Εμβαδά

Τι είναι το εμβαδόν;

Το εμβαδόνμιας επίπεδης επιφάνειας είναι ο θετικός αριθμός, που εκφράζει την έκταση που καταλαμβάνει η επιφάνεια

1 τετραγωνικό μέτρο

αυτή στο επίπεδο. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούμε. Κι αυτό γιατί το εμβαδόν στην πραγματικότητα είναι ο θετικός αριθμός που μας δείχνει πόσες μονάδες μέτρησης χρειαζόμαστε για να καλύψουμε την συγκεκριμένη επιφάνεια.

Ποια είναι η βασική μονάδα μέτρησης της επιφάνειας;

Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι το ένα τετραγωνικό μέτρο (1m2)  με κυριότερες υποδιαιρέσεις: 1dm2, 1cm2,1mm2. Οι σχέσεις που συνδέουν αυτές τις μονάδες και χρειάζεται να τις γνωρίζουμε για τις μετατροπές είναι,

1m2=100dm2

1dm2= 100cm2

1cm2=100mm2

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

Το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά α είναι:

    \[E=\alpha^2\]

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με διαστάσεις α, β είναι:

    \[E=\alpha\cdot\beta\]

Το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου είναι ίσο με το γινόμενο μιας βάσης του επί το αντίστοιχο ύψος.

    \[E=\beta\cdot\upsilon\]

Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου της βάσης του επί το ύψος.

    \[E=\frac{\beta\cdot\upsilon}{2}\]

Το εμβαδόν ενός  ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές β και γ μπορεί να υπολογιστεί κι από το ημιγινόμενο των κάθετων πλευρών του

    \[E=\frac{\beta\cdot\gamma}{2}\]

Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το ημιάθροισμα των βάσεών του επί το ύψος του.

    \[E=\frac{(B+b)\cdot\upsilon}{2}\]