Οταν στή Σμύρνη επικρατούσε …συνωστισμός !!!


Η διαταγή του Τούρκου διοικητή της Σμύρνης όταν γινόταν ο - κατά Μ. Ρεπούση - "συνωστισμός":
"Σφάξτε τους Έλληνες"

Καταστροφή της Σμύρνης
Έγγραφο-διαταγή του Διοικητή Σμύρνης, σε Οθωμανική γραφή, μεταφρασμένο από Σύλλογο Ελλήνων Μικρασιατών.Το πρωτότυπο Φυλάσσεται στα Ιστορικά Αρχεία της Άγκυρας Το παρόν τρίπτυχο ανήκει στό Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου.

Σμύρνη

blog comments powered by Disqus