Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2019

Ημερολόγιο συμβάντων

ΙΕ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Σημείωση: Η Εκκλησία της Ουκρανίας ανακηρύχθηκε Αυτοκέφαλη με Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο της 06-01-2019.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος. 15-11-2009.
Έδρα Κίεβο.

Μητροπολίτες

 1. Ο π. Κιέβου Φιλάρετος. 04-02-1962.
 2. Ο Γαλικίας Ανδρέας. 07-04-1990.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
 3. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Δανιήλ. 28-04-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 4. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Ρωμανός. 22-05-1990.
  Έδρα Βίννιτσα.
 5. Ο Νικολαγέβου και Μπογκογιαβλένσκη Βλαδίμηρος. 13-03-1993.
  Έδρα Νικολάγεφ.
 6. Ο Μπογορόδου Αδριανός. 06-02-1994.
 7. Ο Μπελγορόδου και Ομπογιάνου Ιωάσαφ. 19-02-1995.
 8. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.
 9. Ο Χερσονήσου Μιχαήλ. 12-05-1996. (Εκλογή 05-02-2019, από Παρισίων).
 10. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Αντώνιος. 21-07-1996.
  Έδρα Χμιέλνιτς.
 11. Ο Λβώβου Μακάριος. 03-11-1996. (Εκλογή 05-02-2019, από π. Κιέβου).
  Έδρα Λβωβ.
 12. Ο Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας Ιωάσαφ. 06-04-1997.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
 13. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος. 16-07-2000.
  Έδρα Λβωβ.
 14. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Μιχαήλ. 22-10-2000.
  Έδρα Λούτσκ.
 15. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.
  Έδρα Τσερκάσσι.
 16. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Έδρα Περεγιασλάβ Χμελνίτσκη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Περεγιασλάβας Χμιελνικίου ιδρύθηκε στις 04-03-2019.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Ιάκωβος. 08-11-1998.
  Έδρα Δρογόμπιτς.
 2. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Κλήμης. 23-07-2000.
  Έδρα Συμφερόπολη.
 3. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002.
  Έδρα Δονέτσκ.
 4. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Μεθόδιος. 06-06-2004.
  Έδρα Σουμύ.
 5. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Ονούφριος. 31-10-2005.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 6. Ο Βιννίτσης και Τουλτσίν Μιχαήλ. 01-01-2006.
  Έδρα Βιννίτσα.
 7. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Νέστωρ. 05-03-2006.
  Έδρα Τερνοπόλ.
 8. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006.
  Έδρα Πολταβα.
 9. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ιλαρίων. 14-05-2008.
  Έδρα Ροβνό.
 10. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ευστράτιος. 25-05-2008.
  Έδρα Τσερνιγώβ.
 11. Ο Ζιτόμιρ και Πολεσίας Βλαδίμηρος. 21-06-2009.
  Έδρα Ζιτόμιρ.
 12. Ο Χαρκόβου και Ιζγιομσκόβου Αθανάσιος. 15-11-2009.
  Έδρα Χάρκοβο.
 13. Ο Τσερνοβικίου και Χοτίνσκ Γερμανός. 16-11-2009.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 14. Ο Τερνοπόλεως και Μπούτσας Τύχων. 21-11-2009.
  Έδρα Τερνοπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ούζγκοροδ και Χούστ Κύριλλος. 03-08-2003.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 2. Ο Μπελγορόδου Δνειστέρου Φιλάρετος. 27-07-2005. (Εκλογή 05-02-2019, από Φαλέστης).
 3. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Τουρίησκ. Ματθαίος. 17-12-2006.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.
 4. Ο Κροπιβίτσκη (Κυροβογκράδ) και Γκολοβανίβσκ Μάρκος. 01-02-2009.
  Έδρα Κυροβογκράδ.
 5. Ο Τερνοπόλεως και Τερέμποβλιας Παύλος. 19-03-2009.
  Έδρα Τερνοπόλ.
 6. Ο Δνίπρο και Κριβόι Ρόγ Συμεών. 21-11-2009.
  Έδρα Δνίπρο.
 7. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Αθανάσιος. 21-08-2011.
  Έδρα Λουγκάνσκ.
 8. Ο Κολόμιας και Κόσιβ Ιουλιανός. 19-02-2012.
  Έδρα Κολόμια.
 9. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Μητροφάνης. 25-08-2013.
  Έδρα Χάρκοβο.
 10. Ο Ζαπορόγκ και Μελιτοπόλεως Φώτιος. 17-12-2014.
  Έδρα Ζαπορόγκ.
 11. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Βαρσανούφιος. 25-01-2015.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 12. Ο Μουκατσέβου και Καρπαθίων Βίκτωρ. 14-08-2015.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 13. Ο Χερσώνος και Κάχοβκας Βόρις. 22-08-2015.
  Έδρα Χερσώνα.
 14. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παΐσιος. 29-01-2017.
  Έδρα Ζιτόμιρ.
 15. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Σάββας. 14-05-2017.
  Έδρα Δονέτσκ.
 16. Ο Οδησσού και Μπάλτας Παύλος. 28-01-2018.
  Έδρα Οδησσός.
 17. Ο Ροβνό και Σαρνύ Γαβριήλ. 02-09-2018.
  Έδρα Ροβνό.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπογουσλάβου Αλέξανδρος. 16-01-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 2. Ο Μακαρώβου Ιζγιασλάβος. 16-07-1996.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 3. Ο Βισγορόδου Αγαπητός. 08-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλαβιάνσκ Παγκράτιος. 06-04-2003.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δονέτσκ.
 2. Ο Βασιλικώβου Λαυρέντιος. 13-12-2004.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 3. Ο Βαλουήκη Πέτρος. 13-12-2008.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπελγορόδου.
 4. Ο Φαστώβου Βλαδίμηρος. 16-11-2010. (Εκλογή 05-02-2019, από Βισγορόδου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 5. Ο Κολόμιας Παύλος. 15-02-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβανοφρανκόβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντουνάηβτσι Μάρκος. 17-12-2009. (Εκλογή 05-02-2019, από π. Οδησσού).
 2. Ο Μπελογορόδου Ιωάννης. 29-10-2010. (Εκλογή 05-02-2019, από Σβιατόσιν).
 3. Ο Σεπετόφκας Αδριανός. 16-02-2011. (Εκλογή 05-02-2019, από π. Χμιελνικίου).
 4. Ο Μπογιάρκας Γερόντιος. 14-09-2014. (Εκλογή 05-02-2019, από Μπορισπόλεως).

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Ιώβ. 11-05-1995. (+ 08-02-2019).
 2. Ο π. Κολόμιας και Κόσιβ Ιωάννης. 07-07-1996.
 3. Ο π. Χερσώνος και Ταυρικής Δαμιανός. 19-10-1997.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Η Ιερά Σύνοδος αποτελείται από 3 μόνιμα μέλη (τους Μητροπολίτες π. Κιέβου Φιλάρετο, Λβώβου Μακάριο και Βιννίτσης Συμεών) και 9 με ετήσια θητεία. Από την 1 Φεβρουαρίου 2019 την Ιερά Σύνοδο αποτελούν οι εξής Αρχιερείς:

 1. Ο π. Κιέβου Φιλάρετος. 04-02-1962.

 2. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.

 3. Ο Λβώβου Μακάριος. 03-11-1996.

 4. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος. 16-07-2000.

 5. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.

 6. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002.

 7. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006.

 8. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ιλαρίων. 14-05-2008.

 9. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ευστράτιος. 25-05-2008.

 10. Ο Τσερνοβικίου και Χοτίνσκ Γερμανός. 16-11-2009.

 11. Ο Δνίπρο και Κριβόι Ρόγ Συμεών. 21-11-2009.

 12. Ο Βισγορόδου Αγαπητός. 08-08-2010.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019.