έκκεντρον

 

Μαθηματικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό
 ekkentron 01 s   ekkentron 02 small  ekkentron 3 ekkentron 4s ekkentron5 s  ekkentron 6 ekkentron 7
Τεύχος 01 Τεύχος 02 Τεύχος 03   Τεύχος 04   Τεύχος 05   Τεύχος 06  Τεύχος 07 
 2017 2017  2018   2019  2020   2020 2021


Eπιλεγμένα διαγωνίσματα  στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ ΓΕΛ όπως έχουν δημοσιευτεί σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο Η λίστα συμπληρώνεται σταδιακά...

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 2022 2023
  ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΥΛΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΛΥΣΕΙΣ
34  8 ΜΑΙ 2023  ΓΕΝΙΚΟ  icon pdf  ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΚΑΝΟΣ 
icon pdf 
33 8 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  askisopolis   
32 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  study4exams   
31 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  study4exams   
30 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  areitolmo  icon pdf 
29 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  spoudi2   
28 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  spoudi1   
27 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  entaxei icon pdf 
26 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  horizontes   
25 4 ΜΑΙ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  mplazakis   
24 4 ΑΠΡ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  askisopolis2   
23 4 ΑΠΡ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  askisopolis1  icon pdf 
22 4 ΑΠΡ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf  horizontes   
21 4 ΑΠΡ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf   vakalis  
20 4 ΑΠΡ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf poukamisas icon pdf
19 4 ΑΠΡ 2023 ΓΕΝΙΚΟ   icon pdf bakouros  
18 3 MAR 2023   icon pdf poukamisas  
17 20 ΦΕΒ 2023   icon pdf endynamei icon pdf
16 20 ΦΕΒ 2023   icon pdf endynamei icon pdf
15 20 ΦΕΒ 2023   icon pdf vakalis  
14 20 ΦΕΒ 2023   icon pdf bakouros icon pdficon pdf
13 20 ΦΕΒ 2023   icon pdf areitolmo icon pdf
12 20 ΦΕΒ 2023   icon pdf spoudi  
 11 20 ΦΕΒ 2023    icon pdf   infomathanelixis  
10 19 ΦΕΒ 2022 Μέχρι Κυρτότητα icon pdf salamanis  
9 19 ΦΕΒ 2022   icon pdf entaxi icon pdf
 8 23 ΔΕΚ 2022      icon pdf  askisopolis icon pdf 
7 16 ΔΕΚ 2022   icon pdf infomath  
6 16 ΔΕΚ 2022   icon pdf infomath  
5 16 ΔΕΚ 2022   icon pdf entaxi icon pdf
16 ΔΕΚ 2022   icon pdf  spoudi.gr   
27 OKT 2022   1ο ΚΕΦ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ    icon pdf spoudi.gr  
 2 27 OKT 2022 1ο ΚΕΦ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   icon pdf I. ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ  
1 2 ΟΚΤ 2022 1ο ΚΕΦ ΟΡΙΑ icon pdf I. ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ  icon pdf

 

 

 

 

 

 πηγές:

Αναφέρονται στο link του κάθε διαγωνίσματος 

icon docicon pdf

 

 

 

 

 

 

   

 

Είστε ο joomla visitor επισκέπτης
View My Stats
© 2009 2021 m.papagrigorakis