Γραφική Επίλυση Συστήματος

Παρακολουθούμε την επίλυση ενός συστήματος (γραμμικού) δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους με την βοήθεια των γραφικών παραστάσεων σε βίντεο του Γιάννη Λαζαρίδη.