πλοηγείτε στον  ιστοχώρο της Βούλας Βαβαρούτσου

για καλύτερη πλοήγηση στις ιστοσελίδες

πατήστε ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι  τμήμα του οικοχώρου " ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"  & " ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" 

 

   Προς τους ενδιαφερόμενους για την ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (συναδέλφους ή μαθητές)

"Θα ήταν χαρά για μένα να τα λέγαμε και μέσα από το facebook"

Σας ευχαριστώ

ΒΟΥΛΑ ΒΑΒΑ

ΒΟΥΛΑ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ Follow to TWITTER

ΒΟΥΛΑ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ

τελευταία ενημέρωση: 29/01/2016

 

Η εμπειρία μου στο ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ του 21ου αιώνα

Αποχαιρετισμός στα όπλα.

 

 

τα πιο κάτω ίσχυαν έως και τον Ιούνιο του 2013 από αυτή τη χρονική στιγμή και μετά

η εκπαιδευτικός και δημιουργός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνταξιοδοτήθηκε

 

        Περιεχόμενα

    Η ΟικιακΗ ΟικονομΙα στο ΓυμνΑσιο  (εισαγωγή)

Υποστηρικτικο υλικο ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΞΗ Α΄

   Υποστηρικτικο υλικο ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΑΞΗ Β΄

Διδακτέα ύλη Οικ Οικονομίας για το σχ έτος 2010-11

Σχέδιο μαθήματος

  ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ   

   Τομείς Δράσης Οικιακής Οικονομίας

 Πειράματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μάθημα της ΟικΟικονομίας

Μαθήματα Γυμνασίου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Οικιακή Οικονομία

Εργασίες μαθητών στην Οικιακή Οικονομία

Μαθήματα χωρίς σύνορα με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  του 21ου αιώνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποστηρικτικο υλικο ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Α΄

Η Οικιακή Οικονομία ασχολείται με την οικογένεια και γενικότερα με το ανθρώπινο περιβάλλον. Προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωης, την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα.

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου θα σου προσφέρει σημαντικές γνώσεις γύρω από πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως για την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο, τα οικονομικά της οικογένειας, τη διατροφή, την αγωγή υγείας και την πρόληψη των ατυχημάτων, την κατοικία και την ενδυμασία.

Γνωρίζοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της ηλικίας σου, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να διευρύνει τους ορίζοντές σου και να σταθεί κοντά στα προβλήματα σου. Θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και να βελτιώσεις τον εαυτό σου και να αναπτύξεις κοινωνικότητα και ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.
Τις γνώσεις που σου παρέχει το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας μπορείς να τις εφαρμόσεις στην οικογένειά σου και στον κοινωνικό σου χώρο και να τις συνδέσεις με άλλες γνώσεις που σου έχουν δοθεί < δίδονται μέσα από άλλα μαθήματα. Έτσι, θέματα διατροφής τα οποία αναλύονται στο βιβλίο αυτό μπορεί να συνδεθούν  με τη Βιολογία και τη Χημεία, θέματα ενδυμασίας και κατοικίας με την Ιστορία κ.ο.κ.

Στόχοι

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στο οικιακό περιβάλλον, την οικογένεια και την κοινότητα, δηλαδή προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος για την οικογένεια και το άτομο, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ευημερία ατόμων, οικογενειών και κοινωνίας. Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

 

Βιβλίο μαθητή Α΄τάξης  Σελίδες  1-8   9-18  19-28   29-38   39-48   49-58   59-68    69-78     79-88    89-98   99-104  σε αρχείο pdf

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα  1.1 Η οικογένεια - Η ελληνική οικογένεια

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα  1.2 Oικογενειακή αγωγή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα  1.3 O Κοινωνικός περίγυρος – Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων

Τετράδιο Εργασιών μαθητή Α΄τάξης

Βιβλίο καθηγητή Α΄τάξης                     Προγραμματισμός Ύλης: ΤΑΞΗ Α΄

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

** Η Οικογένεια - Η ελληνική οικογένεια

** Οικογενειακή αγωγή

** Οικογενειακός περίγυρος -Μορφές διαπροσωπικών

     σχέσεων

** Επικοινωνία και προβλήματα

** Η κοινωνικότητα των νέων

 

 

 

 

 

N** ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

                       ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

                          ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΑΛΚΟΟΛ

                            ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΦΑΡΜΑΚΑ

** Τροφή και Τρόφιμα

** Ομάδες τροφίμων

** Ομάδα γάλακτος

** Ομάδα φρούτων και   χορταρικών

** Ομάδα ψωμιού

** Ομάδα κρέατος

** Ομάδα λιπών και ελαίων

** Γλυκά-ροφήματα-ποτά

** Μεσογειακή διατροφή

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

** Οικογενειακό δέντρο                                    ** Διατροφικές συνήθειες

 

** Νερό

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ για το τρέχον σχολικό έτος

διαβάστε τις  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Α΄τάξης                   ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ προηγούμενων ετών

ΥΛΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄τάξης

** Οι ανθρώπινες σχέσεις με λίγες λέξεις

**Φιλία

στο μάθημα Οικογενειακή αγωγή

 

ΚΟΡΥΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποστηρικτικο υλικο ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Β΄

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας θα βοηθήσει τον μαθητή να οργανώσει το χρόνο του, ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τη ζωή του. Θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με την αξία του φυσικού κα­ι πολιτισμικού περιβάλλοντος και θα μάθει να το προστατεύει και να το διαφυλάσσει. Θα τού δοθεί η δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (π.χ. σωστή διατροφή) και τη σημασία της πρόληψης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Στόχοι

Μέσα από τη διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των προγόνων μας.

 • Να κατανοήσουν τη σημασία της Οικιακής Οικονομίας ως παράγοντα του Ελληνικού Πολιτισμού.

 • Να αντιληφθούν τη σημασία της οργάνωσης για την ποιότητα ζωής του κάθε ανθρώπου και να κατανοήσουν ότι οικογένεια που δεν έχει οργανωτική δομή εμφανίζει ποικίλα προβλήματα (απώλεια χρόνου, χρήματος, άγχος, κ.ά.).

 • Να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά των τριών οικονομικών μονάδων (καταναλωτής, επιχείρηση, κράτος) και την οικονομική τους συμπεριφορά σε μια οικονομία.

 • Να κατανοήσουν επίσης, τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

 • Να αντιληφθούν την οικονομική συμπεριφορά του νοικοκυριού και να εξετάσουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

 • Να αποκτήσουν συνήθειες που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η υγεία, η ανάπτυξη και γενικά η ευημερία τους.

 • Να αντιληφθούν πώς είναι δυνατό να γίνει πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υγείας, που προκαλούν νοσηρότητα και θνησιμότητα στον πληθυσμό.

 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του ανθρώπινου περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουν την αλλοίωση που υφίσταται το περιβάλλον από τον άνθρωπο.

 • Να κατανοήσουν τη σημασία της σύγχρονης οικοτεχνολογίας για την ελληνική οικογένεια και να διακρίνουν τις θετικές και αρνητικές της επιπτώσεις.

 • Να ενημερωθούν σχετικά με τα αίτια και τους τρόπους μετάδοσης και πρόληψης των συνηθέστερων νοσημάτων και ασθενειών.

 • Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς τους πάσχοντες και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

 • Να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες σχετικά με τα φάρμακα, τη σπουδαιότητά τους, αλλά και τις επιβλαβείς συνέπειές τους.

 • Να αποκτήσουν γνώσεις και επιδεξιότητα για την άμεση αντιμετώπιση μερικών ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών.

 • Να κατανοήσουν τη σημασία του θεσμού της οικογένειας, την ευθύνη και το ρόλο του κάθε ατόμου σε αυτή.

 Βιβλίο μαθητή Β΄τάξης   Σελίδες    1-40     41-80     81-120      121-152    σε αρχείο pdf

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα 1.1 Η Οικιακή Οικονομία στην αρχαία Ελλάδα

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα  1.2 Η Οικιακή Οικονομία στο Βυζάντιο

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα  1.3 Η Οικιακή Οικονομία στα μεταβυζαντινά χρόνια

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα  1.4 Η ελληνική λαϊκή τέχνη

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα 1.5 Ήθη, έθιμα και παραδόσεις του ελληνικού λαού - Η σημασία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης

Ηλεκτρονικό Βιβλίο μάθημα Ανακεφαλαίωση

Τετράδιο Εργασιών μαθητή Β΄τάξης         &           Εργαστηριακός οδηγός Β΄τάξης

Βιβλίο καθηγητή Β΄τάξης                      Προγραμματισμός Ύλης: ΤΑΞΗ Β΄

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ

** Οικιακή Οικονομία και Ελληνικός(διατροφικός) πολιτισμός

**Διατροφή και υγεία

**Διατροφή και ενέργεια

**Πρωτεΐνες

**Υδατάνθρακες

**Λιπίδια

**Βιταμίνες

**Ανόργανα στοιχεία

**Νερό

**Διατροφή και άσκηση

**Διατροφή στην ανάπτυξη

**Διατροφή στην ενήλικη ζωή

** Σύγχρονη τεχνολογία και τρόφιμα

 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

** Νοσήματα και ασθένειες

**Βασικές έννοιες περιβάλλοντος και 

    Φυσικοί Πόροι

**Οικολογική κρίση

**Ρύπανση κατοικίας και μέτρα προστασίας

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ

**Διαφήμιση και καταναλωτής                         **Εξοικονόμηση ενέργειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ για το τρέχον σχολικό έτος

διαβάστε τις  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Β΄τάξης                 ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ προηγούμενων ετών

ΥΛΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄τάξης

***Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

***Για να έχουμε ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ δείτε το βίντεο http://www.thevisualmd.com/health_centers/cardiovascular_health/cardiovascular_continuum

 

ΚΟΡΥΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Σεβόμαστε την προσπάθεια των άλλων να παρακολουθήσουν το μάθημα.

 

Παίρνω το λόγο όταν έρθει η σειρά μου.

 

Να ρωτάτε πριν κάνετε κάτι.

 

Ερχόμαστε στην τάξη έγκαιρα και προετοιμασμένοι.

 

Οι άνθρωποι πληγώνονται από τις λέξεις και τις πράξεις γι΄αυτό να τις χρησιμοποιείτε με προσοχή.

 

ΚΟΡΥΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Α΄τάξης  2012-2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Β΄τάξης  2012-2013

ΚΟΡΥΦΗ

 πατήστε εδώ για "ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

πατήστε εδώ για  ΕΡΓΑΣΙΕΣ μαθητών του 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Οικογένεια & παιδί

2012-2013

Διατροφικές συνήθειες

2012-2013

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  2012-2013

 
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ασφάλεια παιδιών  

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Παιδί και ΤV Κάπαρη

Καθιστική ζωή

 
3 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΕΝΤΑ Παιδί και ΤV Χαμομήλι

Κάπνισμα και υγεία

 
4 ΑΡΙΑΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΩ «ΦΙΛΙΑ» Ελιά

ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 
5 ΒΑΒΡΙΚ ΑΝΝΑ «ΦΙΛΙΑ» Τομάτα

Διατροφή και Υγεία

 
6 ΒΑΒΡΙΚ ΑΝΤΡΙΙ Παιδική Εργασία Γαλοπούλα

Υγεία ποδιών

 
7 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Σωματική τιμωρία Βασιλόπιτα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΧΕΡΙΩΝ

 
 
8 ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σωματική τιμωρία Πορτοκάλι

Στοματική υγεία

 
9 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τα δικαιώματα του παιδιού      
10 ΓΙΑΝΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ασφάλεια παιδιών Ντολμαδάκια

αλκοόλ και υγεία

 
11 ΔΗΜΗΤΡΟΒ ΙΩΑΝ Τα δικαιώματα του παιδιού  

Άσθμα

 
12 ΖΕΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ «ΦΙΛΙΑ»      
13 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Παιδική Εργασία Παστό κρέας

Τροχοί και Υγεία

 
14 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Πατσάς

Τροχοί κ΄ υγεία

 
15 ΚΑΣΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Παιδική Εργασία Κοτόπουλο στο  φούρνο

Άσκηση και υγεία

 
16 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ Σωματική τιμωρία  

Αλκοόλ και οδήγηση

 
17 ΚΟΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ Παιδί και ΤV Σιτάρι

Ατυχήματα στο σπίτι

 
18 ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Παιδική Εργασία      
19 ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τα δικαιώματα του παιδιού

Μανιτάρι

Σωστή στάση του σώματος

 
20 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σωματική τιμωρία      
21 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τσάι

Αλκοολισμός

 
22 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα δικαιώματα του παιδιού

Γεμιστά    
23 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασφάλεια παιδιών Πορτοκάλι

Πρόχειρο φαγητό

 
24 ΛΟΛΟΒΑ ΑΝΚΑ

«ΦΙΛΙΑ»

     
25 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ασφάλεια παιδιών Μέλι

Στοματική Υγιεινή

 
26 ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΦ-ΝΙΚΗ Παιδί και ΤV Ρίγανη

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ

 
27 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ

«ΦΙΛΙΑ»

Καρύδια

Υγιεινή Διατροφή

 
28 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τα δικαιώματα του παιδιού Σπανάκι

Εποχική γρίππη

 
29 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Παιδική Εργασία  

ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ

 
30 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Παιδί και ΤV Ρίγανη

Aσκηση και υγεια

 
31 ΠΑΙΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

«Ασφάλεια και Παιδί»

Ελαιόλαδο

νευρικη ανορεξια

 
32 ΠΑΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δεντρολίβανο    
33 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «Ασφάλεια και Παιδί»  

Φάρμακα- Φαρμακείο

 
34 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τα δικαιώματα του παιδιού      
35 ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Παιδική Εργασία Ραπανάκι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 
 
36 ΡΑΠΑΣΑΝΗ  ΓΑΒΡΙΕΛΑ Παιδί και ΤV Μπρόκολο

Στοματικη υγεινη

 
37 ΣΑΡΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ Παιδί και ΤV Σπανάκι

ανθυγιεινη διατροφη

 
38 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Χοιρινό κρέας

Αλκοόλ-Αλκοολισμός

 
39 ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Παιδική Εργασία Ελιά    
40 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «Ασφάλεια και Παιδί» Χαμομήλι    
41 ΤΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ Παιδί και ΤV Φακές

Κάπνισμα

 
42 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΦΙΛΙΑ» Χαμομήλι

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 
43 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Παιδί και ΤV Πατάτα

Υγιεινή Διατροφή

 
44 ΤΣΙΧΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Διαδίκτυο και Παιδί      
45 ΤΣΟΥΡΙ ΑΛΜΠΑΝ Διαδίκτυο και Παιδί  

υγεία και ιώσης

 
46 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «ΦΙΛΙΑ»  

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 
47 ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Ασφάλεια παιδιών Σόγια

Στοματική υγεία

 
48 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑ Ασφάλεια παιδιών Κυδώνι

Ατομική Υγιεινή

 
49 ΧΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «ΦΙΛΙΑ»      
50 ΧΕΡΙΜΙΑΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Σκόρδο

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 
51 ΧΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Παιδί και ΤV Καρπούζι    
52 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τα δικαιώματα του παιδιού  

Ατμοσφαιρική  Ρύπανση

 

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Γεωγραφίας

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Διατροφικές συνήθειες

2011-2012

Αγωγή Υγείας

2011-2012

Αγωγή Καταναλωτή

2012-2013

Ρύπανση Αντιρύπανση κατοικίας

Περιβάλλον

2012-2013 

1

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ

Ελαιόλαδο 

« Διατροφή σημαντικός παράγοντας προστασίας της υγείας»

 Δικαιώματα του καταναλωτή

 

 

2

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

Το σπαράγγι

« Γενικές γνώσεις για τα Φάρμακα- Φαρμακείο οικιακό-σχολείου-ταξιδιού-αυτοκινήτου » 

Οι έμποροι του δρόμου 

 

 

3

ΒΑΡΛΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

Ελαιόλαδο 

« Καιρικές συνθήκες και Υγεία»

Αγορά & Καταναλωτής 

Κλιματιστικά μηχανήματα

Σβήνε τα φώτα 

4

ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ

Το κάστανο 

« Ατομική Υγιεινή και καθαριότητα»

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

 

5

ΓΕΡΟΝΤΖΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Ελαιόλαδο 

« Ύπνος και ξεκούραση»

 Αγορά & Καταναλωτής 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

 

6

ΓΚΙΚΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

Το γάλα 

« Ατομική Υγιεινή και καθαριότητα»

Η παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού 

Άρρωστα κτίρια

 

7

ΓΚΛΕΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

 

«Υγεία στο σώμα μας» (Σωστή στάση του σώματος στο θρανίο, στη μελέτη, στον Η/Υ)

Η παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού 

εξοικονόμηση ενέργειας

 

8

ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαιόλαδο 

«Εποχιακές ιώσεις, κρυολόγημα και γρίπη Μαθαίνω τι είναι-πως προστατεύομαι»

Διαφήμιση 

Ηλεκτομαγνητική Ακτινοβολία

 

9

ΔΗΜΑΚΗ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ

Τσάι του βουνού 

« Άσκηση σημαντικός παράγοντας προστασίας της υγείας»

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ

 

10

ΖΕΠΠΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Χαμομήλι 

« Άσκηση σημαντικός παράγοντας προστασίας της υγείας»

 Οι έμποροι του δρόμου 

οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων

 

11

ΖΟΡΜΠΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το μήλο

« Γενικές γνώσεις για τα Φάρμακα- Φαρμακείο οικιακό-σχολείου-ταξιδιού-αυτοκινήτου » 

Δικαιώματα του καταναλωτή 

 

 

12

ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ

ΑΘΑΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Γλυκό του κουταλιού κυδώνι 

« Ύπνος και ξεκούραση»

Η παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού 

 

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης 

13

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σπανάκι 

« Διατροφή σημαντικός παράγοντας προστασίας της υγείας»

 Διαφήμιση 

Ηλεκτομαγνητική Ακτινοβολία

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

14

ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλι      Μέλι 

« Στοματική Υγεία»

 Αγορά & Καταναλωτής 

Οικολογικός Σχεδιασμός

 

15

ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Το δίκταμο 

« Καιρικές συνθήκες και Υγεία»

 

Κάπνισμα

Γίνε κυνηγός μπουκαλιων

16

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ελιές και λάδι 

« Στοματική Υγεία»

 “ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ”  

 Τζάκι θερμάστρες

ΜΗΝ ΞΟΔΕΥΕΙΣ ΑΣΚΟΠΑ ΝΕΡΟ 

17

ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΠΑΝ-ΔΑΝΑΗ

Το πορτοκάλι 

«Εποχιακές ιώσεις, κρυολόγημα και γρίπη Μαθαίνω τι είναι-πως προστατεύομαι»

 Διαφήμιση

 

 Πάρε ένα ζωντανό χριστουγεννιάτικο δένδρο

18

ΚΟΛΛΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοτόπουλο με χυλοπίττες

«Υγεία στο σώμα μας» (Σωστή στάση του σώματος στο θρανίο, στη μελέτη, στον Η/Υ)

Ανταλλακτική οικονομία  

Ηλεκτομαγνητική Ακτινοβολία

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

19

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η τομάτα 

«Υγεία στο σώμα μας» (Σωστή στάση του σώματος στο θρανίο, στη μελέτη, στον Η/Υ)

 Διαφήμιση 

 

Στην αυλή σου 

20

ΚΟΥΝΤΑΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΛΕΣΑ

Το σπαράγγι

 « Αλκοόλ συνήθεια που δεν προάγει την υγεία μας»

“ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ”  

φορμαλδεύδη- δισφαινόλη

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑ ΖΩΟ 

21

ΚΟΥΡΜΠΕΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Το Σταμναγκάθι 

 «Χρήση Διαδικτύου και Υγεία» 

 Δικαιώματα Κατανάλωτή

 

 Τι νερό πίνεις

22

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τον άρτον ημών 

« Κάπνισμα συνήθεια που δεν προάγει την υγεία μας»

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 

23

ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗ

ΜΕΛΙΤΙΝΗ

ΜΥΡΤΙΛΟ,BLUEBERRY 

«ΕΜΒΟΛΙΑ Δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλους»

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αμίαντας Μόλυβδος

Υιοθέτησε ένα ποτάμι 

24

ΚΡΙΚΕΛΛΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Το καλαμπόκι 

«Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούν το 13% του πληθυσμού και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες είναι αδιαπραγμάτευτο συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολιτείας»

Οι διακηρύξεις δεν προστάτευσαν τη μικρή Υφάντρια 

Τζάκι θερμάστρες

ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥ ΤΣΙΜΠΗΜΑ 

25

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΙΩΑΝΝΑ

Το Μαρούλι 

«Τρόποι αντιμετώπισης (εκτόνωση) της πίεσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας έφηβος»

Οι διακηρύξεις δεν προστάτευσαν τη μικρή Υφάντρια 

Κάπνισμα

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

26 ΛΙΑΤΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ανταλλακτική οικονομία 

Ηλεκτομαγνητική Ακτινοβολία

Ραντεβού στην παράία 

27

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ

Ρίγανη 

 «Πως η εργασία-επάγγελμα επιδρά στην υγεία μας; »

 Δικαιώματα Κατανάλωτή

 φορμαλδεύδη- δισφαινόλη

 ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

28

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ζυμαρικά 

«Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούν το 13% του πληθυσμού και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες είναι αδιαπραγμάτευτο συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολιτείας»

Αγορά και Καταναλωτής 

 ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ- ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ

 

29

ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγκινάρα 

«Μάστιγα του 21ου αιώνα αποτελεί ο καρκίνος. Πολλοί θάνατοι από καρκίνο θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής»

Διαφήμιση 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μπαλόνια επικίνδυνα για το περιβάλλον  

30

ΜΕΝΤΙ

ΤΖΕΡΑΝΤ

Το  καλαμπόκι 

«Τρόποι αντιμετώπισης (εκτόνωση) της πίεσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας έφηβος»

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 

 

 

31

ΜΗΛΙΑΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Το  πορτοκάλι 

   « Αλκοόλ συνήθεια που δεν προάγει την υγεία μας»

 Διαφήμιση 

Τα πιο γνωστά οικολογικά σήματα

 Μπαλόνια επικίνδυνα για το περιβάλλον

32

ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Το ρόδι και η προέλευσή του 

«Μάστιγα του 21ου αιώνα αποτελεί ο καρκίνος. Πολλοί θάνατοι από καρκίνο θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής»

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ- ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ

Συμβουλές για τις Διαρροές και το Ντους 

33

ΜΗΝΑΚΑΚΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Παστό κρέας 

 «Τρόποι αντιμετώπισης (εκτόνωση) της πίεσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας έφηβος»

 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

 

 

34

ΜΟΡΣΙΝΚ-ΠΑΛΟΥΜΠΑ

ΒΕΡΕΝΙΚΗ

Μέλι 

 «Χρήση Διαδικτύου και Υγεία» 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Συμβουλές για τις Διαρροές και το Ντους 

35

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Ρόδι     Ελιά

«Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούν το 13% του πληθυσμού και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες είναι αδιαπραγμάτευτο συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολιτείας»

Ανταλλακτική οικονομία 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

36

ΜΠΑΧΑ 

ΜΙΧΑΗΛ

Το ελληνικό τσάι 

«ΕΜΒΟΛΙΑ Δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλους»

 Ανταλλακτική οικονομία 

Τα πιο γνωστά οικολογικά σήματα

 

37

ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

Τα σύκα 

 «Πως η εργασία-επάγγελμα επιδρά στην υγεία μας; »

 Παιδική εργασία

ηχορρύπανση_φωτορρύπανση

 

38

ΝΙΚΗΤΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ξηροί καρποί

« Κάπνισμα συνήθεια που δεν προάγει την υγεία μας»

 Παιδική εργασία

ηχορρύπανση_φωτορρύπανση

 ΕΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

39

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Φάβα Σαντορίνης 

 « Θετικά συναισθήματα Υγεία και μακροβιότητα»

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

 

40

ΝΤΑΛΙΑΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τομάτα 

 « Περιβάλλον και Υγεία»

 Δικαιώματα Κατανάλωτή

 

 Τα πλαστικά δαχτυλίδια στις θάλασσες

41

ΝΤΕΙ

ΑΝΝΑΜΠΕΛ

Το κρασί

« Σύγχρονος τρόπος ζωής και ασθένειες Αλλεργία και άσθμα»

 Αγορά και Καταναλωτής 

Κλιματιστικά μηχανήματα

Για τα πουλιά 

42

ΠΑΝΑΓΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Μελομακάρονα 

 « Καθιστική ζωή αρνητικός παράγοντας στην υγεία μας»

 Δικαιώματα Κατανάλωτή

Κλιματιστικά μηχανήματα

 Για τα πουλιά

43

ΠΑΝΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Κολοκύθα 

 « Σύγχρονος τρόπος ζωής και ασθένειες Αλλεργία και άσθμα»

 Αγορά και Καταναλωτής 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 κΛΕΙΣΕ ΤΟ ΚΡΥΟ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

44

ΠΛΑΓΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

Πιταρούδες 

 « Άθληση και διατροφικά συμπληρώματα, προάγουν την υγεία;»

Παιδική εργασία 

Σκόνη και υγρασία

 Κυνηγοί αλουμινίου

45

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πορτοκάλια

  « Οικονομική κρίση – χρήματα και υγεία»

 Οι έμποροι του δρόμου

Κάπνισμα

 

46

ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φασκόμηλο 

 « Περιβάλλον και Υγεία»

 Ανταλλακτική οικονομία 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο σπίτι και στην εργασί

 Τάιζε τα σκουλήκια

47

ΡΕΜΠΗ

ΝΙΚ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ρίγανη

 « Άθληση και διατροφικά συμπληρώματα, προάγουν την υγεία;»

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

αμιαντος μολυβδος

 

48

ΡΕΜΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παραγωγή κρασιού

 « Κατοικίδια και υγεία»

 Δικαιώματα Κατανάλωτή

Ο ηλεκτρισμός και οι ασθένειες

 Οι φίλοι μας τα έντομα

49

ΣΕΛΑΧΟΓΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

Το σκόρδο

 « Κατοικίδια και υγεία»

 Παιδική εργασία 

 

 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ, ΠΑΙΞΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 

50

ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ελιά και ελαιόλαδο

 « Κοινωνικές σχέσεις - φιλία και υγεία»

 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

 

 Μη σκασ από τη ζέστη!

51

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

Το κάστανο 

 « Καθιστική ζωή αρνητικός παράγοντας στην υγεία μας»

 Διαφήμιση

 Ραδόνιο

Υιοθέτησε ένα κομμάτι γης

52

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ

ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ

Το γάλα

 «Ανθυγιεινή διατροφή αρνητικός παράγοντας της υγείας»

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

53 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Αγορά και Καταναλωτής 

Κάπνισμα

ΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ

54

ΤΡΑΓΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ

Ο τραχανάς 

  « Κοινωνικές σχέσεις - φιλία και υγεία»

 Διαφήμιση

 Ραδόνιο

 

55

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το ελαιόλαδο

 « Θετικά συναισθήματα Υγεία και μακροβιότητα»

 Ανταλλακτική οικονομία 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο σπίτι και στην εργασί

 

56

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ

Καγιανάς 

«Ανθυγιεινή διατροφή αρνητικός παράγοντας της υγείας»

Δικαιώματα Κατανάλωτή 

Ο ηλεκτρισμός και οι ασθένειες

Ούτε σκουπιδάκι

57

ΦΛΩΡΟΥ 

ΕΥΤΕΡΠΗ

Το σκόρδο 

 « Οικονομική κρίση – χρήματα και υγεία»

Οι έμποροι του δρόμου 

αμιαντος μολυβδος

 Τα τροπικά δάση

 

Οι μαθητές επίσης συμμετείχαν σε πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με θέμα

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΩΖΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   1 2 3

Πίνακας 1  3

Δείτε το  project

     

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής & της Γεωγραφίας

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

 

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Από το κεφάλαιο

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

εργασίες με θέμα το Νερό

Διατροφικές συνήθειες

2010-2011

 

Διαφήμιση και καταναλωτής 

2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

2011-2012

1

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΝΕΡΟ

Μέλι

NOVA

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ανεργίας

2

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

ΕΛΕΝΑ

ΝΕΡΟ

   

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Φτώχειας

3

ΓΕΩΡΓΑΝΕ

ΙΩΑΝΝΑ

ΝΕΡΟ

 

Γάλα μικρές οικογενειακές φάρμες

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Πείνας

4

ΓΙΑΝΝΙΑ

ΜΑΡΙΑ

                       Αρνί στη σούβλα & κοτόσουπα

Γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος

5

ΔΑΡΒΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΠΑΝ

ΝΕΡΟ

Λεμονάκι μυρωδάτο

COCA COLA

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Έξαρσης της βίας

6

ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΕΡΟ

Αλόη Βέρα

Χυμός ΛΑΚΩΝΙΑ

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

7

ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗ-ΡΙΤΣΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΝΑ

ΝΕΡΟ

 

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα του Ρατσισμού

8

ΚΑΤΡΑΚΗ

ΑΡΙΑΔΝΗ

ΝΕΡΟ

 

Κόκα κόλα

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ανισότητας στην εργασία λόγω φύλου-στερεότυπα

9

ΚΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΕΡΟ

Δυόσμος

Σοκολάτα ΙΟΝ

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα των  Καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και από πολέμους

10

ΚΟΚΟΖΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΕΡΟ

 

Ricci Ricci

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος

11

ΚΟΡΚΑΝΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΝΕΡΟ

Γαλοπούλα

<< Lurpak >>

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Έξαρσης της βίας

12

ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΝΕΡΟ

 

Wind

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα των  Καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και από πολέμους

13

ΚΡΙΤΣΕΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΕΡΟ

Ελιές και Ελαιόλαδο

Νερό Λουτρακίου

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ανεργίας

14

ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΝΕΡΟ

Το σπανάκι στη διατροφή

Επικοινωνία

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Φτώχειας

15

ΛΙΟΛΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΕΡΟ

Σπαράγγια

Επικοινωνία"κουτσομούρα"

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ανισότητας στην εργασία λόγω φύλου-στερεότυπα

16

ΜΑΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΡΟ

Τσάι του βουνού

Κινητή τηλεφωνία

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

17

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΕΡΟ

Δεντρολίβανο

Γιαούρτι Αγελαδίτσα

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα του Ρατσισμού

18

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΡΟ

Σινάπι

Λάδι Άλτις

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Πείνας

19

ΝΤΕΛΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΕΡΟ

 

Γάλα

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα των  Καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και από πολέμους

20

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΝΕΡΟ

Χαμομήλι

Κόκα κόλα

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα του Ρατσισμού

21

ΠΑΠΠΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΝΕΡΟ

Δεντρολίβανο

Φέτα 'Ηπειρος

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ανισότητας στην εργασία λόγω φύλου-στερεότυπα

22

ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΑΝ

ΝΕΡΟ

Βασιλικός

MAGNUM

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

23

ΡΕΜΠΕΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΕΡΟ

 

Lacta!

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Έξαρσης της βίας

24

ΣΚΙΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ

ΝΕΡΟ

Πατάτα

Κινητό τηλέφωνο

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος

25

ΦΛΩΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΝΕΡΟ

Ελαιόλαδο

Lacta

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Πείνας

26

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΕΡΟ

Κατσίκι στο φούρνο

Χυμός ΛΑΚΩΝΙΑ

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Φτώχειας

27

ΧΟΥΠΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜ-ΣΥΜ

ΝΕΡΟ

 

Καφές JACOBS

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ανεργίας

Οι μαθητές επίσης συμμετείχαν σε πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με θέμα

ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ;

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της

Γεωγραφίας

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Δείτε το  project

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Διατροφικές συνήθειες

2009-2010

Διαφήμιση και καταναλωτής 

2010-2011

1

ΑΓΑΛΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ

     Ελιά

 COSMOTE: ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

2

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα

 Volkswagen Tiguan

3

ΑΣΠΙΩΤΗ

ΗΛΙΑΝΝΑ

   Παστό Αρκαδίας

 

4

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

       Ελαιόλαδο

 Αν θες να «γλείψεις» πιάσε ένα magnum

5

ΒΑΡΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 Καφές "Λουμίδη"

6

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

Νέα Καμπάνια Οικογενειακού Πακέτου COSMOTE 

7

ΒΕΝΟΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ

 Βαλσαμόχορτο-έλαιο

NOVA HD 

8

ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ-ΡΗΓΙΝΑ

 

 Lacta

9

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    Πιταρούδες 

Break, μια σοκολάτα που ενώνει το χάσμα των γενεών

10

ΔΑΡΒΥΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ

 

    Sunsilk Co-Creations

11

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

12

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

        <<τυρι Lurpak>>

13

ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗ

ΜΑΡΙΑ

 

 Quaker Oats

14

ΖΕΠΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

cu vodafone 

15

ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 Άγρια χόρτα-Χορτόπιτα

 «ΠΑΣΤΕΛΙ»

16

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΑΝ

 

 «ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΤΥΡΑΚΙ!!!»

17

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

     Σκόρδο

 

18

ΚΑΡΚΟΥΛΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

    Πορτοκάλι

Lacta το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας!

19

ΚΑΡΚΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

"ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ"

20

ΚΑΡΡΑ

ΒΕΡΟΝΙΚΑ

         Αλάτι

 <<Ο μεγάλος ηθοποιός>>

21

ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

 Τυρί Λογάδι   

22

ΚΟΥΤΙΒΑΣ

ΣΕΡΤΖΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΑΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΡΟΦHΜΑ  

 "παριζάκι   ΥΦΑΝΤΗΣ"

23

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠ

 Λάδι το υγρό χρυσάφι

 Φυσικός χυμός "ΛΑΚΩΝΙΑ"

24

ΜΑΔΗΜΕΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

OTE BUSINESS

25

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 γάλα milko

26

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 Γλυκό κουταλιού-πορτοκάλι

 MAGNUM-τροχονόμος

27

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

 ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

   11880

28

ΜΠΕΛΙΜΕΖΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

                     Oral-B’ 

29

ΝΤΕΙ

ΤΣΑΡΛΙ

 

 Skoda Fabia Vrs mean green

30

ΠΑΝΑΓΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

      Τσίπουρο

COCA-COLA!

31

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

 MAGNUM

32

ΠΕΡΓΑΝΤΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

       Τραχανάς

 Lipton Ice Tea

33

ΣΑΧΛΑ

ΑΛΚΗΣΤΗ-ΠΑΝ

       Σπαράγγι

 Παγωτό Magnum

34

ΣΚΑΦΙΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

       Μαρούλι

 

35

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

         Μπρόκολο

 

36

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

 

 Μία μη αναγκαία ανάγκη

37

ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

       Σπανάκι

 

38

ΤΡΑΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

      Σπανάκι

             NOVA in a box

39

ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΕΛΕΝΗ

       Ρίγανη

 Αim white now

40

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

 vodafone  Κεφαλονίτικη καντάδα

41

ΤΣΑΤΟΥΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

 Πορτοκαλιά      Lacta! Το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου

 

     

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

Διατροφικές συνήθειες

2008-2009

Διαφήμιση και καταναλωτής 

2009-2010

1

ΑΡΙΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σπανάκι με σουπιές

 

2

ΑΡΚΟΥΔΗ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

Τσάι του βουνού

 

3

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

Αγριόχορτα

"θέλουν το Γερμανό τους"

4

ΒΑΝΤΑΝ

ΡΑΟΥΛ

sony ericsson

5

ΒΛΑΧΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Χαμομήλι

Cosmote-Σήμα καμπάνα

6

ΓΡΑΦΑΚΟΥ

ΕΛΕΑΝΝΑ

LACTA:TO ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ

7

ΔΑΒΛΑΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

Γεώμηλο

Παστέλι ΣΑΡΑΝΤΗΣ

8

ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

          Συσκευές Κινητών

9

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

                      Υπερκατανάλωση

10

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ

Ρίγανη

 

11

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σαμουσάδες & πατάτα

MAGNUM Παγωτό

12

ΚΑΤΣΟΥΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Θαλασσινά-Γαρίδα

Cosmote

13

ΚΟΝΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ελιά

<Cosmote-Σήμα καμπάνα>

14

ΚΟΥΤΡΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

«Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ»

«ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΓΛΕΙΨΕΙΣ ΠΑΡΕ ΕΝΑ MAGNUM»

15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Λάδι

 

16

ΜΑΚΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θυμάρι

Διαφήμιση cosmote

17

ΜΑΚΡΗ

ΗΛΙΑΝΑ

Ελιά και Λάδι

vodafone -Επανάσταση στην Καρτοκινητή με τα Unlimited

18

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑ…. ΚΑΦΕ!!!!! 

19

ΝΤΕΛΑΛΗ

ΕΛΕΥΘΥΡΙΑ

ΠΑΡΙΖΑΚΙ ΥΦΑΝΤΗΣ

20

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρίγανη

Πτήσεις της  (OLYMPIC AIR)

21

ΠΑΠΠΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαδραστικός πίνακας

22

ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Ελιά

 

23

ΠΛΕΙΩΤΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

Ζοχός

Το γάλα είναι το δεύτερο νερό μου.!!!!

24

ΣΕΛΑΧΟΓΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Cosmote

25

ΣΕΦΕΡΛΗ

ΝΙΚΗ

Ελαιόλαδο

Φυσικό χυμός «Λακωνία»

26

ΤΖΩΡΤΖΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

   

        

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

Διατροφικές συνήθειες 2007

Διαφήμιση και καταναλωτής   2008

1

ΑΓΑΛΙΩΤΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

αρνάκι

Διαφήμιση συνδρομητικής τηλεόρασης

2

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ

 

Διαφήμιση ασύρματου διαδικτύου

3

ΑΛΙΚΑΚΟΥ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

 

Διαφήμιση σοκολάτας

4

ΑΤΣΑΒΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Διαφήμιση αυτοκινήτου

5

ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Διαφήμιση ελαιόλαδου

6

ΙΒΑΝΤΣΙΚ

ΙΟΥΛΙΑΝΑ

 

Διαφήμιση αυτοκινήτου

7

ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗ- ΡΙΤΣΟΥ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ

 

Διαφήμιση γάλακτος

 

     

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι  τμήμα του οικοχώρου " ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"  & " ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" 

 

 

Μετρητής               Επισκεπτών  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ © 2008-2009 ΒΟΥΛΑ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ*   τελευταία ενημέρωση: 29/01/2016.

         από 6/4/09  ..free counters.free counters...

.  

.............