Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1912

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 09/01/1912: Κοίμηση π. Πατρών Αβερκίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 2. 10/01/1912: Εκλογή Μελενίκου Κωνσταντίνου (από Χαριουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 3. 15/01/1912: Χειροτονία Γκόρης Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 4. 17/01/1912: Κοίμηση Πισιδίας Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 17/01/1912: Παύση Σαρατώβου Ερμογένους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 17/01/1912: Εκλογή Σαρατώβου Αλεξίου (από Τσιστοπόλεως). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 7. 19/01/1912: Παραίτηση Δαλματίας Νικοδήμου. [Μητρόπολη Βουκοβίνης].

 8. 26/01/1912: Εκλογή Πισιδίας Γερασίμου (από Ρόδου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 9. 30/01/1912: Χειροτονία Ρόδου Βενιαμίν. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 03/02/1912: Κοίμηση Τόκιο Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 04/02/1912: Εκλογή Άρτζες Καλλίστου (από Βοτοσιανίων). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 12. 04/02/1912: Εκλογή Ρωμανού Θεοδοσίου (από Πλοεστίου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 13. 11/02/1912: Χειροτονία Σλούτσκ Ιωάννου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 14. 14/02/1912: Εκλογή Ουγγροβλαχίας Κόνωνος (από Χουσίων). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 15. 18/02/1912: Εκλογή Χουσίων Νικοδήμου (από Μπακάου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 16. 23/02/1912: Παύση Γιακουτίας Ιννοκεντίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 23/02/1912: Εκλογή Γιακουτίας Μελετίου (από Μπαρναούλης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 18. 26/02/1912: Χειροτονία Μοσχονησίων Διοδώρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. 29/02/1912: Κοίμηση Καλλιουπόλεως Καλλινίκου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 20. 01/03/1912: Κοίμηση π. Νοβγορόδου Γουρία. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 04/03/1912: Χειροτονία Τρωάδος Νεοφύτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 22. 04/03/1912: Χειροτονία Τσιστοπόλεως Αναστασίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 23. 04/03/1912: Κοίμηση Μαδάβων Κορνηλίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 24. 05/03/1912: Κοίμηση Στάριτσας Αλυπίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 08/03/1912: Εκλογή Καλλιουπόλεως Κωνσταντίνου (από Δαφνουσίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 18/03/1912: Χειροτονία Δωδώνης Παναρέτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 27. 18/03/1912: Χειροτονία Μπαρναούλης Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 28. 01/04/1912: Χειροτονία Πλοεστίου Θεοφίλου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 29. 08/04/1912: Χειροτονία Μπακάου Βαρθολομαίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 30. 17/04/1912: Εκλογή Πσκώβου Ευσεβίου (από Τομπόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 17/04/1912: Εκλογή Τομπόλσκ Αλεξίου (από Πσκώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 17/04/1912: Εκλογή Στάριτσας Αρσενίου (από Πιατιγκόρσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 33. 17/04/1912: Εκλογή Πιατιγκόρσκ Δαυΐδ (από Αλαβέρδης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 34. 17/04/1912: Εκλογή Ουφάς Μιχαία (από Αρχαγγέλου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 35. 17/04/1912: Εκλογή Αρχαγγέλου Ναθαναήλ (από Ουφάς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 36. 23/04/1912: Χειροτονία Βοτοσιανίων Ανθίμου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 37. 06/05/1912: Προαγωγή Επισκόπου Γροδνό Μιχαήλ σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 38. 06/05/1912: Προαγωγή Επισκόπου Ρίγας Ιωάννη σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 39. 11/05/1912: Κοίμηση Θεσσαλονίκης Ιωακείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 14/05/1912: Χειροτονία Ολύμπου Αποστόλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 16/05/1912: Προαγωγή Επισκόπου Κισινιώβου Σεραφείμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 42. 17/05/1912: Παραίτηση Κυδωνίας Νικηφόρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 19/05/1912: Εκλογή Τόκιο Σεργίου (από Κυότο). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 44. 19/05/1912: Χειροτονία Ύδρας Προκοπίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 45. 20/05/1912: Προαγωγή Επισκόπου Χέλμ Ευλογίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 46. 20/05/1912: Χειροτονία Θηβών Συνεσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 47. 22/05/1912: Εκλογή Θεσσαλονίκης Γενναδίου (από Λήμνου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 22/05/1912: Χειροτονία Καλαβρύτων Τιμοθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 49. 23/05/1912: Χειροτονία Κυδωνίας Αγαθαγγέλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 50. 23/05/1912: Χειροτονία Άρτης Σπυρίδωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 51. 28/05/1912: Κοίμηση Καρπάθου Ευγενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 52. 29/05/1912: Κοίμηση Μίνσκ Μιχαήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 53. 29/05/1912: Παύση Βόλογδα Νίκωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 54. 29/05/1912: Εκλογή Βόλογδα Αλεξάνδρου (από Γιουρέβου-Πόλσκη). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 55. 31/05/1912: Εκλογή Λήμνου Στεφάνου (από Πελαγωνείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 09/06/1912: Εκλογή Καρπάθου Γερμανού (από Μελιτουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 11/06/1912: Κοίμηση Αστραχανίου Γεωργίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 58. 14/06/1912: Εκλογή Πελαγωνείας Χρυσοστόμου (από Ίμβρου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 59. 14/06/1912: Ίδρυση Βικαριάτου Νικόλσκ Ουσσουρίησκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 60. 14/06/1912: Εκλογή Γιουρέβου-Πόλσκη Ευγενίου (από Μούρομ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 61. 21/06/1912: Εκλογή Ίμβρου Παναρέτου (από Ηλιουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 21/06/1912: Εκλογή Ηλιουπόλεως Σμαράγδου (από Φιλιππουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 63. 21/06/1912: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Τιμοθέου (από Βοδενών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 64. 23/06/1912: Κοίμηση π. Ανέων Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 24/06/1912: Χειροτονία Νικόλσκ Ουσσουρίησκ Παύλου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 66. 24/06/1912: Χειροτονία Βιννίτσης Βόριδος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 67. 25/06/1912: Παύση Καλούγας Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 68. 25/06/1912: Εκλογή Καλούγας Τύχωνος (από π. Πένζας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 69. 25/06/1912: Εκλογή Αστραχανίου Θεοφάνους (από Ταυρίδος). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 70. 25/06/1912: Εκλογή Ταυρίδος Δημητρίου (από Τουρκεστάν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 71. 25/06/1912: Εκλογή Τουρκεστάν Ιννοκεντίου (από π. Γιακουτίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 72. 1912: Ίδρυση Βικαριάτου Αλατίρσκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 26/06/1912: Εκλογή Βοδενών Κωνσταντίου (από Μογλενών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 74. 28/06/1912: Εκλογή Μογλενών Πολυκάρπου (από Πέτρας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 75. 01/07/1912: Χειροτονία Σελευκείας Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 76. 01/07/1912: Χειροτονία Αλατίρσκ Ναζαρίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 77. 15/07/1912: Χειροτονία Μούρομ Μητροφάνους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 78. 29/07/1912: Χειροτονία Ζήλων Ευθυμίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 79. 1912: Ίδρυση Βικαριάτου Πετρώβου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 80. 06/08/1912: Χειροτονία Πετρώβου Διονυσίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 81. 04/09/1912: Κοίμηση Θηβαΐδος Γερμανού. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 82. 01/10/1912: Παραίτηση Καμπανίας Φωτίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 83. 10/10/1912: Χειροτονία Χαλεπίου Ραφαήλ. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 84. 02/11/1912: Κοίμηση Αγίας Πετρουπόλεως Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 85. 03/11/1912: Εκλογή Μίνσκ Μητροφάνους (από Γομέλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 86. 13/11/1912: Κοίμηση Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ του Γ΄. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 87. 23/11/1912: Εκλογή Αγίας Πετρουπόλεως Βλαδιμήρου (από Μόσχας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 88. 23/11/1912: Κοίμηση Ριμνίκου Γενναδίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 89. 25/11/1912: Εκλογή Μόσχας Μακαρίου (από Τόμσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 90. 25/11/1912: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μόσχας Μακαρίου σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 91. 05/12/1912: Κοίμηση Αργολίδος Νικάνδρου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 92. 1912: Ίδρυση Βικαριάτου Νέου Γεωργιέβου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 93. 09/12/1912:  Χειροτονία Νέου Γεωργιέβου Ιωάσαφ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 94. 13/12/1912: Ίδρυση Βικαριάτου Ερεβάν. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 95. 13/12/1912: Εκλογή Ερεβάν Ποιμένος (από Μπακού). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 96. 13/12/1912: Εκλογή Μπακού Γρηγορίου (από Κοζλώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 97. 18/12/1912: Χειροτονία Συρμίου Ιλαρίωνος. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 98. 19/12/1912: Κοίμηση Φιλαδελφείας Λουκά. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 99. 20/12/1912: Εκλογή Τόμσκ Μεθοδίου (από Ζαβαϊκάλης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 100. 20/12/1912: Εκλογή Ζαβαϊκάλης Ιωάννη (από Κίρενσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 101. 29/12/1912: Χειροτονία Βουδιμίου Γεωργίου. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 102. 1912: Παύση Ιενεσέης Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.