Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1968

Κοιμηθέντες κατά το 1968

Χειροτονηθέντες κατά το 1968

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 08/02/1968: Εκλογή Ζιτόμιρ Παλλαδίου (από Βορονέζ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 11/02/1968: Χειροτονία Λύδδης Υμεναίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 3. 18/02/1968: Χειροτονία Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 4. 24/02/1968: Παραίτηση Αυστραλίας Ιεζεκιήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 24/02/1968: Προαγωγή Ι.Μ. Θυατείρων σε Αρχιεπισκοπή. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 25/02/1968: Προαγωγή Επισκόπου Αργεντινής Νικοδήμου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 25/02/1968: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Άλμα-Άτα Ιωσήφ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 25/02/1968: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ταλλίνης Αλεξίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 25/02/1968: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ορέλ Παλλαδίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 25/02/1968: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κιέβου Φιλαρέτου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 25/02/1968: Προαγωγή Επισκόπου Γκόρκι Φλαβιανού σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 25/02/1968: Προαγωγή Επισκόπου Χαρκόβου Λεοντίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 25/02/1968: Προαγωγή Επισκόπου Κούρσκ Σεραφείμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 27/02/1968: Κοίμηση π. Ουλιανώβου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 27/02/1968: Εκλογή Βορονέζ Μιχαήλ (από Σταυρουπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 27/02/1968: Εκλογή Σταυρουπόλεως Ιωνά (από Αστραχανίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 28/02/1968: Έκπτωση Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 18. 06/03/1968: Έκπτωση Αττικής Ιακώβου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 19. 10/03/1968: Κοίμηση Ταμπώβου Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 16/03/1968: Κοίμηση Κυριακουπόλεως Αριστοβούλου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 21. 24/03/1968: Χειροτονία Θεσσαλονίκης Λεωνίδου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 22. 28/03/1968: Κοίμηση π. Εδέσσης Διονυσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 23. 29/03/1968: Κοίμηση π. Κιέβου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 31/03/1968: Χειροτονία Νέας Πελαγωνείας Νικολάου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 25. 06/04/1968: Κοίμηση π. Άλμα Άτα Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 26. 08/04/1968: Παραίτηση Ρεθύμνης Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 27. 14/04/1968: Χειροτονία Κωνσταντίας Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 28. 14/04/1968: Χειροτονία Αττικής Νικοδήμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 29. 03/05/1968: Παραίτηση Λαρίσης Ιακώβου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 30. 10/05/1968: Εκλογή Αλεξανδρείας Νικολάου (από Ειρηνουπόλεως). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 31. 09/06/1968: Κοίμηση π. Αθηνών Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 32. 24/06/1968: Κοίμηση π. Σιδηροκάστρου Βασιλείου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 33. 25/06/1968: Εκλογή Ηλιουπόλεως Πολυεύκτου (από Γερμανίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 25/06/1968: Αποχώρηση Λευκάδος Δωροθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 35. 30/06/1968: Χειροτονία Βελίκης Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 36. 30/06/1968: Χειροτονία Λαρίσης Θεολόγου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 37. 06/07/1968: Κοίμηση π. Θηβών Πολυκάρπου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 38. 07/07/1968: Χειροτονία Λευκάδος Νικηφόρου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 39. 11/07/1968: Κοίμηση Καρυστίας Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 40. 12/07/1968: Κοίμηση Αριστείας Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 22/07/1968: Κοίμηση π. Θηβών Δωροθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 42. 30/07/1968: Εκλογή Αστραχανίου Μιχαήλ (από Τιχβίν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 30/07/1968: Εκλογή Ιβανόβου Θεοδοσίου (από Πένζας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 30/07/1968: Εκλογή Πένζας Πολυκάρπου (από Ιβανόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 30/07/1968: Εκλογή Φιλαδελφείας Αλεξίου (από Μέυντον). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 12/08/1968: Κοίμηση π. Κουϊμπισέβου Μανουήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 12/09/1968: Χειροτονία Χερσονήσου Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 20/09/1968: Κοίμηση π. Θεσσαλιώτιδος Κυρίλλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 49. 29/09/1968: Αποχώρηση Βερροίας Καλλινίκου (Συντακτική Πράξη ΛΣΤ΄/1968). [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 50. 29/09/1968: Αποχώρηση Ηλείας Γερμανού (Συντακτική Πράξη ΛΣΤ΄/1968). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 51. 29/09/1968: Αποχώρηση Χαλκίδος Γρηγορίου (Συντακτική Πράξη ΛΣΤ΄/1968). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 52. 03/10/1968: Κοίμηση Έδμοντον Παντελεήμονος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 53. 08/10/1968: Κοίμηση Εμμέσης Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 54. 17/10/1968: Κοίμηση Λάμπης Ισιδώρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 14/11/1968: Εκλογή Πηλουσίου Βαρνάβα (από Μαρεώτιδος). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 56. 14/11/1968: Ίδρυση Ι.Μ. Ροδεσίας. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 57. 14/11/1968: Ίδρυση Ι.Μ. Καλής Ελπίδος. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 58. 17/11/1968: Χειροτονία Βρανίτσης Γερασίμου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 59. 22/11/1968: Χειροτονία Ερμουπόλεως Παύλου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 60. 24/11/1968: Χειροτονία Βερροίας Παύλου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 61. 24/11/1968: Χειροτονία Ηλιουπόλεως Διονυσίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 62. 24/11/1968: Κοίμηση Σινά Πορφυρίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 63. 24/11/1968: Χειροτονία Ηλείας Αθανασίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 64. 24/11/1968: Χειροτονία Καρυστίας Σεραφείμ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 65. 24/11/1968: Χειροτονία Χαλκίδος Νικολάου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 66. 28/11/1968: Εκλογή Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Βλαδιμήρου (από Ζβενιγκορόδου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 28/11/1968: Εκλογή Ταμπώβου Αντωνίου (από π. Τούλας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 29/11/1968: Χειροτονία Αξώμης Μεθοδίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 69. 01/12/1968: Χειροτονία Ροδεσίας Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 70. 02/12/1968: Παραίτηση Δημητριάδος Δαμασκηνού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 71. 05/12/1968: Χειροτονία Ιωαννουπόλεως Παύλου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 72. 05/12/1968: Κοίμηση π. Βεσσαραβίας Εφραίμ. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 73. 06/12/1968: Χειροτονία Τιχβίν Γερμανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. 06/12/1968: Εκλογή Δημητριάδος Ηλία (από Περιστεράς). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 75. 12/12/1968: Παραίτηση Παραμυθίας Τίτου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 76. 14/12/1968: Εκλογή Μέμφιδος Ιλαρίωνος (από Βαβυλώνος). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 77. 16/12/1968: Εκλογή Ρασιναρεάνου Βησσαρίωνος (από Πλοεστίου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 78. 18/12/1968: Χειροτονία Παραμυθίας Παύλου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 79. 18/12/1968: Χειροτονία Ευρίπου Βασιλείου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 80. 20/12/1968: Χειροτονία Καλής Ελπίδος Παύλου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 81. 22/12/1968: Χειροτονία Ειρηνουπόλεως Νικοδήμου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 82. 22/12/1968: Χειροτονία Αχελώου Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020.