συν-e-μάθηση


Αρχική σελίδα
Συνεργατικά σκαλιά γνώσεων
Αρχαία Ελληνικά Α΄γυμνασίου
Αρχαίες φράσεις σήμερα
Ομιλείτε την ελληνικήν, όχι όμως στα ελληνικά...
Φωνήεντα και τα σύμφωνα
Τα μέρη του λόγου: αρχ.-νέα
Κλίση άρθρου
Τα πνεύματα και ο τονισμός
νεοελληνική δοτική
Β΄ κλίση ουσιαστικών
Α΄ κλίση ουσιαστικών
Σύγκριση Α΄ και Β΄ κλίσης
Δευτερόκλιτα επίθετα
ΤΟ αντωνυμιακό τανγκό
Η δεικτική αντωνυμία
Οριστική ΕΝΣ-ΜΕΛ ε.φ.
Ενεστώτας του εἰμί
Παρατατικός του εἰμί
Παρατατικός-Αόριστος, Οριστική ε.φ.
Παρακείμ.-Υπερσυντ, Οριστική ε.φ.
Απαρέμφατο, ε.φ.
Τα επαγγέλματα των Αρχαίων
Αληθής ιστορία;
Το ελάφι του Αίσωπου
Εισαγωγή στη σύνταξη
Σύνταξη: υποκείμενο-κατηγόρημα
Σύνταξη: Βασικοί όροι : Υρ - Αρ - Κυρ
Σύνταξη: βασικοί όροι-ασκήσεις
Σύνταξη: βασικοί όροι-παρουσίαση
Είδη προτάσεων
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Α Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Β΄γυμνασίου
...το αγαπημένο μας λύω...
Υποτακτική ε.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Σχηματισμός υποτακτ. -παρατηρήσεις
Προστακτική ε.φ. θεωρία - ασκήσεις
Ασκήσεις εγκλίσεων ε.φ.
Ερωτηματική – Αόριστη αντωνυμία
Αναφορικές αντωνυμίες
..και το λύομαι
Οριστική μέσης φωνής
Προφορική άσκηση οριστικής μέσης φωνής
Υποτακτική μ.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Προστακτική μ.φ. θεωρία - ασκήσεις
Προφορικές ασκ. υποτακτ.-προστακτ.μ.φ.
...και το ΕΙΜΙ
Κλίση μετοχών ε.φ.
Κλίση μετοχών μ.φ.
Η Σύνταξη χωρίς φόβο και με πολύ πάθος
Το αντικείμενο του ρήματος
Το απαρέμφατο
Μετοχές-σύνταξη
Επιρρηματικές μετοχές
Η Γ΄κλίση - γενικά
Αφωνόληκτα
Ουσιαστικά της γ΄κλίσης σε -ων και -ας
Ουδέτερα σιγμόληκτα σε -ος,-ους
Φωνηεντόληκτα σε -ις, -υς, -υ
Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εὺς
Τα συγκοπτόμενα
Ενρινόληκτα- Υγρόληκτα
Επίθετα γ΄ κλίσης σε -ης -και -ων
Επίθετα γ΄κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ
Επίθετα γ ΄κλ. : πολύς - μέγας
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Γ΄γυμνασίου
Ευκτική ε.φ.
Ευκτική μ.φ.
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων
Αόριστος β΄
Θέση του τόνου στα σύνθετα ρήματα της α.ε.
Κλίση: ἡ γυνή, ὁ/ἡ παῖς
Κλίση: αὐτός, αὐτή, αὐτό
Παθητικοί χρόνοι
Ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη
Σύνδεση προτάσεων ή όρων προτάσεων
Η σύνταξη συνοπτικά: ρήμα, απαρέμφ.,μετοχή
Τα είδη του μορίου ἄν
Οι δευτερεύουσες προτάσεις
Δευτερεύουσες ονοματικές
Ειδικές
Ενδοιαστικές
Πλάγιες ερωτηματικές
Αναφορικές
Δευτερεύουσες επιρρηματικές
Αιτιολογικές
Τελικές
Συμπερασμ./αποτελεσματικές
Εναντιωματικές-Παραχωρητικές
Υποθετικές
Χρονικές
Αναφορικές
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Αρχαία από μετάφραση
Όροι Οδύσσειας
Οδύσσεια-Εισαγωγή - η ιστορία
Ιλιάδα - Εισαγωγή
Παίζοντας με την Οδύσσεια και την Ιλιάδα
Ελένη - Εισαγωγή
Η εποχή - το έργο - η ομορφιά
Τρωικός και Πελοποννησιακός πόλεμος
Ελένη - escape room κ.ά. πολλά
Μία Αριάδνη γεμάτη μύθους
Νέα Ελλ. Α΄
Ανάλυση κειμένων: πεδία διερεύνησης
Ο δρόμος για τον παράδεισο...
Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο
Το πιο γλυκό ψωμί
Τα κόκκινα λουστρίνια
Ο Βάνκας
Ο παππούς και το εγγονάκι
Μανιτάρια στην πόλη
Η ζωή στη Σύμη
Η Νέα Παιδαγωγική
Η Λεώνη μας
Γλωσσικές επαναλήψεις
Είδη προτάσεων
Δομή πρότασης
Οι Όροι της πρότασης - παίζοντας
Δομή της παραγράφου
τουβλάκια...συνοχής
Περιγραφή -αφήγηση-επιχειρ.
Παραγωγή, σύνθεση, Οικογ. λέξεων
Το ρήμα
Προσδιορισμοί νεοελληνιστί
Παράθεση ή επεξήγηση;
Επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός;
Το άρθρο
Κλίση ουσιαστικών
Κλίση επιθέτων
Τα πολύπαθα σημεία στίξης
Ασκήσεις ορθογραφίας
Το δύστυχο πολύ...
Το ταλαίπωρο τελικό -ν
το πολύπαθο ως
λέξεις με δύο -ρρ-
Επανάληψη...ποικιλοτρόπως
Νέα Β΄Γυμνασίου
Και πάλι στο σχολείο
Να ΄σαι καλά δάσκαλε
Άννα Φρανκ
Για τον όρο μετανάστες
Ο Άλλος στη λογοτεχνία
Ξενιτεμένο μου πουλί
Κάσπαρ Χάουζερ
Η Ιουλία...
Θερμοπύλες
Η Κωνσταντίνα...
Ο μικρός πρίγκιπας
Ο λύκος
Η εσχάτη των ποινών
επίθετα κληροδοτημένα...
Οι αντωνυμίες
Αποθετικά ρήματα
Η περίληψη
Το υποκείμενο του ρήματος
Μονόπτωτα /δίπτωτα ρήματα
Οι εγκλίσεις και η σημασία τους
Οι χρόνοι του ρήματος
Χρονική βαθμίδα - έγκλιση : εξάσκηση
Οι μετοχές
Τα συνθετικά και τα είδη των συνθέτων
Αχώριστα μόρια
Οικογένειες λέξεων
Διαθέσεις, Ενεργ.-παθ. σύνταξη
Μετατροπή ενεργ. σε παθ. και αντίστροφα
Βαθμοί επιθέτου
Η σύγκριση
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
«Φιλία: ένας ανεκτίμητος θησαυρός»
Εργασία - Επάγγελμα
Σχολείο στον χρόνο
Επανάληψη ΝΕ. Γλώσσα, Β΄
Νέα Γ΄ γυμνασίου
Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
Ασκήσεις σύνδεσης προτάσεων
Δευτερεύουσες προτάσεις
Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσεις
Τελικές και αιτιολογικές
Χρονικές και υποθετικές
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές
Επιρρηματικές-ονοματικές: ασκήσεις
Συνώνυμα-Αντώνυμα
Ομώνυμες/ομόηχες,-παρώνυμες λέξεις
Υπώνυμα
Γλωσσικά ολισθήματα
Σχήματα λόγου
λάθος γένος
Του γιοφυριού της Άρτας
Ερωτόκριτος
Θούριος
Ε. Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Ελεύθεροι πολιορκημένοι
Όσο μπορείς
Πρώτες ενθυμήσεις
Ζορμπάς
Στο παιδί μου
Η μεταμφίεση
Ζητείται ελπίς
Επανάληψη Γλ. Γ΄
Ιστορία Α΄
Ιστορία Β΄
Ιστορία Γ΄
Ενότητα 1
Ενότητα 2
Ενότητες 3 - 4
Ενότητα 5
Ενότητα 7
Ενότητα 8
Ενότητα 9
Ενότητα 10
Ενότητα 12
Ενότητα 13
Ενότητα 17
Ενότητα 18
Ενότητα 19
Ενότητα 20
Ενότητα 21
Ενότητα 22
Ενότητα 23
Ενότητα 27
Ενότητα 28
Ενότητα 29
Ενότητα 30
Ενότητα 31
Ενότητα 32
Ενότητα 33
Ενότητα 36
Ενότητα 38
Ενότητα 39
Ενότητα 40
Ενότητα 41
Ενότητα 42
Ενότητα 43
Ενότητα 44
Ενότητα 46
Ενότητα 47
Ενότητα 54
 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ε.φ.

 Το βιβλίο μας, σελ. 36:  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index05.html

και σελ. 42:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index08.html


Υποτακτική μετά  μουσικής από τον Dimitris Gagtzis

https://youtu.be/q6idzVAg2Ng


Μελετάμε πρώτα τον υποσύνδεσμο με τις πρώτες παρατηρήσεις στον σχηματισμό της:


Παρατηρήσεων συνέχεια:

1. Όταν πριν από το της κατάληξης του ρήματος υπάρχει φωνήεν, ο αόριστος της υποτακτικής τελειώνει σε -σω :

παιδεύωπαιδεύσω, δουλεύωδουλεύσω

και ο παρακείμενος σε -κω ή -κώς ὦ :

πεπαιδεύκω ή πεπαιδευκώς , δεδουλεύκω ή δεδουλευκώς .


2. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -κω (= διώκω), -γω (= λήγω), -χω (= ἐλέγχω), -ττω ή -σσω (= πράττω, φυλάττω , πυρέσσω), ο αόριστος υποτακτικής τελειώνει σε -ξω :

διώξω / λήξω / ἐλέγξω / πράξω / φυλάξω / πυρέξω 

 και ο παρακείμενος σε -χω ή -χώς

δεδιώχω ή δεδιωχώς / λέγχω ή λεγχώς / πεπράχω ή πεπραχώς ὦ / πεφυλάχω ή πεφυλαχώς / πεπυρέχω ή πεπυρεχώς .


3. Όταν το ρήμα τελειώνει σε - πω (= λείπω), - βω (= τρίβω), -φω (= γράφω), -πτω (= κρύπτω), ο αόριστος υποτακτικής τελειώνει σε -ψω

λείψω - τρίψω - γράψω - κρύψω 

και ο παρακείμενος τελειώνει σε -φω ή -φώς : λελείφω ή λελειφώς - τετρίφω ή τετριφώς - γεγράφω ή γεγραφώς - κεκρύφω ή κεκρυφώς .


4. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -τω (= ἀνύτω), -δω (= σπεύδω), -θω (= πείθω), -ζω (= σχίζω), ο αόριστος ενεργητικής υποτακτικής τελειώνει σε -σω

νύσω - σπεύσω - πείσω - σχίσω 

και ο παρακείμενος τελειώνει σε -κω ή -κώς

νύκω ή νυκώς - σπεύκω ή σπευκώς - πεπείκω ή πεπεικώς - σχίκω ή σχικώς .

5. Προσοχή! Στο σχολικό μας εγχειρίδιο παρουσιάζονται στον παρακείμενο μόνο οι περιφραστικοί τύποι!!!


Βίντεο για τον Παρακείμενο με την κ. Ε. Χολέβα:

https://www.youtube.com/watch?v=cgD7ADA7CME


Υ Π Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ   Φ Ω Ν Η Σ:

τα αγαπημένα μας αφωνόληκτα:


1) ΡΗΜΑ : διώκω    (κ,γ,χ,-ττ)ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(ἐγώ)

διώκω

διώξω

 δεδιωχώς ὦ

(σύ)

διώκῃς

διώξῃς

δεδιωχώς ᾖς

(οὗτος)

διώκῃ

διώξῃ

 δεδιωχώς ᾖ

(ἡμεῖς)

διώκωμεν

διώξωμεν

 δεδιωχότες ὦμεν

(ὑμεῖς)

διώκητε

διώξητε

 δεδιωχότες ἦτε

(οὗτοι)

διώκωσι(ν)

διώξωσι(ν)

 δεδιωχότες ὦσι(ν)


2) ΡΗΜΑ : γράφω    (π,β,φ,-πτ)ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(ἐγώ)

γράφω

γράψω

 γεγραφώς ὦ

(σύ)

γράφῃς

γράψῃς

γεγραφώς ᾖς

(οὗτος)

γράφῃ

γράψῃ

 γεγραφώς ᾖ

(ἡμεῖς)

γράφωμεν

γράψωμεν

γεγραφότες ὦμεν

(ὑμεῖς)

γράφητε

γράψητε

 γεγραφότες ἦτε

(οὗτοι)

γράφωσι(ν)

γράψωσι(ν)

 γεγραφότες ὦσι(ν)


3) ΡΗΜΑ : πείθω       (τ,δ,θ)ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

(ἐγώ)

πείθω

πείσω

 πεπεικώς ὦ

(σύ)

πείθῃς

πείσῃς

 πεπεικώς ᾖς

(οὗτος)

πείθῃ

πείσῃ

πεπεικώς ᾖ

(ἡμεῖς)

πείθωμεν

πείσωμεν

 πεπεικότες ὦμεν

(ὑμεῖς)

πείθητε

πείσητε

 πεπεικότες ἦτε

(οὗτοι)

πείθωσι(ν)

πείσωσι(ν)

 πεπεικότες ὦσι(ν)


Μερικές αξιοσημείωτες αποφθεγματικές φράσεις με υποτακτική

- Ἐάν ᾖς φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής .

- Εὐλαβοῦ τάς διαβολάς, κἄν ψευδεῖς ὦσιν.

- Μηδέ δίκην δικάσῃς, πρίν ἄμφω μῦθον ἀκούσῃς.

- Μηδενί συμφοράν ὀνειδίσῃς· κοινή γάρ ἡ τύχη καί τό μέλλον ἀόρατον.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ με τον Ελληνικό Πολιτισμό 

Διαδραστικό βίντεο:

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1071818


- για την υποτακτική ενεστώτα του εἰμί:

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/YpotaktikiEimi.htm

- για την υποτακτική όλων των χρόνων:

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/ypotaktiki1.htm

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/b07/b05-02.htm


Κουιζάκι από την Elisabeth Kon:

https://quizizz.com/join/quiz/6009631cf2d868001b5710e5/start?studentShare=true


Και για όλους τους χρόνους με την κ. Elisavet Kr:

https://quizizz.com/join/quiz/5fb2ac76f2e476001c085aad/start?studentShare=trueΠροφορική εξάσκηση 

Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση :

- Κἄν τύραννος ……………….. (γράφω, αόρ. υποτακτ.) ταῦτα, νόμος ἐστί ;

- Μή ……………….. κήρυκα, πρίν ἄν ……………………… ἐπιμελῶς ταῦτα. (πέμπω, ἐξετάζω, β’ πληθ. αορ. υποτακτ.)

- Πρίν ἄν ἀμφοῖν μῦθον …………………….(ἀκούω, β’ εν. αορ. υποτακτ.), οὐκ ἄν δικάσαις.

- Μή ἀπέλθητε, πρίν τήν ἀλήθειαν ……………………….(ἀκούω, β’ πληθ. αορ.)

- Ἐπειδάν ἡ στρατεία ………………………..(λήγω, γ’ ενικό αορ.), εὐθύς ἀποπέμψει αὐτόν.

-Ἐπειδάν ……………………..( ἀκούω, β’ πληθ. αορ.), κρίνατε.

-Τάς ἀρετάς ἐπιτηδεύομεν, ἵνα βίον εὐδαίμονα ……………………(διάγω, α’ πληθ. ενεστ.)

- Πᾶν πράττουσιν, ἵνα μή τούς παῖδας αὐτῶν …………………….(κολάζω, α’ πληθ. αορ.).

- Ἀθηναῖοι φοβοῦνται, μή Θηβαῖοι ταῦτα ……………………..(πράττω, γ’ πληθ. αορ.)


Το κουίζ μας με την Αγγελική:

https://quizlet.com/4037376/test


...ψυχή πολύχρωμη ...ζωή στο προσκήνιο ... φως παντού