Πρόσημα

Πρόσημα στα μαθηματικά λέγονται τα σημάδια + και – που μπαίνουν μπροστά από τους αριθμούς με σκοπό να μας δείξουν αν ο αριθμός είναι θετικός ή αρνητικός.

Κάθε αριθμός που έχει μπροστά του το πρόσημο + (διαβάζεται «συν») λέγεται θετικός ενώ κάθε αριθμός που έχει μπροστά του το πρόσημο – (διαβάζεται «μείον» ή «πλην») λέγεται αρνητικός.