Άρτιος Αριθμός

Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που διαιρούνται (ακριβώς) με το 2.

Οι άρτιοι λέγονται αλλιώς και ζυγοί.

Προφανώς οι άρτιοι είναι όλα τα πολλαπλάσια του 2. : 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,…

και το τελευταίο τους ψηφίο είναι: 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8

 

Αρνητικός Αριθμός

Κάθε αριθμός μικρότερος από το 0, λέγεται αρνητικός.

Οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πάντα μπροστά τους το πρόσημο -, σε αντίθεση με τους θετικούς που έχουν το πρόσημο + ή δεν έχουν πρόσημο.

Αν λοιπόν δούμε τη σχέση \alpha<0 συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός α είναι αρνητικός.

Θετικός Αριθμός

Κάθε αριθμός μεγαλύτερος του 0, λέγεται θετικός.

Οι θετικοί αριθμοί έχουν μπροστά τους το πρόσημο + (σε αντίθεση με τους αρνητικούς που έχουν μπροστά τους το πρόσημο -) ή δεν έχουν καθόλου πρόσημο.

Έτσι λοιπόν η σχέση: \alpha>0 σημαίνει ότι ο αριθμός α είναι θετικός.

Πρόσημα

Πρόσημα στα μαθηματικά λέγονται τα σημάδια + και – που μπαίνουν μπροστά από τους αριθμούς με σκοπό να μας δείξουν αν ο αριθμός είναι θετικός ή αρνητικός.

Κάθε αριθμός που έχει μπροστά του το πρόσημο + (διαβάζεται «συν») λέγεται θετικός ενώ κάθε αριθμός που έχει μπροστά του το πρόσημο – (διαβάζεται «μείον» ή «πλην») λέγεται αρνητικός.