συν-e-μάθηση


Αρχική σελίδα
Συνεργατικά σκαλιά γνώσεων
Αρχαία Ελληνικά Α΄γυμνασίου
Αρχαίες φράσεις σήμερα
Ομιλείτε την ελληνικήν, όχι όμως στα ελληνικά...
Φωνήεντα και τα σύμφωνα
Τα μέρη του λόγου: αρχ.-νέα
Κλίση άρθρου
Τα πνεύματα και ο τονισμός
νεοελληνική δοτική
Β΄ κλίση ουσιαστικών
Α΄ κλίση ουσιαστικών
Σύγκριση Α΄ και Β΄ κλίσης
Δευτερόκλιτα επίθετα
ΤΟ αντωνυμιακό τανγκό
Η δεικτική αντωνυμία
Οριστική ΕΝΣ-ΜΕΛ ε.φ.
Ενεστώτας του εἰμί
Παρατατικός του εἰμί
Παρατατικός-Αόριστος, Οριστική ε.φ.
Παρακείμ.-Υπερσυντ, Οριστική ε.φ.
Απαρέμφατο, ε.φ.
Τα επαγγέλματα των Αρχαίων
Αληθής ιστορία;
Το ελάφι του Αίσωπου
Εισαγωγή στη σύνταξη
Σύνταξη: υποκείμενο-κατηγόρημα
Σύνταξη: κύριοι όροι της πρότασης : Υρ - Αρ - Κυρ
Σύνταξη: κύριοι όροι-ασκήσεις
Σύνταξη: κύριοι όροι-παρουσίαση
Είδη προτάσεων
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Α Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Β΄γυμνασίου
...το αγαπημένο μας λύω...
Υποτακτική ε.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Σχηματισμός υποτακτ. -παρατηρήσεις
Προστακτική ε.φ. θεωρία - ασκήσεις
Ασκήσεις εγκλίσεων ε.φ.
Ερωτηματική – Αόριστη αντωνυμία
Αναφορικές αντωνυμίες
..και το λύομαι
Οριστική μέσης φωνής
Προφορική άσκηση οριστικής μέσης φωνής
Υποτακτική μ.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Προστακτική μ.φ. θεωρία - ασκήσεις
Προφορικές ασκ. υποτακτ.-προστακτ.μ.φ.
...και το ΕΙΜΙ
Κλίση μετοχών ε.φ.
Κλίση μετοχών μ.φ.
Η Σύνταξη χωρίς φόβο και με πολύ πάθος
Το αντικείμενο του ρήματος
Το απαρέμφατο
Μετοχές-σύνταξη
Επιρρηματικές μετοχές
Η Γ΄κλίση - γενικά
Αφωνόληκτα
Ουσιαστικά της γ΄κλίσης σε -ων και -ας
Ουδέτερα σιγμόληκτα σε -ος,-ους
Φωνηεντόληκτα σε -ις, -υς, -υ
Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εὺς
Τα συγκοπτόμενα
Ενρινόληκτα- Υγρόληκτα
Επίθετα γ΄ κλίσης σε -ης -και -ων
Επίθετα γ΄κλίσης σε -υς, -εια, -υ
Επίθετα γ ΄κλ. : πολύς - μέγας
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Γ΄γυμνασίου
Ευκτική ε.φ.
Ευκτική μ.φ.
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων
Αόριστος β΄
Θέση του τόνου στα σύνθετα ρήματα της α.ε.
Κλίση: ἡ γυνή, ὁ/ἡ παῖς
Κλίση: αὐτός, αὐτή, αὐτό
Παθητικοί χρόνοι
Ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη
Σύνδεση προτάσεων ή όρων προτάσεων
Η σύνταξη συνοπτικά: ρήμα, απαρέμφ.,μετοχή
Τα είδη του μορίου ἄν
Οι δευτερεύουσες προτάσεις
Δευτερεύουσες ονοματικές
Ειδικές
Ενδοιαστικές
Πλάγιες ερωτηματικές
Αναφορικές
Δευτερεύουσες επιρρηματικές
Αιτιολογικές
Τελικές
Συμπερασμ./αποτελεσματικές
Εναντιωματικές-Παραχωρητικές
Υποθετικές
Χρονικές
Αναφορικές
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Αρχαία από μετάφραση
Όροι Οδύσσειας
Οδύσσεια-Εισαγωγή - η ιστορία
Ιλιάδα - Εισαγωγή
Παίζοντας με την Οδύσσεια και την Ιλιάδα
Ελένη - Εισαγωγή
Η εποχή - το έργο - η ομορφιά
Τρωικός και Πελοποννησιακός πόλεμος
Ελένη - escape room κ.ά. πολλά
Μία Αριάδνη γεμάτη μύθους
Νέα Ελλ. Α΄
Ανάλυση κειμένων: πεδία διερεύνησης
Ο δρόμος για τον παράδεισο...
Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο
Το πιο γλυκό ψωμί
Τα κόκκινα λουστρίνια
Ο Βάνκας
Ο παππούς και το εγγονάκι
Μανιτάρια στην πόλη
Η ζωή στη Σύμη
Η Νέα Παιδαγωγική
Η Λεώνη μας
Γλωσσικές επαναλήψεις
Είδη προτάσεων
Δομή πρότασης
Οι Όροι της πρότασης - παίζοντας
Δομή της παραγράφου
τουβλάκια...συνοχής
Περιγραφή -αφήγηση-επιχειρ.
Παραγωγή, σύνθεση, Οικογ. λέξεων
Το ρήμα
Προσδιορισμοί νεοελληνιστί
Παράθεση ή επεξήγηση;
Επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός;
Το άρθρο
Κλίση ουσιαστικών
Κλίση επιθέτων
Τα πολύπαθα σημεία στίξης
Ασκήσεις ορθογραφίας
Το δύστυχο πολύ...
Το ταλαίπωρο τελικό -ν
το πολύπαθο ως
λέξεις με δύο -ρρ-
Επανάληψη...ποικιλοτρόπως
Νέα Β΄Γυμνασίου
Και πάλι στο σχολείο
Να ΄σαι καλά δάσκαλε
Άννα Φρανκ
Για τον όρο μετανάστες
Ο Άλλος στη λογοτεχνία
Ξενιτεμένο μου πουλί
Κάσπαρ Χάουζερ
Η Ιουλία...
Θερμοπύλες
Η Κωνσταντίνα...
Ο μικρός πρίγκιπας
Ο λύκος
Η εσχάτη των ποινών
επίθετα κληροδοτημένα...
Οι αντωνυμίες
Αποθετικά ρήματα
Η περίληψη
Το υποκείμενο του ρήματος
Μονόπτωτα /δίπτωτα ρήματα
Οι εγκλίσεις και η σημασία τους
Οι χρόνοι του ρήματος
Χρονική βαθμίδα - έγκλιση : εξάσκηση
Οι μετοχές
Τα συνθετικά και τα είδη των συνθέτων
Αχώριστα μόρια
Οικογένειες λέξεων
Διαθέσεις, Ενεργ.-παθ. σύνταξη
Μετατροπή ενεργ. σε παθ. και αντίστροφα
Βαθμοί επιθέτου
Η σύγκριση
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
«Φιλία: ένας ανεκτίμητος θησαυρός»
Εργασία - Επάγγελμα
Σχολείο στον χρόνο
Επανάληψη ΝΕ. Γλώσσα, Β΄
Νέα Γ΄ γυμνασίου
Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
Ασκήσεις σύνδεσης προτάσεων
Δευτερεύουσες προτάσεις
Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσεις
Τελικές και αιτιολογικές
Χρονικές και υποθετικές
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές
Επιρρηματικές-ονοματικές: ασκήσεις
Συνώνυμα-Αντώνυμα
Ομώνυμες/ομόηχες,-παρώνυμες λέξεις
Υπώνυμα
Γλωσσικά ολισθήματα
Σχήματα λόγου
λάθος γένος
Του γιοφυριού της Άρτας
Ερωτόκριτος
Θούριος
Ε. Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Ελεύθεροι πολιορκημένοι
Όσο μπορείς
Πρώτες ενθυμήσεις
Ζορμπάς
Στο παιδί μου
Η μεταμφίεση
Ζητείται ελπίς
Επανάληψη Γλ. Γ΄
Ιστορία Α΄
Ιστορία Β΄
Ιστορία Γ΄
Ενότητα 1
Ενότητα 2
Ενότητες 3 - 4
Ενότητα 5
Ενότητα 7
Ενότητα 8
Ενότητα 9
Ενότητα 10
Ενότητα 12
Ενότητα 13
Ενότητα 17
Ενότητα 18
Ενότητα 19
Ενότητα 20
Ενότητα 21
Ενότητα 22
Ενότητα 23
Ενότητα 27
Ενότητα 28
Ενότητα 29
Ενότητα 30
Ενότητα 31
Ενότητα 32
Ενότητα 33
Ενότητα 36
Ενότητα 38
Ενότητα 39
Ενότητα 40
Ενότητα 41
Ενότητα 42
Ενότητα 43
Ενότητα 44
Ενότητα 46
Ενότητα 47
Ενότητα 54
 

Ενεργητικός Αόριστος β: σελ.48:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2238/Archaia-Elliniki-Glossa_G-Gymnasiou_html-empl/index06.html

 

ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
ἔπιθ-ον
ἔπιθ-ες
ἔπιθ-ε
ἐπίθ-ομεν
ἐπίθ-ετε
ἔπιθ-ον
πίθ-ω
πίθ-ῃς
πίθ-
πίθ-ωμεν
πίθ-ητε
πίθ-ωσιν
πίθ-οιμι
πίθ-οις
πίθ-οι
πίθ-οιμεν
πίθ-οιτε
πίθ-οιεν

πίθ-ε
πιθ-έτω

πίθ-ετε
πιθ-όντων
πιθ-εῖνπιθ-ών
πιθ-οῦσα
πιθ-όν

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος, και στην ενεργητική αλλά και στη μέση φωνή, δανείζεται τις καταλήξεις, για μεν την Οριστική από την αντίστοιχη έγκλιση του παρατατικού, για δε τις υπόλοιπες εγκλίσεις από τις καταλήξεις των αντίστοιχων εγκλίσεων του ενεστώτα, με κάποιες διαφορές βέβαια στον τονισμό:


- Το απαρέμφατο και η μετοχή  είτε στα απλά ρήματα είτε στα σύνθετα, τονίζονται στη λήγουσα:

λαβεῖν - παραλαβεῖν, ὁ λαβὼν τὸ λαβὸν - ὁ παραλαβὼν τὸ παραλαβὸν

- Από τα ρήματα λέγωἔρχομαιεὑρίσκωὁρῶ και λαμβάνω το δεύτερο ενικό της προστακτικής στα απλά τονίζεται στη λήγουσα: εἰπ, ἐλθ, εὑρ, ἰδ, λαβ.

 - Στα σύνθετα όμως: πρσειπε, πελθε, ξευρε, πιδε, παρλαβε.

 

 

 


Μέσος Αόριστος β

 

ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
ἐπιθ-όμην
ἐπίθ-ου
ἐπίθ-ετο
ἐπιθ-όμεθα
ἐπίθ-εσθε
ἐπίθ-οντο
πίθ-ωμαι
πίθ-
πίθ-ηται
πιθ-ώμεθα
πίθ-ησθε
πίθ-ωνται
πιθ-οίμην
πίθ-οιο
πίθ-οιτο
πιθοίμεθα
πίθ-οισθε
πίθ-οιντο

πιθ-οῦ
πιθ-έσθω

πίθ-εσθε
πιθ-έσθων
πιθ-έσθαιπιθ-όμενος
πιθ-ομένη
πιθ-όμενον

 

Προσέχουμε κι εδώ τον τονισμό:

- Το απαρέμφατο τονίζεται στην παραλήγουσα: (ἄγομαι - ἠγαγόμην) ἀγαγσθαι , (γίγνομαι - ἐγενόμην) γενσθαι .

- Το δεύτερο ενικό της προστακτικής, αν είναι πολυσύλλαβο, είτε απλό είτε σύνθετο, τονίζεται στη λήγουσα:

ἐλαβόμην - λαβοῦἀντιλαβοῦ, ἐγενόμην - γενοῦπαραγενοῦ

- Αν όμως είναι μονοσύλλαβο, σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ανεβάζει τον τόνο: ἔχομαι, ἐσχόμην - σχοῦπαράσχου ἕπομαι, ἑσπόμην - σποῦἑπίσπου. 


Ας τα εμπεδώσουμε όλα αυτά με το ακόλουθο βίντεο της κ. Ε. Χολέβα:

https://www.youtube.com/watch?v=eCh89CYBxNY


Και με την παρουσίαση του κ. Χ. Τσατσούρη:

https://www.slideshare.net/christostsatsouris/6-71299627


Ακολουθούν και οι σχετικές ασκήσεις του Ελληνικού Πολιτισμού - όχι που θα γλιτώναμε...

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/aoristosB4.htm


http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/aoristosB3.htm


http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/aoristosMesisB5.htm

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/Aoristosb.htmΕξάσκησης συνέχεια με την κ. Μ.Δημάκη, την κ. Δ. Γεωργαντά, τον κ. Μ. Παλαμάρη :

https://quizizz.com/join/quiz/5fc393534805e6001ba197d6/start?studentShare=true

https://quizizz.com/join/quiz/5fbfb23118d1be001b295b2e/start?studentShare=true

https://quizizz.com/join/quiz/5e9eea71568dee001bc6a877/start?studentShare=true 


 

Παιχνιδοθεραπεία χάρις στον λεξότοιχο by efstathiou:

https://wordwall.net/resource/1301924

https://wordwall.net/el/resource/1303233 

 https://wordwall.net/el/resource/1302496


 ΠΙΝΑΚΑΣ συνηθέστερων ρημάτων

ρήμα

β΄ αόριστος οριστικήςβ΄ αόριστος υποτακτικής
ἄγωἤγαγονἀγάγω
αἱρῶεἷλονἕλω
αἰσθάνομαιᾐσθόμηναἴσθωμαι
ἁμαρτάνωἥμαρτονἁμάρτω
ἀποθνῄσκωἀπέθανονἀποθάνω
ἀφικνοῦμαιἀφικόμηνἀφίκωμαι
βάλλωἔβαλονβάλω
γίγνομαι, εἰμίἐγενόμηνγένωμαι
ἔρχομαιἦλθονἔλθω
εὑρίσκωεὗρον, ηὗρονεὕρω
ἔχωἔσχονσχῶ
λαγχάνωἔλαχονλάχω
λαμβάνωἔλαβονλάβω
λανθάνωἔλαθονλάθω
λέγωεἶπονεἴπω
λείπωἔλιπονλίπω
μανθάνωἔμαθονμάθω
ὁρῶεἶδονἴδω
πάσχωἔπαθονπάθω
πίπτωἔπεσονπέσω
τυγχάνωἔτυχοντύχω
τρέχωἔδραμονδράμω
φέρωἤνεγκονἐνέγκω
φεύγωἔφυγονφύγω

...ψυχή πολύχρωμη ...ζωή στο προσκήνιο ... φως παντού