Κλάσμα

Το \frac{\alpha}{\beta} λέγεται κλάσμα και διαβάζεται «α προς β» ή και «α δια β».

Ο αριθμός α είναι ο αριθμητής του κλάσματος ενώ ο αριθμός β λέγεται παρονομαστής.

Η γραμμή που χωρίζει τον αριθμητή από τον παρονομαστή λέγεται κλασματική γραμμή.

Σ΄ένα κλάσμα ο παρονομαστής δεν μπορεί να είναι 0.

Το κλάσμα α/β είναι το πηλίκο της διαίρεσης του α με το β. Δηλαδή ισχύει:

    \[\frac{\alpha}{\beta}=\alpha : \beta \: , \beta \neq0\]