11η Αγωνιστική –

angle

Συμβουλευτείτε το σχήμα και τις παρακάτω πληροφορίες για να υπολογίσετε την γωνία δΟψ΄.

  • Η ημιευθεία Οδ είναι διχοτόμος της γωνίας χΟψ.
  • Η γωνία χ΄Οψ είναι τετραπλάσια της γωνίας χΟδ

Να μην δώσετε μόνο απάντηση αλλά να φαίνεται και πως την υπολογίσατε.

Καλή Επιτυχία