Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2019

Ημερολόγιο συμβάντων

ΙΕ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Σημείωση: Η Εκκλησία της Ουκρανίας ανακηρύχθηκε Αυτοκέφαλη με Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο της 06-01-2019.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος. 15-11-2009.
Έδρα Κίεβο.

Μητροπολίτες

 1. Ο π. Κιέβου Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Σημείωση: Στις 20-06-2019 ο Μητροπολίτης π. Κιέβου Φιλάρετος μαζί με τον Μητροπολίτη Μπελγορόδου Ιωάσαφ και τον Βικάριο Επίσκοπο Βαλουήκη Πέτρο προέβησαν στην ανασύσταση του Πατριαρχείου Κιέβου. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ουκρανίας της 24-06-2019 οι δύο τελευταίοι απολύθηκαν από τη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

 2. Ο Γαλικίας Ανδρέας. 07-04-1990.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
 3. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Δανιήλ. 28-04-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 4. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Ρωμανός. 22-05-1990.
  Έδρα Βίννιτσα.
 5. Ο Νικολαγέβου και Μπογκογιαβλένσκη Βλαδίμηρος. 13-03-1993.
  Έδρα Νικολάγεφ.
 6. Ο Μπογορόδου Αδριανός. 06-02-1994.
 7. Ο Μπελγορόδου και Ομπογιάνου Ιωάσαφ. 19-02-1995.
  Σημείωση: Στις 20-06-2019 ο Μητροπολίτης π. Κιέβου Φιλάρετος μαζί με τον Μητροπολίτη Μπελγορόδου Ιωάσαφ και τον Βικάριο Επίσκοπο Βαλουήκη Πέτρο προέβησαν στην ανασύσταση του Πατριαρχείου Κιέβου. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ουκρανίας της 24-06-2019 οι δύο τελευταίοι απολύθηκαν από τη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

 8. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.
 9. Ο Χερσονήσου Μιχαήλ. 12-05-1996. (Εκλογή 05-02-2019, από Παρισίων).
 10. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Αντώνιος. 21-07-1996.
  Έδρα Χμιέλνιτς.
 11. Ο Λβώβου Μακάριος. 03-11-1996. (Εκλογή 05-02-2019, από π. Κιέβου).
  Έδρα Λβωβ.
 12. Ο Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας Ιωάσαφ. 06-04-1997.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
 13. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος. 16-07-2000.
  Έδρα Λβωβ.
 14. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Μιχαήλ. 22-10-2000.
  Έδρα Λούτσκ.
 15. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.
  Έδρα Τσερκάσσι.
 16. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Έδρα Περεγιασλάβ Χμελνίτσκη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Περεγιασλάβας Χμιελνικίου ιδρύθηκε στις 04-03-2019.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Ιάκωβος. 08-11-1998.
  Έδρα Δρογόμπιτς.
 2. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Κλήμης. 23-07-2000.
  Έδρα Συμφερόπολη.
 3. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002.
  Έδρα Δονέτσκ.
 4. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Μεθόδιος. 06-06-2004.
  Έδρα Σουμύ.
 5. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Ονούφριος. 31-10-2005.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 6. Ο Βιννίτσης και Τουλτσίν Μιχαήλ. 01-01-2006.
  Έδρα Βιννίτσα.
 7. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Νέστωρ. 05-03-2006.
  Έδρα Τερνοπόλ.
 8. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006.
  Έδρα Πολταβα.
 9. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ιλαρίων. 14-05-2008.
  Έδρα Ροβνό.
 10. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ευστράτιος. 25-05-2008.
  Έδρα Τσερνιγώβ.
 11. Ο Ζιτόμιρ και Πολεσίας Βλαδίμηρος. 21-06-2009.
  Έδρα Ζιτόμιρ.
 12. Ο Χαρκόβου και Ιζγιομσκόβου Αθανάσιος. 15-11-2009.
  Έδρα Χάρκοβο.
 13. Ο Τσερνοβικίου και Χοτίνσκ Γερμανός. 16-11-2009.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 14. Ο Τερνοπόλεως και Μπούτσας Τύχων. 22-11-2009.
  Έδρα Τερνοπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ούζγκοροδ και Χούστ Κύριλλος. 03-08-2003.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 2. Ο Μπελγορόδου Δνειστέρου Φιλάρετος. 27-07-2005. (Εκλογή 05-02-2019, από Φαλέστης).
 3. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Τουρίησκ. Ματθαίος. 17-12-2006.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.
 4. Ο Κροπιβνίτσκη και Γκολοβανίβσκ Μάρκος. 01-02-2009.
  Έδρα Κροπιβνίτσκη (Κυροβογκράδ).
 5. Ο Τερνοπόλεως και Τερέμποβλιας Παύλος. 29-03-2009.
  Έδρα Τερνοπόλ.
 6. Ο Δνίπρο και Κριβόι Ρόγ Συμεών. 21-11-2009.
  Έδρα Δνίπρο.
 7. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Αθανάσιος. 21-08-2011.
  Έδρα Λουγκάνσκ.
 8. Ο Κολόμιας και Κόσιβ Ιουλιανός. 19-02-2012.
  Έδρα Κολόμια.
 9. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Μητροφάνης. 25-08-2013.
  Έδρα Χάρκοβο.
 10. Ο Ζαπορόγκ και Μελιτοπόλεως Φώτιος. 17-12-2014.
  Έδρα Ζαπορόγκ.
 11. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Βαρσανούφιος. 25-01-2015.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 12. Ο Μουκατσέβου και Καρπαθίων Βίκτωρ. 14-08-2015.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 13. Ο Χερσώνος και Κάχοβκας Βόρις. 22-08-2015.
  Έδρα Χερσώνα.
 14. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παΐσιος. 29-01-2017.
  Έδρα Ζιτόμιρ.
 15. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Σάββας. 14-05-2017.
  Έδρα Δονέτσκ.
 16. Ο Οδησσού και Μπάλτας Παύλος. 28-01-2018.
  Έδρα Οδησσός.
 17. Ο Ροβνό και Σαρνύ Γαβριήλ. 02-09-2018.
  Έδρα Ροβνό.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπογουσλάβου Αλέξανδρος. 16-01-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 2. Ο Μακαρώβου Ιζγιασλάβος. 11-09-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 3. Ο Βισγορόδου Αγαπητός. 08-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλαβιάνσκ Παγκράτιος. 06-04-2003.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δονέτσκ.
 2. Ο Βασιλικώβου Λαυρέντιος. 13-12-2004.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 3. Ο Βαλουήκη Πέτρος. 13-12-2008.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπελγορόδου.
  Σημείωση: Στις 20-06-2019 ο Μητροπολίτης π. Κιέβου Φιλάρετος μαζί με τον Μητροπολίτη Μπελγορόδου Ιωάσαφ και τον Βικάριο Επίσκοπο Βαλουήκη Πέτρο προέβησαν στην ανασύσταση του Πατριαρχείου Κιέβου. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ουκρανίας της 24-06-2019 οι δύο τελευταίοι απολύθηκαν από τη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

 4. Ο Φαστώβου Βλαδίμηρος. 16-11-2010. (Εκλογή 05-02-2019, από Βισγορόδου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 5. Ο Κολόμιας Παύλος. 15-02-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβανοφρανκόβου.
 6. Ο Ολβίας Επιφάνιος. 26-05-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντουνάηβτσι Μάρκος. 17-12-2009. (Εκλογή 05-02-2019, από π. Οδησσού).
 2. Ο Μπελογορόδου Ιωάννης. 29-10-2010. (Εκλογή 05-02-2019, από Σβιατόσιν).
 3. Ο Σεπετόφκας Αδριανός. 16-02-2011. (Εκλογή 05-02-2019, από π. Χμιελνικίου).
 4. Ο Μπογιάρκας Γερόντιος. 14-09-2014. (Εκλογή 05-02-2019, από Μπορισπόλεως).

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Ιώβ. 11-05-1995. (+ 08-02-2019).
 2. Ο π. Κολόμιας και Κόσιβ Ιωάννης. 07-07-1996.
 3. Ο π. Χερσώνος και Ταυρικής Δαμιανός. 19-10-1997.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Η Ιερά Σύνοδος αποτελείται από 3 μόνιμα μέλη (τους Μητροπολίτες π. Κιέβου Φιλάρετο, Λβώβου Μακάριο και Βιννίτσης Συμεών) και 9 με ετήσια θητεία. Από την 1 Φεβρουαρίου 2019 την Ιερά Σύνοδο αποτελούν οι εξής Αρχιερείς:

 1. Ο π. Κιέβου Φιλάρετος. 04-02-1962.

 2. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.

 3. Ο Λβώβου Μακάριος. 03-11-1996.

 4. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος. 16-07-2000.

 5. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.

 6. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002.

 7. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006.

 8. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ιλαρίων. 14-05-2008.

 9. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ευστράτιος. 25-05-2008.

 10. Ο Τσερνοβικίου και Χοτίνσκ Γερμανός. 16-11-2009.

 11. Ο Δνίπρο και Κριβόι Ρόγ Συμεών. 21-11-2009.

 12. Ο Βισγορόδου Αγαπητός. 08-08-2010.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019.