Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2011

ΕΤΟΣ 2011

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δρογόμπιτς κύριος Φιλάρετος. 02-01-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπρόβαρι κύριος Θεοδόσιος. 06-01-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νοτίου Σαχαλίνης κύριος Τύχων. 23-01-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νέας Κάχοβκας και Γκενιτσέσκ κύριος Φιλάρετος. 12-02-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κύριος Ιάκωβος. 20-02-2011.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καραγκαντά και Σαχτίνσκ κύριος Σεβαστιανός. 20-02-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κύριος Στέφανος. 13-03-2011.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κύριος Ελπιδοφόρος. 20-03-2011.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελίστας και Καλμίκιας κύριος Ζηνόβιος. 03-04-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας κύριος Αρτέμιος. 10-04-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζβενιγκορόδου κύριος Νικόλαος. 17-04-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής κύριος Ματθίας. 30-04-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γέισκ κύριος Γερμανός. 01-05-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοσκρεσένσκ κύριος Σεραφείμ. 22-05-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 9 Ιουνίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χάντι Μανσίησκ και Σουργκούτ κύριος Παύλος. 12-06-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεπετόφκας και Σλαβούτας κύριος Διονύσιος. 18-06-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιακουτίας και Λένσκ κύριος Ρωμανός. 19-06-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη κύριος Νικόλαος. 19-06-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπλουντάν κύριος Νικόλαος. 10-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κύριος Ισαάκ. 10-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καισαρείας κύριος Ιγνάτιος. 10-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοσκρεσένσκ κύριος Σάββας. 11-07-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νινευή κύριος Αθανάσιος. 17-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πανειάδος κύριος Δημήτριος. 17-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρεθούσης κύριος Ηλίας. 17-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαρίσης κύριος Ιγνάτιος. 24-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρούσεβατς κύριος Δαυΐδ. 24-07-2011.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χρυσουπόλεως κύριος Κωνσταντίνος. 31-07-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παλμύρας κύριος Ιωάννης. 06-08-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νίζνι Ταγκίλ και Σερόβου κύριος Ιννοκέντιος. 19-08-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαχτίνσκ και Μιλερόβου κύριος Ιγνάτιος. 21-08-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σελευκείας κύριος Εφραίμ. 28-08-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νάχοντκας και Πρεομπραζένιγε κύριος Νικόλαος. 01-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καμένσκ και Αλαπαέβου κύριος Σεραφείμ. 03-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λίπλιανης κύριος Ιωάννης. 04-09-2011.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ομπουχώβου κύριος Ιωνάς. 10-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βολγοντόνσκ και Σάλσκ κύριος Κορνήλιος. 11-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οστρογκόζσκ κύριος Ανδρέας. 18-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεμεσιάνης κύριος Ανδρέας. 18-09-2011.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπεζέτσκ κύριος Αδριανός. 21-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπίρσκ κύριος Νικόλαος. 27-09-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κύριος Μάρκος. 08-10-2011.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διαυλείας κύριος Γαβριήλ. 09-10-2011.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ κύριος Ιωάννης. 12-10-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρδατώβου και Ατυασέβου κύριος Βενιαμίν. 14-10-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας κύριος Λουκιανός. 16-10-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιζίλσκ και Τούβας κύριος Θεοφάνης. 30-10-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεργιουπόλεως κύριος Μάρκος. 06-11-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Εδέσσης κύριος Ρωμανός. 06-11-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσένιεφ και Νταλνεγκόρσκ κύριος Γουρίας. 06-11-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κύριος Κωνσταντίνος. 21-11-2011.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ορσκ και Γκάη κύριος Ειρηναίος. 22-11-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κασιμώβου και Σασώβου κύριος Διονύσιος. 27-11-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Αρσένιος. 30-11-2011.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκόπιν και Σάτσκ κύριος Βλαδίμηρος. 02-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπισκέκ και Κιργισίας κύριος Θεοδόσιος. 04-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος. 10-12-2011.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γουόρτσεστερ και Νέας Αγγλίας κύριος Ιωάννης. 11-12-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολέδο και Κεντροδυτικής Αμερικής κύριος Αντώνιος. 11-12-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπρούκλιν κύριος Νικόλαος. 11-12-2011.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μούρες κύριος Ιγνάτιος. 11-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζήλων κύριος Σεβαστιανός. 17-12-2011.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαλασώβου και Ρτισέβου κύριος Ταράσιος. 17-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπράτσκ και Ούστ Ιλίμσκ κύριος Μαξιμιλιανός. 18-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελενίκου κύριος Σεραφείμ. 18-12-2011.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποκρώβου και Νικολαέβου κύριος Παχώμιος. 19-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλατίρσκ κύριος Στέφανος. 25-12-2011.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.