Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1947

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 13/01/1947: Εκλογή Κυροβογκράδ Μιχαήλ (από Χερσώνος). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 13/01/1947: Παραίτηση Μίνσκ Βασιλείου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 13/01/1947: Εκλογή Μίνσκ Πιτιρίμ (από Κούρσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 4. 13/01/1947: Εκλογή Κούρσκ Αλεξίου (από Γιαροσλάβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 13/01/1947: Εκλογή Γιαροσλάβου Δημητρίου (από Ριαζάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 13/01/1947: Εκλογή Ριαζάν Ιερωνύμου (από Κισινιώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 13/01/1947: Εκλογή Σαρατώβου Βόρι (από Τσερνιγόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 13/01/1947: Εκλογή Τσερνιγόβου Παϊσίου (από Σαρατώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 16/01/1947: Εκλογή Ρόδου Τιμοθέου (από Αυστραλίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 26/01/1947: Χειροτονία Ζιτόμιρ Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 27/01/1947: Εκλογή Πένζας Κυρίλλου (από Ιβανόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 27/01/1947: Εκλογή Ιβανόβου Μιχαήλ (από Πένζας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 28/01/1947: Εκλογή Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης Βλαδιμήρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 31/01/1947: Κοίμηση π. Χαϊλάρ Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 02/02/1947: Χειροτονία Βιννίτσης Ιακώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 04/02/1947: Μετονομασία Ι.Μ. Κώου και Καλύμνου σε "Κώου". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 17. 04/02/1947: Μετονομασία Ι.Μ. Λέρου και Αστυπαλαίας σε "Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 18. 17/02/1947: Κοίμηση π. Βόλογδα Γεωργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 18/02/1947: Χειροτονία Κισινιώβου Βενεδίκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 23/02/1947: Χειροτονία Κώου Εμμανουήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 21. 25/03/1947: Μετονομασία του τίτλου του Μητροπολίτη Κρουτίτσης Νικολάου σε "Κρουτίτσης και Κολόμνας". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 30/03/1947: Χειροτονία Πολτάβας Παλλαδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 23. 30/03/1947: Χειροτονία Λούγκας Συμεών. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 05/04/1947: Κοίμηση Σηλύμνου Ευλογίου. [Εκκλησία της Βουλγαρίας].

 25. Απρίλιος 1947: Προαγωγή Επισκόπου π. Γροδνό Σάββα σε Αρχιεπίσκοπο. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 24/04/1947: Προαγωγή Ι.Ε. Τιμισοάρας σε Αρχιεπισκοπή. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 27. 27/04/1947: Κοίμηση π. Πετσέρης Νικολάου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 28. 04/05/1947: Χειροτονία Δαφνουσίας Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 29. 12/05/1947: Ίδρυση Ι.Ε. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 12/05/1947: Μετονομασία Ι.Ε. Σβερδλόβου και Τσελιάμπινσκ σε "Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 12/05/1947: Παραίτηση Τσερνιγόβου Παϊσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 12/05/1947: Εκλογή Τσελιάμπινσκ Ιουβεναλίου (από Σαγκάης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 12/05/1947: Παύση Κυροβογκράδ Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 13/05/1947: Μετονομασία Ι.Ε. Όμσκ και Τάρα σε "Όμσκ και Τιούμεν". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 20/05/1947: Ίδρυση Ι.Ε. Συρμίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 36. 20/05/1947: Ίδρυση Ι.Ε. Βουδίμλιε. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 37. 20/05/1947: Ίδρυση Ι.Ε. Σουμαδίας. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 38. 20/05/1947: Εκλογή Ζάγκρεμπ Δαμασκηνού (από Βανάτου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 39. 20/05/1947: Εκλογή Μαυροβουνίου Αρσενίου (από Μοραβικίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 40. 20/05/1947: Εκλογή Ράσκας Βλαδιμήρου (από π. Μουκατσέβου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 41. 20/05/1947: Εκλογή Σουμαδίας Βαλεριανού (από Βουδίμλιε). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 42. 27/05/1947: Εκλογή Λότζ Γεωργίου (από Μπρέστ). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 43. 30/05/1947: Υποβιβασμός Ι.Μ. Βουκοβίνης σε Αρχιεπισκοπή με τον τίτλο "Σουτσεάβας". [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 44. 03/06/1947: Χειροτονία Άνω Καρλοβικίου Νικάνωρος. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 45. 04/06/1947: Χειροτονία Βουδίμλιε Μακαρίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 46. 07/06/1947: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Βλαδιμήρου, Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης σε Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 47. 08/06/1947: Χειροτονία Βανιαλούκας Βασιλείου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 48. 12/06/1947: Καθαίρεση π. Ηλείας Αντωνίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 49. 13/06/1947: Καθαίρεση π. Σερβίων Ιωακείμ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 50. 15/06/1947: Χειροτονία Μοραβικίου Χρυσοστόμου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 51. 18/06/1947: Ίδρυση Ι.Α. Κραϊόβης. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 52. 19/06/1947: Παύση Ιβανόβου Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 53. 19/06/1947: Εκλογή Ιβανόβου Παϊσίου (από π. Τσερνιγόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 20/06/1947: Εκλογή Κύπρου Λεοντίου (από Πάφου). [Εκκλησία της Κύπρου].

 55. 22/06/1947: Χειροτονία Ταλλίνης Ισιδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 29/06/1947: Χειροτονία Πετροζαβόδσκ Νεκταρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 57. 29/06/1947: Χειροτονία Τοπλικίου Βησσαρίωνος. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 58. 29/06/1947: Εκλογή Σηλύμνου Νικοδήμου (από Στοβίου). [Εκκλησία της Βουλγαρίας].

 59. 03/07/1947: Ίδρυση Ι.Μ. Βανάτου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 60. 07/07/1947: Κοίμηση Καννών Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 61. 10/07/1947: Παύση Χαμπαρόβου Βενεδίκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 62. 10/07/1947: Εκλογή Πορχώβου Γεωργίου (από Βελίκε Λούκι). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 10/07/1947: Εκλογή Βελίκε Λούκι Μαξίμου (από Ισμαήλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. Ιούλιος 1947: Παραίτηση Λήμνου Στεφάνου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 65. 26/07/1947: Κοίμηση Κύπρου Λεοντίου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 66. 26/07/1947: Μετονομασία Ι.Μ. Αμερικής Βορείου και Νοτίου σε "Αμερικής Βορείου και Νοτίου και Αυστραλίας". [Εκκλησία της Βουλγαρίας].

 67. 28/07/1947: Χειροτονία Κατάνης Κασσιανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 68. 04/08/1947: Εκλογή Κρασνογιάρσκ Σωφρονίου (από Ουλιανώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. 16/08/1947: Παραίτηση Μολδαβίας Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 70. 19/08/1947: Χειροτονία Χβόσνου Βαρνάβα. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 71. Αύγουστος 1947: Παραίτηση Ρωμανού Λουκιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 72. 21/08/1947: Εκλογή Ρίγας Βενιαμίν (από Αλεουτίων). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 24/08/1947: Χειροτονία Αυστραλίας Θεοφυλάκτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 74. 29/08/1947: Παραίτηση Κάτω Δουνάβεως Κοσμά. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 75. 31/08/1947: Χειροτονία Πλοεστίου Παύλου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 76. 17/09/1947: Κοίμηση π. Μεσσηνίας Πολυκάρπου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 77. 05/10/1947: Παύση Βελίκε Λούκι Μαξίμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 29/10/1947: Εκλογή Σεμιμπαλαντίνσκ Παλλαδίου (από π. Καλλίνιν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 30/10/1947: Εκλογή Ουλιανώβου Σεραφείμ (από Ροστόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 30/10/1947: Εκλογή Ροστόβου Σεργίου (από Χερσώνος). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 30/10/1947: Εκλογή Χερσώνος Φιλίππου (από Αστραχανίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 30/10/1947: Εκλογή Αστραχανίου Νικολάου (από Ιζέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 03/11/1947: Μετονομασία Ι.Μ. Αυστραλίας σε "Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 84. 05/11/1947: Χειροτονία Μοντρεάλης Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 08/11/1947: Κοίμηση Νινοτσμίνδης Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 86. 14/11/1947: Κοίμηση π. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 87. 19/11/1947: Εκλογή Μολδαβίας Ιουστινιανού (από Βασλουϊάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 88. Νοέμβριος 1947: Κοίμηση π. Λέρου Αποστόλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 89. 30/11/1947: Χειροτονία Κραϊόβης Φιρμιλιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 90. 02/12/1947: Χειροτονία Μαραμούρες Σεβαστιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 91. 12/12/1947: Εκλογή Αστραχανίου Φιλίππου (από Χερσώνος). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 12/12/1947: Εκλογή Χερσώνος Φωτίου (από Ορέλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 93. 12/12/1947: Εκλογή Ορέλ Νικολάου (από Αστραχανίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 94. 12/12/1947: Εκλογή Κυροβογκράδ Θεοδοσίου (από Τσερνοβικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 12/12/1947: Εκλογή Νέας Υόρκης Μακαρίου (από Μπρούκλιν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 21/12/1947: Χειροτονία Στοβίου Ποιμένος. [Εκκλησία της Βουλγαρίας].

 97. 24/12/1947: Κοίμηση Κρασνογιάρσκ Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 24/12/19147: Εκλογή Κύπρου Μακαρίου (από Κυρηνείας). [Εκκλησία της Κύπρου].

 99. 27/12/1947: Κοίμηση Χερσονήσου Ιωάννου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 100. 1947: Εκλογή Πενταπόλεως Χριστοφόρου (από Φιλαδελφείας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 101. 1947: Εκλογή Αγίου Φραγκίσκου Αντωνίου (από Μοντρεάλης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 1947: Μετονομασία Ι.Ε. Ιβανόβου και Σούγιας σε "Ιβανόβου και Κίνεσμα". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 1947;: Κοίμηση Τριπόλεως Ησαΐα. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.