Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1998

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Μάξιμος. 30-12-1956.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Προβάτας Αντώνιος. 16-12-1962.
 2. Ο Δραγοβιτίας Ιωάννης. 01-07-1969.
 3. Ο Τραϊανουπόλεως Ιλαρίων. 21-01-1973.
 4. Ο Αγαθονικείας Ναούμ. 28-11-1982.
 5. Ο Βελίκης Γαλακτίων. 06-07-1986.
 6. Ο Μελενίκου Γεννάδιος. 10-10-1992. (Αναγνώριση χειροτονίας).
 7. Ο Στενημάχου Ευλόγιος. 10-02-1993. (Αναγνώριση χειροτονίας).
 8. Ο Κρουπνικίου Ιννοκέντιος. 19-05-1994. (Αναγνώριση χειροτονίας).
 9. Ο Μαρκιανουπόλεως Κωνσταντίνος. 27-08-1997. (Αναγνώριση χειροτονίας).
 10. Ο Μακαριουπόλεως Γαβριήλ. 19-10-1998.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βράτζης Καλλίνικος. 06-12-1971. (Άρση καθαιρέσεως 01-10-1998).
  Έδρα Βράτζα.
 2. Ο Βιδινίου Δομητιανός. 15-12-1974.
  Έδρα Βιδίνιο.
 3. Ο Πλεύνης Ιγνάτιος. 19-06-1988. (Εκλογή 01-10-1998, από Βράτζης).
  Έδρα Πλέβεν.
  Σημείωση: Η Ι.Μ. Πλεύνης ιδρύθηκε την 01-10-1998 με απόσπαση από την Ι.Μ. Βράτζης.
 4. Ο Νευροκοπίου Ναθαναήλ. 25-03-1989.
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κωνσταντίας Γαβριήλ. 27-08-1992. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Νευροκοπίου.

 2. Ο Βρανίτσης Αμβρόσιος. 03-04-1994. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Βιδινίου.

 3. Ο Ντεβόλσκι Θεοδόσιος. 19-02-1997. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Βράτζης.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Λοβτσού Γρηγόριος. 11-04-1965.
  Έδρα Λόβετς.
 2. Ο Στάρας Ζαγόρας Παγκράτιος. 18-12-1966. (+ 14-07-1998).
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.
 3. Ο Φιλιππουπόλεως Αρσένιος. 30-03-1969.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).
 4. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Γρηγόριος. 22-12-1985.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Σμόλεν Νέστωρ. 06-12-1980.
  Βικάριος της Ι.Μ. Λοβτσού.

 2. Ο Τιβεριουπόλεως Βόρις. 29-07-1992. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 3. Ο Αδριανουπόλεως Ευλόγιος. 18-10-1998.
  Βικάριος της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Σηλύμνου Ιωαννίκιος. 20-04-1975.
  Έδρα Σλίβεν.
 2. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Νεόφυτος. 08-12-1985.
  Έδρα Ρούσε.
 3. Ο Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Κύριλλος. 29-06-1988.
  Έδρα Βάρνα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Λεύκης Παύλος. 20-12-1992. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Βάρνης.

 2. Ο Μεσημβρίας Ιάκωβος. 19-10-1997. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Δοροστόλου.

 3. Ο Αγαθουπόλεως Νίκων. 31-08-1994. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Σηλύμνου.

ε) Υπερόριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. 14-01-1973.
  Έδρα Βερολίνο.
 2. Ο Αμερικής και Αυστραλίας Ιωσήφ. 07-12-1980.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ζνεπόλεως Αβενήρ. 14-09-1992. (Αναγνώριση χειροτονίας).
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Νευροκοπίου Ποιμήν. 21-12-1947. (Άρση καθαιρέσεως 01-10-1998).
 2. Ο π. Νέας Υόρκης Γελάσιος. 07-05-1978.
  Αρχιγραμματεύς της Ι.Σ..

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.