματήσεις τα θέλω και δεν θέλω. (η λ. θέλω χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό)

 

Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για:

1. το άρθρο

2. το ουσιαστικό,

3. το επίθετο,

4. την αντωνυμία,

5. το ρήμα

6. τη μετοχή (σε -μενος, -η, -ο και σε -οντας ή -ὠντας)

7. το επίρρημα,

8. τον σύνδεσμο,

9. την πρόθεση,

10. το επιφώνημα

 

 Ασκήσεις

 

 1. Βρες τι μέρος του λόγου είναι οι παρακάτω ομάδες λέξεων
 2. Μπορείς να βρεις τα άρθρα του κειμένου;
 3. Εντόπισε τα άρθρα του κειμένου
 4. Μπορείς να βρεις τα ουσιαστικά του κειμένου;
 5. Εντόπισε τα ουσιαστικά του κειμένου
 6. Μπορείς να βρεις τα επίθετα του κειμένου;
 7. Εντόπισε τα επίθετα του κειμένου
 8. Μπορείς να βρεις τις αντωνυμίες του κειμένου;
 9. Εντόπισε τις αντωνυμίες του κειμένου
 10. Μπορείς να βρεις τα ρήματα του κειμένου;
 11. Εντόπισε τα ρήματα του κειμένου
 12. Μπορείς να βρεις τις μετοχές του κειμένου;
 13. Εντόπισε τις μετοχές του κειμένου
 14. Μπορείς να βρεις τα επιρρήματα του κειμένου;
 15. Εντόπισε τα επιρρήματα του κειμένου
 16. Μπορείς να βρεις τις προθέσεις του κειμένου;
 17. Εντόπισε τις προθέσεις του κειμένου
 18. Βρες στο παρακάτω κείμενο τις 20 κοινές και τις 19 λόγιες προθέσεις
 19. Μπορείς να βρεις τους συνδέσμους του κειμένου;
 20. Εντόπισε τους συνδέσμους του κειμένου
 21. Εντόπισε τα επιφωνήματα του κειμένου
 22. Βρες στο παρακάτω κείμενο τα 28 επιφωνήματα

 

 
Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006