Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1910

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας κ. Αντώνιος. 03-05-1887.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Βλαδίμηρος. 03-06-1888.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 05-08-1890.
  Έδρα Βλαδίμη.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Αντώνιος. 14-09-1895. (Εκλογή 29-01-1910, από Τομπόλσκ. Προαγωγή 18-04-1910).
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Τύχων. 19-10-1897.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Νικόδημος. 25-07-1895.
  Έδρα Ριαζάν.

 2. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιωακείμ. 14-01-1896. (Εκλογή 13-08-1910, από Ορενβούργου).
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Παρθένιος. 10-10-1899.
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Θεοδόσιος. 23-03-1903.
  Έδρα Σμολένσκ.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Τύχων. 26-05-1903.
  Έδρα Κοστρομά.

 6. Ο Καλούγας και Μπορώβου Αλέξανδρος. 27-07-1903. (Εκλογή 31-12-1910, από Ορέλ).
  Έδρα Καλούγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Τρύφων. 01-07-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 2. Ο Μιχαηλώβου Ισίδωρος. 12-05-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 3. Ο Κασίρας Ευδόκιμος. 04-01-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 4. Ο Γιουρέβου-Πόλσκη Αλέξανδρος. 12-12-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 5. Ο Σερπουχώβου Αναστάσιος. 29-06-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 6. Ο Μούρομ Ευγένιος. 16-12-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 7. Ο Κίνεσμα Ιννοκέντιος. 24-02-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 8. Ο Μοζάισκ Βασίλειος. 09-03-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 9. Ο Ούγκλιτς Ιωσήφ. 15-03-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 10. Ο Βολοκολάμσκ Θεόδωρος. 14-09-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 11. Ο Μπαλάχνας Γεννάδιος. 27-09-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 12. Ο Στάριτσας Αλύπιος. 21-12-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 13. Ο Ρυμπίνσκ Σίλβεστρος. 04-04-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Νικάνωρ. 07-12-1897.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Φιλάρετος. 20-12-1898.
  Έδρα Βιάτκα.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Μιχαίας. 19-05-1902.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 4. Ο Βόλογδα και Τότμας Νίκων. 14-03-1904.
  Έδρα Βόλογδα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου Παύλος. 21-11-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ Αλέξιος. 05-09-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 3. Ο Σαραπούλ Μεθόδιος. 12-04-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 4. Ο Βέλσκ Αντώνιος. 17-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 5. Ο Κεμ Βαρσανούφιος. 26-08-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αρχαγγέλου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Κεμ ιδρύθηκε το 1910.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Αντώνιος. 03-05-1887.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Αρσένιος. 28-02-1899. (Εκλογή 05-11-1910, από Πσκώβου).
  Έδρα Νόβγκοροντ.

 2. Ο Φινλανδίας και Βιμπόργου Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Βίμποργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Αλέξιος. 09-09-1900. (Εκλογή 05-11-1910, από Ταυρίδος).
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Ιωάννης. 28-04-1902. (Εκλογή 13-08-1910, από Πολτάβας).
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νάρβας Νίκανδρος. 10-07-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Γιαμβούργου Γεώργιος, 01-07-1906. (Εκλογή 19-11-1910, από Πριλούκη).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 3. Ο Τιχβίν Ανδρόνικος. 05-11-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 4. Ο Κρονστάνδης Βλαδίμηρος. 06-08-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 5. Ο Κυριλλώβου Ιωαννίκιος. 30-09-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 6. Ο Γκντώβου Βενιαμίν. 24-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Αναστάσιος. 06-06-1882.
  Έδρα Βορόνεζ.

 2. Ο Κούρσκ και Ομπογιάνου Πιτιρίμ. 17-07-1894.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Κύριλλος. 06-08-1904.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μητροφάνης. 29-01-1906.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Ορέλ και Σέβσκ Γρηγόριος. 09-05-1907. (Εκλογή 31-12-1910, από Μπακού).
  Έδρα Ορέλ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορόνεζ.

 2. Ο Μπελγορόδου Ιωαννίκιος. 03-07-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

 3. Ο Κοζλώβου Γρηγόριος. 21-11-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

 4. Ο Γέλετς Μητροφάνης. 02-05-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ορέλ.

 5. Ο Κρασνοσλομπόδσκ Γρηγόριος. 11-07-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πένζας.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Κρασνοσλομπόδσκ ιδρύθηκε στις 11-06-1910.

 6. Ο Ρίλσκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Νικάνωρ. 03-03-1891. (+ 27-11-1910).
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Ιάκωβος. 28-04-1891. (Εκλογή 10-12-1910, από Σιμπίρσκ).
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Γεώργιος. 24-01-1893.
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Βενιαμίν. 26-10-1897. (Εκλογή 31-12-1910, από Καλούγας).
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

 3. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ερμογένης. 14-01-1901.
  Έδρα Σαράτωβ.

 4. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος. 29-07-1901.
  Έδρα Σαμάρα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ Τύχων. 14-01-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 2. Ο Τσαρέβου Αρσένιος. 14-07-1902. (Εκλογή 08-09-1910, από π. Σαραπούλ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αστραχανίου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Τσαρέβου ιδρύθηκε στις 08-09-1910.

 3. Ο Τσιστοπόλεως Αλέξιος. 30-05-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 4. Ο Τσεμποξάρυ Μιχαήλ. 30-08-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 5. Ο Μαμαντίς Ανδρέας. 04-10-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 6. Ο Βόλσκ Δοσίθεος. 18-01-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Αγαθόδωρος. 28-02-1888.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 18-08-1891.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Αγαπητός. 07-04-1902.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γέισκ Ιωάννης. 03-02-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σταυρουπόλεως.

 2. Ο Αξάη Ερμογένης. 09-05-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

 3. Ο Πιατιγκόρσκ Αρσένιος. 22-10-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδικαυκάσου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Πιατιγκόρσκ ιδρύθηκε στις 22-09-1910.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Τουργκάη Θεοδόσιος. 30-11-1903. (Εκλογή 13-08-1910, από Ουμάν).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Παλλάδιος. 06-12-1903.
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Ναθαναήλ. 29-02-1904.
  Έδρα Ουφά.

 4. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Μητροφάνης. 17-09-1906. (Εκλογή 02-04-1910, από Γέλετς).
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσελιάμπινσκ Διονύσιος. 14-09-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ορενβούργου.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Αλτάισκ Μακάριος. 12-02-1884.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γαβριήλ. 14-12-1886.
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Ευσέβιος. 28-05-1906. (Εκλογή 18-03-1910, από Ρυμπίνσκ).
  Έδρα Τομπόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Ιννοκέντιος. 03-04-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπαρναούλης Μελέτιος. 22-11-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 3. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Βερχολένσκ Τύχων. 18-07-1882.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Καμτσάτκας Ευσέβιος. 26-01-1897.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Μεθόδιος. 02-06-1894.
  Έδρα Τσιτά.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ευθύμιος. 17-11-1896.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Ιννοκέντιος. 14-12-1903.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 4. Ο Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Ευγένιος. 27-11-1905.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίρενσκ Ιωάννης. 11-05-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φλαβιανός. 02-02-1885.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αρσένιος. 17-05-1882.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ναζάριος. 24-10-1893. (Εκλογή 13-08-1910, από Κάτω Νοβγορόδου).
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αντώνιος. 07-09-1897.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 4. Ο Χερσώνος και Οδησσού Δημήτριος. 28-06-1898.
  Έδρα Οδησσός.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 24-09-1889.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Συμεών. 31-10-1893.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 3. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Σεραφείμ. 02-01-1905.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Σεραφείμ. 10-04-1905.
  Έδρα Κισινιώβ.

 5. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Θεοφάνης. 22-02-1909. (Εκλογή 19-11-1910, από Γιαμβούργου).
  Έδρα Συμφερόπολη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νοβομίργοροδ Σέργιος. 12-02-1899.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 2. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Νέστωρ. 15-04-1901. (+ 19-08-1910).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 3. Ο Μπάλτας Αμβρόσιος. 30-05-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Κρεμένετς Νίκων. 26-02-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 5. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Ιωάσαφ. 26-03-1906. (Εκλογή 22-09-1910, από Ρίλσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 6. Ο Κανέβου Ιννοκέντιος. 29-06-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 7. Ο Ελισαβετγκράδ Ανατόλιος. 10-12-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 8. Ο Άκερμαν (Μπελγορόδου Δνειστέρου) Νικόδημος. 11-11-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 9. Ο Τσιγκιρίν Παύλος. 26-10-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 10. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Θαδδαίος. 21-12-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 11. Ο Σουμύ Βασίλειος. 26-07-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 12. Ο Ισμαήλ Γαβριήλ. 17-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 13. Ο Τσερκάσσι Ναζάριος. 31-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 14. Ο Οστρόγκ Γαβριήλ. 25-07-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 15. Ο Ουμάν Δημήτριος. 31-10-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 16. Ο Βιννίτσης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 17. Ο Πριλούκη (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Αγαθάγγελος. 10-09-1889. (Εκλογή 13-08-1910, από Ρίγας).
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Νίκανδρος. 10-02-1891. (+ 05-06-1910).
  Έδρα Βίλνα.

 3. Ο Βαρσοβίας και Βιστούλα Νικόλαος. 29-09-1891.
  Έδρα Βαρσοβία.

Επίσκοποι

 1. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Μιχαήλ. 06-08-1897.
  Έδρα Μίνσκ.

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Σεραφείμ. 23-08-1898.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 3. Ο Γροδνό και Μπρέστ Μιχαήλ. 31-01-1899.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Στέφανος. 27-01-1902.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 5. Ο Χέλμ και Λιούμπλιν Ευλόγιος. 12-01-1903.
  Έδρα Χέλμ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοβνό Βλαδίμηρος. 22-02-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 2. Ο Γομέλ Μητροφάνης. 11-02-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μογιλιέβου.

 3. Ο Μπιελοστόκ Βλαδίμηρος. 03-06-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γροδνό.

 4. Ο Σλούτσκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μίνσκ.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Σλούτσκ ιδρύθηκε το 1910.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ιννοκέντιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-08-1899.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Λεωνίδας. 19-04-1898.
  Έδρα Φάσις.

 2. Ο Σουχούμης Δημήτριος. 02-02-1903.
  Έδρα Σουχούμη.

 3. Ο Ιμερέτης Γεώργιος. 25-09-1905.
  Έδρα Κουταΐση.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αλαβέρδης Δαυΐδ. 04-11-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Μπακού (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 3. Ο Γκόρης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ούρμιας και Σάλμας Ιωνάς. 25-03-1898. (+ 23-04-1910).
  Έδρα Ούρμια Περσίας.

 2. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Δημήτριος. 23-04-1902.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 3. Ο Σουπουργκάν και Ούρμιας Ηλίας. 25-01-1904. (Εκλογή 1910, από Τερ Γκαβάρ).
  Έδρα Ούρμια Περσίας.

ιδ) Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Πλάτων. 03-06-1902.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρούκλιν Ραφαήλ. 29-02-1904.
  Διά τους Αραβόφωνους Ορθοδόξους.

 2. Ο Αλάσκας Αλέξανδρος. 15-11-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αλεουτίων.

ιε) Λοιποί Αρχιερείς εν Υπερορία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο Σέργιος. 06-11-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόκιο.

 2. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι Ιννοκέντιος. 03-06-1902.
  Έδρα Πεκίνο.

ιστ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870. (Παραίτηση 09-04-1910).

 2. Ο π. Δημητρώβου Νέστωρ. 17-04-1877. (+ 25-07-1910).

 3. Ο π. Κισινιώβου και Χοτίνσκ Νεόφυτος. 10-08-1880. (+ 10-03-1910).

 4. Ο π. Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Μισαήλ. 20-02-1883.

 5. Ο π. Ντον και Νοβοτσερκάσκ Αθανάσιος. 09-06-1885. (+ 05-09-1910).

 6. Ο π. Ουφάς και Μενζελίνσκ Χριστοφόρος. 25-05-1887.

 7. Ο π. Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Βλαδίμηρος. 20-12-1887. (Παύση 18-03-1910).

 8. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωαννίκιος. 21-02-1888.

 9. Ο π. Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Γουρίας. 29-01-1890. (Παύση 17-10-1910).

 10. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αντώνιος. 12-08-1890.

 11. Ο π. Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γρηγόριος. 03-02-1891.

 12. Ο π. Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Γεδεών. 12-01-1892.

 13. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Τύχων. 02-02-1892.

 14. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αλέξιος. 06-06-1893.

 15. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Πέτρος. 19-09-1893.

 16. Ο π. Τβερ και Κάσιν Αλέξιος. 10-04-1894. (Παύση 29-01-1910).

 17. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Αρκάδιος. 06-10-1896.

 18. Ο π. Κοβνό Κυρίων. 23-08-1898.

 19. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Ιννοκέντιος. 09-02-1899.

 20. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Βλαδίμηρος. 04-02-1901.

 21. Ο π. Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Μακάριος. 18-03-1901.

 22. Ο π. Νάρβας Αντωνίνος. 02-03-1903.

 23. Ο π. Μπαλάχνας Ευθύμιος. 30-11-1903.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.