Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος αποτελεί μια προσπάθεια για την προώθηση της Λογοτεχνίας στο σχολείο. Μια σειρά από προβληματισμούς ώθησαν τον συντάκτη αυτού του ιστότοπου στη δημιουργία του. Η αποσπασματικότητα των λογοτεχνικών κειμένων στα σχολικά βιβλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δε βοηθάει τον μαθητή να γνωρίσει ολοκληρωμένα έργα της Λογοτεχνίας. Παράλληλα, το πιεστικό πρόγραμμα και η έλλειψη χρόνου συντελούν ώστε να μην είναι εύκολη η δημιουργία δραστηριοτήτων που θα εμπλέξουν δημιουργικά τους μαθητές στη μελέτη λογοτεχνικών έργων. Επιπρόσθετα, οι θεματικές ενότητες στις οποίες είναι χωρισμένα τα βιβλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα, εάν οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους βιβλία με περιεχόμενο ανάλογο με τη θεματική ενότητα που μελετούν ή που τους ενδιαφέρει. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να εμβαθύνουν περισσότερο σ” ένα θέμα.

Οι παραπάνω προβληματισμοί οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του ιστότοπου. Αποτελείται κυρίως από … βιβλία. Συγκεκριμένα, στην κεντρική οθόνη παρουσιάζονται όλα τα αναρτημένα βιβλία με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο. Για κάθε βιβλίο δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να σχολιάσει ελεύθερα ό,τι επιθυμεί για το συγκεκριμένο βιβλίο, πατώντας την επιλογή Comment. Για κάθε βιβλίο παρουσιάζεται η ταυτότητά του:

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: όπου καταγράφεται η κύρια θεματική ενότητα στην οποία μπορεί, κατά τον συντάκτη του ιστότοπου, να ενταχθεί το βιβλίο.

ΑΛΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: όπου εντάσσεται σ’ άλλες, εκτός της κύριας, θεματικές ενότητες.

ΕΙΔΟΣ: όπου δηλώνεται εάν το βιβλίο είναι μυθιστόρημα ή διήγημα ή νουβέλα, η ποιητική συλλογή.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: όπου αναφέρονται οι λέξεις-κλειδιά του περιεχομένου του βιβλίου, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη του συντάκτη.

ΔΙΑΦΟΡΑ: όπου παρουσιάζονται διάφορες πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν το αναγνωστικό κοινό, π.χ. εάν έχει κερδίσει κάποιο βραβείο, εάν το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε συνδυασμό με άλλο βιβλίο κ.ά.

ΣΕΛΙΔΕΣ: όπου σημειώνεται ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου, στοιχείο που συχνά ενδιαφέρει τους μαθητές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: όπου καταγράφονται οι ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο βιβλίο, τις οποίες πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές και να τις παραδώσουν στον εκπαιδευτικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ: όπου παρατίθεται τόσο η περίληψη του βιβλίου όσο και η γνώμη του γράφοντος γι’ αυτό.

Τέλος, μπορεί κανείς να δει και το εξώφυλλο των αναρτημένων βιβλίων, στοιχείο που κάποιες φορές επηρεάζει τους μαθητές στις επιλογές τους.

Επισημαίνεται ότι έγινε προσπάθεια ώστε οι ερωτήσεις κάθε βιβλίου να είναι διαφορετικές  μεταξύ τους, όσο είναι δυνατόν, ώστε να είναι προσαρμοσμένες στο εκάστοτε βιβλίο. Επιπλέον, επιδιώχθηκε η μελέτη των λογοτεχνικών βιβλίων να συνδυαστεί με την τεχνολογία, στοιχείο που χρησιμοποιείται ως δέλεαρ για την είσοδο των μαθητών στον χώρο της Λογοτεχνίας. Έτσι, καλό είναι όλες οι απαντήσεις να δίνονται ηλεκτρονικά ώστε ο καθηγητής να τις δημοσιεύει σε όποιον διαδικτυακό τόπο επιθυμεί, σε συνεννόηση πάντα με τον μαθητή. Η δημοσίευσή τους δίνει κίνητρα στους μαθητές να εργαστούν στη μελέτη των βιβλίων. Επιπρόσθετα, η αναφορά «να κάνεις μια παρουσίαση» ωθεί τον μαθητή να εργαστεί με κάποιο πρόγραμμα παρουσίασης (PowerPoint, κ.ά.). Η παραπομπή σε κάποιες ιστοσελίδες ή σε κάποια λογισμικά αποβλέπει να εμπλέξει τους μαθητές είτε στη βαθύτερη μελέτη ενός ζητήματος είτε στην ενεργητική συμμετοχή τους σε κάποιο έργο.

Η χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Κατ΄ αρχάς, η επιλογή «Θεματικές Ενότητες» ακολουθεί τις θεματικές ενότητες των σχολικών βιβλίων των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των βιβλίων που εντάσσεται στις θεματικές ενότητες και να επιλέξει αυτή που επιθυμεί. Υπενθυμίζεται ότι ένα βιβλίο μπορεί να ενταχθεί σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Επιπλέον, τονίζεται ότι εκτός των θεματικών ενοτήτων των σχολικών βιβλίων προστέθηκαν και άλλες ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Η επιλογή «Ετικέτες» περιέχει τις λέξεις – κλειδιά κάθε βιβλίου. Επιλέγοντας κάποια απ’ αυτές τις λέξεις, εμφανίζονται στην οθόνη τα βιβλία που αυτές αναφέρονται. Σημειώνεται ότι κάθε βιβλίο χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον 2 ετικέτες.

Η επιλογή «Πρόσφατα Βιβλία» παρουσιάζει τα βιβλία που αναρτήθηκαν σ” αυτόν τον ιστότοπο με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο ως το παλαιότερο.

Τέλος, η επιλογή «Αρχείο» παρουσιάζει το σύνολο των βιβλίων που αναρτώνται στον ιστότοπο ανά μήνα. Πατώντας επάνω, μπορεί κανείς να δει τα βιβλία και να τα επιλέξει.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος περιλαμβάνει βιβλία τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα. Συνήθως οι μαθητές έλκονται από τη σύγχρονη θεματολογία των λογοτεχνικών βιβλίων. Ωστόσο, το πέρασμα στα κλασικά βιβλία σίγουρα μπορεί να τους προσφέρει πολλά.

Επισημαίνεται ότι κάθε βιβλίο που αναρτάται έχει μελετηθεί τουλάχιστον μία φορά από τον συντάκτη αυτού του ιστότοπου. Όσο υπάρχει χρόνος, διάθεση και ανταπόκριση ο ιστότοπος αυτός θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βιβλία.

Οποιαδήποτε πρόταση ή παρατήρηση μπορείτε να την αποστείλετε στην παρακάτω διεύθυνση:

st_theodor@yahoo.gr

Θεόδωρος Στάμος

Υ.Γ. Η συνέχεια αυτού του ιστότοπου βρίσκεται στη διεύθυνση:

 https://filanagnosiastosxoleio2.blogspot.gr/