Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1907

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας κ. Αντώνιος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Βλαδίμηρος. 03-06-1888.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 05-08-1890.
  Έδρα Βλαδίμη.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Αλέξιος. 10-04-1894.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Τύχων. 19-10-1897. (Εκλογή 25-01-1907, από Αλεουτίων).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Πέτρος. 19-09-1893.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ναζάριος. 24-10-1893.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 3. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Νικόδημος. 25-07-1895.
  Έδρα Ριαζάν.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Βενιαμίν. 26-10-1897.
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Τούλας και Μπελιώβου Λαυρέντιος. 22-03-1898.
  Έδρα Τούλα.

 6. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Τύχων. 26-05-1903.
  Έδρα Κοστρομά.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Τρύφων. 01-07-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 2. Ο Μιχαηλώβου Ισίδωρος. 12-05-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 3. Ο Στάριτσας Αλέξανδρος. 27-07-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 4. Ο Μπαλάχνας Ευθύμιος. 30-11-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 5. Ο Βολοκολάμσκ Ευδόκιμος. 04-01-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 6. Ο Γιουρέβου-Πόλσκη Αλέξανδρος. 12-12-1904. (Εκλογή 23-11-1907, από Μούρομ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Γιουρέβου-Πόλσκη ιδρύθηκε στις 23-11-1907.

 7. Ο Μοζάισκ Σεραφείμ. 02-01-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 8. Ο Κίνεσμα Νίκανδρος. 10-07-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 9. Ο Ούγκλιτς Ευσέβιος. 28-05-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 10. Ο Σερπουχώβου Αναστάσιος. 29-06-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 11. Ο Κασίρας Γεώργιος, 01-07-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 12. Ο Μούρομ Ευγένιος. 16-12-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Μισαήλ. 20-02-1883.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωαννίκιος. 21-02-1888.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Φιλάρετος. 20-12-1898.
  Έδρα Βιάτκα.

 4. Ο Βόλογδα και Τότμας Νίκων. 14-03-1904.
  Έδρα Βόλογδα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου Παύλος. 21-11-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Σαραπούλ Αρσένιος. 14-07-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 3. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Αντώνιος. 03-05-1887.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Μιτάβας Αγαθάγγελος. 10-09-1889.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Γουρίας. 29-01-1890.
  Έδρα Νόβγοκοροντ.

 3. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Αρσένιος. 28-02-1899. (Προαγωγή 31-01-1907).
  Έδρα Πσκωβ.

 4. Ο Φινλανδίας και Βιμπόργου Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Βίμποργκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νάρβας Αντωνίνος. 02-03-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Τιχβίν Θεοδόσιος. 23-03-1903. (Εκλογή 03-09-1907, από Κυριλλώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Τιχβίν ιδρύθηκε στις 03-09-1907.

 3. Ο Γκντώβου Κύριλλος. 06-08-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 4. Ο Γιαμβούργου Σέργιος. 06-11-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 5. Ο Κρονστάνδης Βλαδίμηρος. 06-08-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο της Κρονστάνδης ιδρύθηκε στις 28-07-1907.

 6. Ο Κυριλλώβου Ιωαννίκιος. 30-09-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Αναστάσιος. 06-06-1882.
  Έδρα Βορόνεζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Ομπογιάνου Πιτιρίμ. 17-07-1894.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Ιννοκέντιος. 01-08-1899.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Ορέλ και Σέβσκ Σεραφείμ. 10-04-1905.
  Έδρα Ορέλ.

 4. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μητροφάνης. 29-01-1906. (Εκλογή 25-07-1907, από Τσεμποξάρυ).
  Έδρα Πένζα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορόνεζ.

 2. Ο Κοζλώβου Ναθαναήλ. 29-02-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

 3. Ο Μπελγορόδου Ιωαννίκιος. 03-07-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

 4. Ο Ρίλσκ Ιωάσαφ. 26-03-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

 5. Ο Γέλετς Μητροφάνης. 17-09-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ορέλ.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Δημήτριος. 04-01-1887.
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Ιάκωβος. 28-04-1891. (Εκλογή 25-01-1907, από Γιαροσλάβου).
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

Επίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Γουρίας. 22-07-1885. (+ 05-01-1907).
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

 2. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Γεώργιος. 24-01-1893.
  Έδρα Άστραχαν.

 3. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ερμογένης. 14-01-1901.
  Έδρα Σαράτωβ.

 4. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος. 29-07-1901.
  Έδρα Σαμάρα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νικολαέβου (Πουγκατσέβου) Τύχων. 14-01-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 2. Ο Βόλσκ Παλλάδιος. 06-12-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

 3. Ο Τσιστοπόλεως Αλέξιος. 30-05-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 4. Ο Τσεμποξάρυ Μιχαήλ. 30-08-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 5. Ο Μαμαντίς Ανδρέας. 04-10-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Μαμαντίς ιδρύθηκε στις 03-09-1907.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Αθανάσιος. 09-06-1885.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

 2. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Αγαθόδωρος. 28-02-1888. (Προαγωγή 06-05-1907).
  Έδρα Σταυρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Γεδεών. 12-01-1892.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

 2. Ο Γέισκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σταυρουπόλεως.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Γέισκ ιδρύθηκε στις 25-12-1907.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Χριστοφόρος. 25-05-1887.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Βλαδίμηρος. 20-12-1887.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Ιωακείμ. 14-01-1896.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 4. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικάνωρ. 07-12-1897.
  Έδρα Πέρμη.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Μπαρναούλης Μακάριος. 12-02-1884.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γαβριήλ. 14-12-1886.
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αντώνιος. 14-09-1895.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Ιννοκέντιος. 03-04-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Βερχολένσκ Τύχων. 18-07-1882.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Καμτσάτκας Ευσέβιος. 26-01-1897.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Μεθόδιος. 02-06-1894.
  Έδρα Τσιτά.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ευθύμιος. 17-11-1896.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Βλαδίμηρος. 04-02-1901.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 4. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Μακάριος. 18-03-1901.
  Έδρα Γιακούτσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίρενσκ Βλαδίμηρος. 22-02-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φλαβιανός. 02-02-1885.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αρσένιος. 17-05-1882.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αντώνιος. 07-09-1897.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 3. Ο Χερσώνος και Οδησσού Δημήτριος. 28-06-1898.
  Έδρα Οδησσός.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 24-09-1889.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Βλαδίμηρος. 18-08-1891.
  Έδρα Κισινιώβ.

 3. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Συμεών. 31-10-1893.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 4. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Παρθένιος. 10-10-1899.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 5. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Αλέξιος. 09-09-1900.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 6. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 28-04-1902.
  Έδρα Πολτάβα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νοβομίργοροδ Σέργιος. 12-02-1899. (Εκλογή 25-01-1907, από Κοβνό).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 2. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Νέστωρ. 15-04-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 3. Ο Ουμάν Αγαπητός. 07-04-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 4. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Μιχαίας. 19-05-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 5. Ο Πριλούκη Θεοδόσιος. 30-11-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 6. Ο Κρεμένετς Αμβρόσιος. 30-05-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 7. Ο Σουμύ Ευγένιος. 27-11-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 8. Ο Μπάλτας Νίκων. 26-02-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 9. Ο Κανέβου Ιννοκέντιος. 29-06-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 10. Ο Ελισαβετγκράδ Ανατόλιος. 10-12-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 11. Ο Άκερμαν (Μπελγορόδου Δνειστέρου) Νικόδημος. 11-11-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 12. Ο Τσιγκιρίν (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 13. Ο Οστρόγκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 14. Ο Βιννίτσης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Νίκανδρος. 10-02-1891.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Βαρσοβίας και Βιστούλα Νικάνωρ. 03-03-1891.
  Έδρα Βαρσοβία.

Επίσκοποι

 1. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Μιχαήλ. 06-08-1897.
  Έδρα Μίνσκ.

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Σεραφείμ. 23-08-1898.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 3. Ο Γροδνό και Μπρέστ Μιχαήλ. 31-01-1899.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Στέφανος. 27-01-1902.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 5. Ο Χέλμ και Λιούμπλιν Ευλόγιος. 12-01-1903.
  Έδρα Χέλμ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοβνό Κυρίων. 23-08-1898. (Εκλογή 25-01-1907, από Σουχούμης).
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 2. Ο Γομέλ Μητροφάνης. 11-02-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μογιλιέβου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Γομέλ ιδρύθηκε στις 25-01-1907.

 3. Ο Μπιελοστόκ Βλαδίμηρος. 03-06-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γροδνό.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Μπιελοστόκ ιδρύθηκε στις 13-05-1907.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Νίκων, Έξαρχος Γεωργίας. 08-03-1898.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Λεωνίδας. 19-04-1898.
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Σουχούμης Δημήτριος. 02-02-1903. (Εκλογή 25-01-1907, από Νοβομίργοροδ).
  Έδρα Σουχούμη.

 3. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Γεώργιος. 25-09-1905.
  Έδρα Φάσις.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Πέτρος. 13-11-1905. (Εκλογή 06-04-1907, από Αλαβέρδης).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Μπακού Γρηγόριος. 09-05-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.
  Σημείωση: Τοποτηρητής του Βικαριάτου του Μπακού διετέλεσε ο Αλαβέρδης Πέτρος.

 3. Ο Αλαβέρδης Δαυΐδ. 04-11-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ούρμιας και Σάλμας Ιωνάς. 25-03-1898.
  Έδρα Ούρμια Περσίας.

 2. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Δημήτριος. 23-04-1902.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τερ Γκαβάρ Ηλίας. 25-01-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ούρμιας.

ιδ) Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Πλάτων. 03-06-1902. (Εκλογή 08-06-1907, από Τσιγκιρίν. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αλάσκας Ιννοκέντιος. 14-12-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αλεουτίων.

 2. Ο Μπρούκλιν Ραφαήλ. 29-02-1904.
  Διά τους Αραβόφωνους Ορθοδόξους.

ιε) Λοιποί Αρχιερείς εν Υπερορία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι Ιννοκέντιος. 03-06-1902.
  Έδρα Πεκίνο.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόκιο.

ιστ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Γκούριας και Μινγκρέλης Αλέξανδρος. 04-03-1862. (+ 09-11-1907).

 2. Ο π. Χερσώνος και Οδησσού Ιουστίνος. 25-05-1871. (+ 25-05-1907).

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 15-08-1872. (+ 29-04-1907).

 4. Ο π. Δημητρώβου Νέστωρ. 17-04-1877.

 5. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Παύλος. 08-01-1878.

 6. Ο π. Κισινιώβου και Χοτίνσκ Νεόφυτος. 10-08-1880.

 7. Ο π. Κανέβου Σίλβεστρος. 20-01-1885.

 8. Ο π. Άκερμαν Αρκάδιος. 22-12-1885. (Παύση 12-10-1907).

 9. Ο π. Γκούριας και Μινγκρέλης Γρηγόριος. 25-03-1886. (+ 1907;).

 10. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αντώνιος. 12-08-1890.

 11. Ο π. Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γρηγόριος. 03-02-1891.

 12. Ο π. Τουρκεστάν και Τασκένδης Παΐσιος. 07-07-1891.

 13. Ο π. Τβερ και Κάσιν Νικόλαος. 29-09-1891.

 14. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Τύχων. 02-02-1892. (Παύση 25-07-1907).

 15. Ο π. Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ιωάννης. 25-04-1893.

 16. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αλέξιος. 06-06-1893.

 17. Ο π. Σουχούμης Αρσένιος. 08-02-1895.

 18. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Αρκάδιος. 06-10-1896.

 19. Ο π. Μπάλτας Μένανδρος. 26-01-1897. (+ 04-10-1907).

 20. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Ιννοκέντιος. 09-02-1899.

 21. Ο π. Βιννίτσης Κλήμης. 26-05-1902.

 22. Ο π. Βελίκι Ουστιούνγκ Αλέξιος. 05-09-1904.

 23. Ο π. Κυότο Ανδρόνικος. 05-11-1906. (Παύση 05-07-1907).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.