συν-e-μάθηση


Αρχική σελίδα
Συνεργατικά σκαλιά γνώσεων
Αρχαία Ελληνικά Α΄γυμνασίου
Αρχαίες φράσεις σήμερα
Ομιλείτε την ελληνικήν, όχι όμως στα ελληνικά...
Φωνήεντα και τα σύμφωνα
Τα μέρη του λόγου: αρχ.-νέα
Κλίση άρθρου
Τα πνεύματα και ο τονισμός
νεοελληνική δοτική
Β΄ κλίση ουσιαστικών
Α΄ κλίση ουσιαστικών
Σύγκριση Α΄ και Β΄ κλίσης
Δευτερόκλιτα επίθετα
ΤΟ αντωνυμιακό τανγκό
Η δεικτική αντωνυμία
Οριστική ΕΝΣ-ΜΕΛ ε.φ.
Ενεστώτας του εἰμί
Παρατατικός του εἰμί
Παρατατικός-Αόριστος, Οριστική ε.φ.
Παρακείμ.-Υπερσυντ, Οριστική ε.φ.
Απαρέμφατο, ε.φ.
Τα επαγγέλματα των Αρχαίων
Αληθής ιστορία;
Το ελάφι του Αίσωπου
Εισαγωγή στη σύνταξη
Σύνταξη: υποκείμενο-κατηγόρημα
Σύνταξη: Βασικοί όροι : Υρ - Αρ - Κυρ
Σύνταξη: βασικοί όροι-ασκήσεις
Σύνταξη: βασικοί όροι-παρουσίαση
Είδη προτάσεων
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Α Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Β΄γυμνασίου
...το αγαπημένο μας λύω...
Υποτακτική ε.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Σχηματισμός υποτακτ. -παρατηρήσεις
Προστακτική ε.φ. θεωρία - ασκήσεις
Ασκήσεις εγκλίσεων ε.φ.
Ερωτηματική – Αόριστη αντωνυμία
Αναφορικές αντωνυμίες
..και το λύομαι
Οριστική μέσης φωνής
Προφορική άσκηση οριστικής μέσης φωνής
Υποτακτική μ.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Προστακτική μ.φ. θεωρία - ασκήσεις
Προφορικές ασκ. υποτακτ.-προστακτ.μ.φ.
...και το ΕΙΜΙ
Κλίση μετοχών ε.φ.
Κλίση μετοχών μ.φ.
Η Σύνταξη χωρίς φόβο και με πολύ πάθος
Το αντικείμενο του ρήματος
Το απαρέμφατο
Μετοχές-σύνταξη
Επιρρηματικές μετοχές
Η Γ΄κλίση - γενικά
Αφωνόληκτα
Ουσιαστικά της γ΄κλίσης σε -ων και -ας
Ουδέτερα σιγμόληκτα σε -ος,-ους
Φωνηεντόληκτα σε -ις, -υς, -υ
Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εὺς
Τα συγκοπτόμενα
Ενρινόληκτα- Υγρόληκτα
Επίθετα γ΄ κλίσης σε -ης -και -ων
Επίθετα γ΄κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ
Επίθετα γ ΄κλ. : πολύς - μέγας
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Γ΄γυμνασίου
Ευκτική ε.φ.
Ευκτική μ.φ.
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων
Αόριστος β΄
Θέση του τόνου στα σύνθετα ρήματα της α.ε.
Κλίση: ἡ γυνή, ὁ/ἡ παῖς
Κλίση: αὐτός, αὐτή, αὐτό
Παθητικοί χρόνοι
Ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη
Σύνδεση προτάσεων ή όρων προτάσεων
Η σύνταξη συνοπτικά: ρήμα, απαρέμφ.,μετοχή
Τα είδη του μορίου ἄν
Οι δευτερεύουσες προτάσεις
Δευτερεύουσες ονοματικές
Ειδικές
Ενδοιαστικές
Πλάγιες ερωτηματικές
Αναφορικές
Δευτερεύουσες επιρρηματικές
Αιτιολογικές
Τελικές
Συμπερασμ./αποτελεσματικές
Εναντιωματικές-Παραχωρητικές
Υποθετικές
Χρονικές
Αναφορικές
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Αρχαία από μετάφραση
Όροι Οδύσσειας
Οδύσσεια-Εισαγωγή - η ιστορία
Ιλιάδα - Εισαγωγή
Παίζοντας με την Οδύσσεια και την Ιλιάδα
Ελένη - Εισαγωγή
Η εποχή - το έργο - η ομορφιά
Τρωικός και Πελοποννησιακός πόλεμος
Ελένη - escape room κ.ά. πολλά
Μία Αριάδνη γεμάτη μύθους
Νέα Ελλ. Α΄
Ανάλυση κειμένων: πεδία διερεύνησης
Ο δρόμος για τον παράδεισο...
Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο
Το πιο γλυκό ψωμί
Τα κόκκινα λουστρίνια
Ο Βάνκας
Ο παππούς και το εγγονάκι
Μανιτάρια στην πόλη
Η ζωή στη Σύμη
Η Νέα Παιδαγωγική
Η Λεώνη μας
Γλωσσικές επαναλήψεις
Είδη προτάσεων
Δομή πρότασης
Οι Όροι της πρότασης - παίζοντας
Δομή της παραγράφου
τουβλάκια...συνοχής
Περιγραφή -αφήγηση-επιχειρ.
Παραγωγή, σύνθεση, Οικογ. λέξεων
Το ρήμα
Προσδιορισμοί νεοελληνιστί
Παράθεση ή επεξήγηση;
Επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός;
Το άρθρο
Κλίση ουσιαστικών
Κλίση επιθέτων
Τα πολύπαθα σημεία στίξης
Ασκήσεις ορθογραφίας
Το δύστυχο πολύ...
Το ταλαίπωρο τελικό -ν
το πολύπαθο ως
λέξεις με δύο -ρρ-
Επανάληψη...ποικιλοτρόπως
Νέα Β΄Γυμνασίου
Και πάλι στο σχολείο
Να ΄σαι καλά δάσκαλε
Άννα Φρανκ
Για τον όρο μετανάστες
Ο Άλλος στη λογοτεχνία
Ξενιτεμένο μου πουλί
Κάσπαρ Χάουζερ
Η Ιουλία...
Θερμοπύλες
Η Κωνσταντίνα...
Ο μικρός πρίγκιπας
Ο λύκος
Η εσχάτη των ποινών
επίθετα κληροδοτημένα...
Οι αντωνυμίες
Αποθετικά ρήματα
Η περίληψη
Το υποκείμενο του ρήματος
Μονόπτωτα /δίπτωτα ρήματα
Οι εγκλίσεις και η σημασία τους
Οι χρόνοι του ρήματος
Χρονική βαθμίδα - έγκλιση : εξάσκηση
Οι μετοχές
Τα συνθετικά και τα είδη των συνθέτων
Αχώριστα μόρια
Οικογένειες λέξεων
Διαθέσεις, Ενεργ.-παθ. σύνταξη
Μετατροπή ενεργ. σε παθ. και αντίστροφα
Βαθμοί επιθέτου
Η σύγκριση
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
«Φιλία: ένας ανεκτίμητος θησαυρός»
Εργασία - Επάγγελμα
Σχολείο στον χρόνο
Επανάληψη ΝΕ. Γλώσσα, Β΄
Νέα Γ΄ γυμνασίου
Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
Ασκήσεις σύνδεσης προτάσεων
Δευτερεύουσες προτάσεις
Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσεις
Τελικές και αιτιολογικές
Χρονικές και υποθετικές
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές
Επιρρηματικές-ονοματικές: ασκήσεις
Συνώνυμα-Αντώνυμα
Ομώνυμες/ομόηχες,-παρώνυμες λέξεις
Υπώνυμα
Γλωσσικά ολισθήματα
Σχήματα λόγου
λάθος γένος
Του γιοφυριού της Άρτας
Ερωτόκριτος
Θούριος
Ε. Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Ελεύθεροι πολιορκημένοι
Όσο μπορείς
Πρώτες ενθυμήσεις
Ζορμπάς
Στο παιδί μου
Η μεταμφίεση
Ζητείται ελπίς
Επανάληψη Γλ. Γ΄
Ιστορία Α΄
Ιστορία Β΄
Ιστορία Γ΄
Ενότητα 1
Ενότητα 2
Ενότητες 3 - 4
Ενότητα 5
Ενότητα 7
Ενότητα 8
Ενότητα 9
Ενότητα 10
Ενότητα 12
Ενότητα 13
Ενότητα 17
Ενότητα 18
Ενότητα 19
Ενότητα 20
Ενότητα 21
Ενότητα 22
Ενότητα 23
Ενότητα 27
Ενότητα 28
Ενότητα 29
Ενότητα 30
Ενότητα 31
Ενότητα 32
Ενότητα 33
Ενότητα 36
Ενότητα 38
Ενότητα 39
Ενότητα 40
Ενότητα 41
Ενότητα 42
Ενότητα 43
Ενότητα 44
Ενότητα 46
Ενότητα 47
Ενότητα 54
 

Υ Π Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


Σχολικό βιβλίο: (σελ. 103):

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index13.html


Ξεκινάμε με σχετικό βίντεο από τον κ. Δ. Γκαγκτζή:

https://www.youtube.com/watch?v=YO3GzCFJar0


Τα φωνηεντόληκτα


Υποτακτική ενεστώτα

παύ-ωμαι
παύ-
παύ-ηται
παυ-ώμεθα
παύ-ησθε
παύ-ωνται
βέλοςΥποτακτική αορίστου

παύ-σ-ωμαι
παύ-σ-
παύ-σ-ηται
παυ-σ-ώμεθα
παύ-σ-ησθε
παύ-σ-ωνται


        Υποτακτική παρακειμένου

λελυμένος, λελυμένη, λελυμένον
λελυμένος, λελυμένη, λελυμένον
λελυμένος, λελυμένη, λελυμένον
λελυμένοι, λελυμέναι, λελυμένα
λελυμένοι, λελυμέναι, λελυμένα
λελυμένοι, λελυμέναι, λελυμένα

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσινΠαρατηρήσεις 


1. Όταν πριν από το της κατάληξης του ρήματος υπάρχει φωνήεν, ο αόριστος της μέσης υποτακτικής τελειώνει σε -σωμαι

παιδεύωπαιδεύσωμαι, δουλεύωδουλεύσωμαι 

Ο παρακείμενος  αντίστοιχα σε -μένος

πεπαιδευμένος , δεδουλευμένος


2. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -κω (= διώκω) , -γω (= λήγω) , -χω (= ἐλέγχω) , -ττω ή -σσω (= πράττω, πυρέσσω), ο αόριστος μέσης υποτακτικής τελειώνει σε -ξωμαι

διώξωμαι /λήξωμαι / ἐλέγξωμαι / πράξωμαι /πυρέξωμαι

 ενώ ο μέσος παρακείμενος τελειώνει σε -γμένος (θηλ. -γμένη / ουδ. -γμένον)

δεδιωγμένος / λεληγμένος / λεγμένος / πεπραγμένος , κλπ.


3. Όταν το ρήμα τελειώνει σε - πω (= λείπω),- βω (= τρίβω), -φω (= γράφω), -πτω (= κρύπτω), ο αόριστος μέσης υποτακτικής τελειώνει σε - ψωμαι :

λείψωμαι - τρίψωμαι - γράψωμαι - κρύψωμαι 

και ο παρακείμενος μέσης φωνής -μμένος :

λελειμμένος - τετριμμένος - γεγραμμένος - κεκρυμμένος .


4. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -τω (= ἀνύτω) ,-δω (= σπεύδω), -θω (= πείθω),-ζω (= σχίζω), ο αόριστος μέσης φωνής τελειώνει σε –σωμαι :

πείσωμαι – σχίσωμαι, κλπ. 

και ο παρακείμενος μέσης φωνής σε -σμένος (θηλ. -σμένη , ουδ. -σμένον ) : 

νυσμένος - σπευσμένος - πεπεισμένος - σχισμένος . Προσοχή! Όταν σχηματίζουμε τον αόριστο, μοιάζει κάθε φορά σαν να σχηματίζουμε έναν μέλλοντα. Εμπεδώνουμε: μοιάζει με μέλλοντα, αλλά είναι αόριστος!!!ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ αφωνόληκτων ρημάτων:

διώκω   (κ,γ,χ,-ττ)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(ἐγώ)

διώκωμαι

διώξωμαι

δεδιωγμένος ὦ

(σύ)

διώκῃ

διώξῃ

δεδιωγμένος ᾖς

(οὗτος)

διώκηται

διώξηται

δεδιωγμένος ᾖ

(ἡμεῖς)

διωκώμεθα

διωξώμεθα

δεδιωγμένοι ὦμεν

(ὑμεῖς)

διώκησθε

διώξησθε

δεδιωγμένοι ἦτε

(οὗτοι)

διώκωνται

διώξωνται

δεδιωγμένοι ὦσι(ν)γράφω (π,β,φ, -πτ)


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(ἐγώ)

γράφωμαι

γράψωμαι

γεγραμμένος ὦ

(σύ)

γράφῃ

γράψῃ

γεγραμμένος ᾖς

(οὗτος)

γράφηται

γράψηται

γεγραμμένος ᾖ

(ἡμεῖς)

γραφώμεθα

γραψώμεθα

γεγραμμένοι ὦμεν

(ὑμεῖς)

γράφησθε

γράψησθε

γεγραμμένοι ἦτε

(οὗτοι)

γράφωνται

γράψωνται

γεγραμμένοι ὦσι(ν)


πείθω    (τ,δ,θ)


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(ἐγώ)

πείθωμαι

πείσωμαι

πεπεισμένος ὦ

(σύ)

πείθῃ

πείσῃ

πεπεισμένος ᾖς

(οὗτος)

πείθηται

πείσηται

πεπεισμένος ᾖ

(ἡμεῖς)

πειθώμεθα

πεισώμεθα

πεπεισμένοι ὦμεν

(ὑμεῖς)

πείθησθε

πείσησθε

πεπεισμένοι ἦτε

(οὗτοι)

πείθωνται

πείσωνται

πεπεισμένοι ὦσι(ν)

...ψυχή πολύχρωμη ...ζωή στο προσκήνιο ... φως παντού