συν-e-μάθηση


Αρχική σελίδα
Συνεργατικά σκαλιά γνώσεων
Αρχαία Ελληνικά Α΄γυμνασίου
Αρχαίες φράσεις σήμερα
Ομιλείτε την ελληνικήν, όχι όμως στα ελληνικά...
Φωνήεντα και τα σύμφωνα
Τα μέρη του λόγου: αρχ.-νέα
Κλίση άρθρου
Τα πνεύματα και ο τονισμός
νεοελληνική δοτική
Β΄ κλίση ουσιαστικών
Α΄ κλίση ουσιαστικών
Σύγκριση Α΄ και Β΄ κλίσης
Δευτερόκλιτα επίθετα
ΤΟ αντωνυμιακό τανγκό
Η δεικτική αντωνυμία
Οριστική ΕΝΣ-ΜΕΛ ε.φ.
Ενεστώτας του εἰμί
Παρατατικός του εἰμί
Παρατατικός-Αόριστος, Οριστική ε.φ.
Παρακείμ.-Υπερσυντ, Οριστική ε.φ.
Απαρέμφατο, ε.φ.
Τα επαγγέλματα των Αρχαίων
Αληθής ιστορία;
Το ελάφι του Αίσωπου
Εισαγωγή στη σύνταξη
Σύνταξη: υποκείμενο-κατηγόρημα
Σύνταξη: κύριοι όροι της πρότασης : Υρ - Αρ - Κυρ
Σύνταξη: κύριοι όροι-ασκήσεις
Σύνταξη: κύριοι όροι-παρουσίαση
Είδη προτάσεων
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Α Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Β΄γυμνασίου
...το αγαπημένο μας λύω...
Υποτακτική ε.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Σχηματισμός υποτακτ. -παρατηρήσεις
Προστακτική ε.φ. θεωρία - ασκήσεις
Ασκήσεις εγκλίσεων ε.φ.
Ερωτηματική – Αόριστη αντωνυμία
Αναφορικές αντωνυμίες
..και το λύομαι
Οριστική μέσης φωνής
Προφορική άσκηση οριστικής μέσης φωνής
Υποτακτική μ.φ. Θεωρία -ασκήσεις
Προστακτική μ.φ. θεωρία - ασκήσεις
Προφορικές ασκ. υποτακτ.-προστακτ.μ.φ.
...και το ΕΙΜΙ
Κλίση μετοχών ε.φ.
Κλίση μετοχών μ.φ.
Η Σύνταξη χωρίς φόβο και με πολύ πάθος
Το αντικείμενο του ρήματος
Το απαρέμφατο
Μετοχές-σύνταξη
Επιρρηματικές μετοχές
Η Γ΄κλίση - γενικά
Αφωνόληκτα
Ουσιαστικά της γ΄κλίσης σε -ων και -ας
Ουδέτερα σιγμόληκτα σε -ος,-ους
Φωνηεντόληκτα σε -ις, -υς, -υ
Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εὺς
Τα συγκοπτόμενα
Ενρινόληκτα- Υγρόληκτα
Επίθετα γ΄ κλίσης σε -ης -και -ων
Επίθετα γ΄κλίσης σε -υς, -εια, -υ
Επίθετα γ ΄κλ. : πολύς - μέγας
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά Γ΄γυμνασίου
Ευκτική ε.φ.
Ευκτική μ.φ.
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων
Αόριστος β΄
Θέση του τόνου στα σύνθετα ρήματα της α.ε.
Κλίση: ἡ γυνή, ὁ/ἡ παῖς
Κλίση: αὐτός, αὐτή, αὐτό
Παθητικοί χρόνοι
Ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη
Σύνδεση προτάσεων ή όρων προτάσεων
Η σύνταξη συνοπτικά: ρήμα, απαρέμφ.,μετοχή
Τα είδη του μορίου ἄν
Οι δευτερεύουσες προτάσεις
Δευτερεύουσες ονοματικές
Ειδικές
Ενδοιαστικές
Πλάγιες ερωτηματικές
Αναφορικές
Δευτερεύουσες επιρρηματικές
Αιτιολογικές
Τελικές
Συμπερασμ./αποτελεσματικές
Εναντιωματικές-Παραχωρητικές
Υποθετικές
Χρονικές
Αναφορικές
Επανάληψη ΑΕ Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Αρχαία από μετάφραση
Όροι Οδύσσειας
Οδύσσεια-Εισαγωγή - η ιστορία
Ιλιάδα - Εισαγωγή
Παίζοντας με την Οδύσσεια και την Ιλιάδα
Ελένη - Εισαγωγή
Η εποχή - το έργο - η ομορφιά
Τρωικός και Πελοποννησιακός πόλεμος
Ελένη - escape room κ.ά. πολλά
Μία Αριάδνη γεμάτη μύθους
Νέα Ελλ. Α΄
Ανάλυση κειμένων: πεδία διερεύνησης
Ο δρόμος για τον παράδεισο...
Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο
Το πιο γλυκό ψωμί
Τα κόκκινα λουστρίνια
Ο Βάνκας
Ο παππούς και το εγγονάκι
Μανιτάρια στην πόλη
Η ζωή στη Σύμη
Η Νέα Παιδαγωγική
Η Λεώνη μας
Γλωσσικές επαναλήψεις
Είδη προτάσεων
Δομή πρότασης
Οι Όροι της πρότασης - παίζοντας
Δομή της παραγράφου
τουβλάκια...συνοχής
Περιγραφή -αφήγηση-επιχειρ.
Παραγωγή, σύνθεση, Οικογ. λέξεων
Το ρήμα
Προσδιορισμοί νεοελληνιστί
Παράθεση ή επεξήγηση;
Επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός;
Το άρθρο
Κλίση ουσιαστικών
Κλίση επιθέτων
Τα πολύπαθα σημεία στίξης
Ασκήσεις ορθογραφίας
Το δύστυχο πολύ...
Το ταλαίπωρο τελικό -ν
το πολύπαθο ως
λέξεις με δύο -ρρ-
Επανάληψη...ποικιλοτρόπως
Νέα Β΄Γυμνασίου
Και πάλι στο σχολείο
Να ΄σαι καλά δάσκαλε
Άννα Φρανκ
Για τον όρο μετανάστες
Ο Άλλος στη λογοτεχνία
Ξενιτεμένο μου πουλί
Κάσπαρ Χάουζερ
Η Ιουλία...
Θερμοπύλες
Η Κωνσταντίνα...
Ο μικρός πρίγκιπας
Ο λύκος
Η εσχάτη των ποινών
επίθετα κληροδοτημένα...
Οι αντωνυμίες
Αποθετικά ρήματα
Η περίληψη
Το υποκείμενο του ρήματος
Μονόπτωτα /δίπτωτα ρήματα
Οι εγκλίσεις και η σημασία τους
Οι χρόνοι του ρήματος
Χρονική βαθμίδα - έγκλιση : εξάσκηση
Οι μετοχές
Τα συνθετικά και τα είδη των συνθέτων
Αχώριστα μόρια
Οικογένειες λέξεων
Διαθέσεις, Ενεργ.-παθ. σύνταξη
Μετατροπή ενεργ. σε παθ. και αντίστροφα
Βαθμοί επιθέτου
Η σύγκριση
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
«Φιλία: ένας ανεκτίμητος θησαυρός»
Εργασία - Επάγγελμα
Σχολείο στον χρόνο
Επανάληψη ΝΕ. Γλώσσα, Β΄
Νέα Γ΄ γυμνασίου
Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
Ασκήσεις σύνδεσης προτάσεων
Δευτερεύουσες προτάσεις
Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσεις
Τελικές και αιτιολογικές
Χρονικές και υποθετικές
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές
Επιρρηματικές-ονοματικές: ασκήσεις
Συνώνυμα-Αντώνυμα
Ομώνυμες/ομόηχες,-παρώνυμες λέξεις
Υπώνυμα
Γλωσσικά ολισθήματα
Σχήματα λόγου
λάθος γένος
Του γιοφυριού της Άρτας
Ερωτόκριτος
Θούριος
Ε. Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Ελεύθεροι πολιορκημένοι
Όσο μπορείς
Πρώτες ενθυμήσεις
Ζορμπάς
Στο παιδί μου
Η μεταμφίεση
Ζητείται ελπίς
Επανάληψη Γλ. Γ΄
Ιστορία Α΄
Ιστορία Β΄
Ιστορία Γ΄
Ενότητα 1
Ενότητα 2
Ενότητες 3 - 4
Ενότητα 5
Ενότητα 7
Ενότητα 8
Ενότητα 9
Ενότητα 10
Ενότητα 12
Ενότητα 13
Ενότητα 17
Ενότητα 18
Ενότητα 19
Ενότητα 20
Ενότητα 21
Ενότητα 22
Ενότητα 23
Ενότητα 27
Ενότητα 28
Ενότητα 29
Ενότητα 30
Ενότητα 31
Ενότητα 32
Ενότητα 33
Ενότητα 36
Ενότητα 38
Ενότητα 39
Ενότητα 40
Ενότητα 41
Ενότητα 42
Ενότητα 43
Ενότητα 44
Ενότητα 46
Ενότητα 47
Ενότητα 54
 


ΕΝΟΤΗΤΑ 3  

Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794)


Το σχολικό βιβλίο:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index1_3.html    


Η παρουσίαση από τον κ. Ι. Αμπελά:

https://www.slideshare.net/akis71/ss-186851947


Σχεδιαγραμματικά:

Ποια ήταν η οργάνωση της γαλλικής κοινωνίας κατά τον 18ο αιώνα;

Κριτήρια ταξικής διαφοροποίησης:

·      η καταγωγή

·      τα προνόμια.                                                                       

Τρεις τάξεις:                                                                                          

·      ευγενείς (1,5%)    είχαν προνόμια και δεν φορολογούνταν      

·      κλήρος (0,5%)                                                                                              

·      τρίτη τάξη (98%) / πλήρωναν το σύνολο των φόρων = δυσφορία

 

Η  πρώτη φάση της επανάστασης, Μάιος 1789 - Αύγουστος 1792

1. Ποια γεγονότα οδήγησαν στην κατάληψη της Βαστίλης;

·      Σύγκλιση της συνέλευσης των γενικών τάξεων (Μάιος 1789). 

·      Απαίτηση της τρίτης τάξης για μεταρρυθμίσεις à Απάντηση του βασιλιά με νέους φόρους.

·      Αυτοανακήρυξη της τρίτης τάξης σε Εθνοσυνέλευση.

·      Όρκος του σφαιριστηρίου από τους αντιπροσώπους της τρίτης τάξης για τη σύνταξη συντάγματος (20 Ιουνίου 1789).

·      Αυτοανακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης σε Συντακτική (Ιούλιος 1789).

·      Προσπάθεια διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης από τον βασιλιά à εξέγερση των πολιτών και κατάληψη της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789).

 

2.Ποιες ήταν οι ενέργειες της Συντακτικής συνέλευσης;

·      Κατάργηση των προνομίων

·      Ψήφιση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη (Αύγουστος 1789).

 

3.Ποια είναι τα πολιτικά ρεύματα της Συντακτικής συνέλευσης;

·      Δεξιά: δεν επιθυμούσε περαιτέρω μεταβολές του παλαιού καθεστώτος.

·      Κέντρο: αποδοχή της μοναρχίας με συμμετοχή ευγενών και μεγαλοαστών.

·      Αριστερά: με όραμα ένα πολίτευμα αμερικανικού τύπου.

 

4.Ποιοι είναι οι φορείς διάδοσης των ιδεών της επανάστασης;

·      Οι λέσχες (Ιακωβίνοι, Κορδελιέροι), που κινητοποιούσαν πολλούς πολίτες.

·      Οι εφημερίδες, που πολλαπλασιάστηκαν και διέδιδαν τις πολιτικές απόψεις.

 

5.Ποια είναι τα βασικά σημεία του πρώτου συντάγματος της Γαλλίας (1791), που εγκαθίδρυσε το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας;

  • ·   Το έθνος αναδεικνύεται κυρίαρχο.
  • ·   Η Νομοθετική Συνέλευση (Βουλή) ορίστηκε ως νομοθετικό σώμα.
  • ·   Ο βασιλιάς θα ασκούσε την εκτελεστική εξουσία μαζί με έξι υπουργούς.
  • ·   Η δικαστική εξουσία κηρύχθηκε ανεξάρτητη.
  • ·   Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο όσοι κατείχαν περιουσία και πλήρωναν φόρους.


6.Ποιες ήταν οι επιπλέον ενέργειες της Συντακτικής συνέλευσης;

  •       Εθνικοποίηση της περιουσίας του κλήρου
  •     Έκδοση χαρτονομίσματος.
  •        Οι κληρικοί έγιναν κρατικοί λειτουργοί
  •        Κατάργηση των συντεχνιών.

Οι ρυθμίσεις δεν έγιναν δεκτές.7.Ποιες ήταν οι ενέργειες της Νομοθετικής συνέλευσης (1791) και των Γιρονδίνων;

·      Παύση του βασιλιά και ανάθεση της εξουσίας σε συμβούλιο υπό τον Δαντόν.

·      Αναγνώριση του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας.

·      Δήμευση των περιουσιών των αριστοκρατών, που διέφυγαν στο εξωτερικό.

·      Διαχωρισμός την εκκλησία από το κράτος.

·      Κήρυξη της πατρίδας σε κίνδυνο.

 

Η δεύτερη φάση της γαλλικής επανάστασης (Σεπτέμβριος 1792 – Ιούλιος 1794)

1.Ποιες ήταν οι ενέργειες της Συμβατικής συνέλευσης;

·      Κατάργηση της μοναρχίας.

·      Εγκαθίδρυση του πολιτεύματος της αβασίλευτης δημοκρατίας.

·      Υιοθέτηση νέου ημερολογίου.

·      Καταδίκη του βασιλιά σε θάνατο.

·      Συνέχιση του πολέμου.


2.Ποιες ήταν οι ι ενέργειες της επαναστατικής κυβέρνησης των Ορεινών με ηγέτη το Ροβεσπιέρο:

·      Έγκριση του συντάγματος του έτους 1.

·      Αναδιοργάνωση του στρατού για την αντιμετώπιση των αντεπαναστατικών κινήσεων.

·      Εκτελέσεις υπόπτων για αντεπαναστατική δράση (περίοδος της Τρομοκρατίας).

·      Κατάργηση της χριστιανικής θρησκείας και θέσπιση της λατρείας του Ανώτατου Όντος.

·      Υιοθέτηση νέων ονομάτων για τους μήνες.

                                                         

 Εξελίξεις:

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν προκάλεσαν αντιδράσεις.

 Η συμβατική αποφάσισε να εκτελέσει το Ροβεσπιέρο μαζί με 20 συνεργάτες του. ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ


Το σχολικό βιβλίο: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index1_4.html1. Τι γνωρίζετε για τη γ και τελευταία φάση της Γαλλικές Επανάστασης;

Θερμιδοριανοί: Μετά την εκτέλεση του Ροβεσπιέρου αυτοί κρατούν τα ηνία. Ψηφίζουν νέο Σύνταγμα (1795):

 Η Εκτελεστική εξουσία ανατίθεται σε ένα πενταμελές συμβούλιο, το Διευθυντήριο.

 

2. Πότε άρχισε η εποχή του Ναπολέοντα;

 9 Νοεμβρίου 1799: Ο Ναπολέων Βοναπάρτης καταλαμβάνει την εξουσία με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντηρίου.

 1799-1804: Ο Ναπολέων ανακηρύσσεται Πρώτος Ύπατος.

 1804-1815: Ο Ναπολέων ανακηρύσσεται Αυτοκράτορας.

 

3. Ποιες ήταν οι Ναπολεόντειες Μεταρρυθμίσεις;

Μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, τη διοίκηση και την εκπαίδευση (η κρατική μηχανή ελέγχεται αλλά και δουλεύει καλύτερα).

 1804: Ναπολεόντειος Κώδικας: οι αρχές της Γαλλικής Επανάστασης γίνονται νόμοι της Γαλλίας

 

4. Τι γνωρίζετε για την Ναπολεόντεια Πολιτική;

 Κατορθώνει να θέσει υπό τον έλεγχο της Γαλλίας μεγάλο μέρος της Ευρώπης

 Εφαρμόζει από το 1806 ηπειρωτικό αποκλεισμό της Αγγλίας.

 Δημιουργεί βασίλεια-δορυφόρους της Γαλλίας, τα οποία φορολογούνται βαριά.

 Τα κράτη αυτά δυσανασχετούν.

 Μαζί τους δυσανασχετεί και μερίδα Γάλλων (κλήρος και ευγενείς θέλουν τα παλιά τους προνόμια˙ ο απλός λαός δυσκολεύεται οικονομικά).

 1812: Ο Ναπολέων επιτίθεται στη Ρωσία: ο γαλλικός στρατός προελαύνει μέχρι τη Μόσχα, αλλά κατά την υποχώρηση ηττάται από μία συμμαχία ευρωπαϊκών κρατών (μάχη της Λειψίας, 1813).

 1815: Μάχη του Βατερλό: ο Ναπολέων ηττάται οριστικά.

 

5. Κάντε μια αποτίμηση για τη Γαλλική Επανάσταση και την Εποχή του Ναπολέοντα

 Η αστική τάξη της Γαλλίας κατέλαβε την εξουσία, δείχνοντας το δρόμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 Τα συμφέροντα της αστικής τάξης προωθήθηκαν αποφασιστικά

 Η φιλελεύθερη οικονομία κέρδισε έδαφος. Οι αρχές του Διαφωτισμού πήραν σάρκα και οστά.

 Η απολυταρχία γκρεμίστηκε στη Γαλλία και κλονίστηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 Τα όρια κράτους και έθνους για πρώτη φορά συνέπεσαν.

 Πολίτες και κράτος ενώθηκαν με αλληλένδετους και άρρηκτους δεσμούς (αρχή διαφωτισμού)˙ σύγχρονη έννοια του κράτους.

 Κράτος και Εκκλησία διαχωρίστηκαν για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ευρώπη.

 Καταργήθηκαν οι διακρίσεις σε κοινωνικές τάξεις (κάστες) καθώς και τα προνόμια των ευγενών και του κλήρου.

 Επικράτησε η αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννώνται με ίσα δικαιώματα.

 Ο λαός αναδείχθηκε σε κινητήρια δύναμη της ιστορίας και σε αποκλειστική πηγή εξουσίας.

 Τα φυσικά δικαιώματα του Διαφωτισμού έγιναν πολιτικά δικαιώματα, και ο υπήκοος έγινε πολίτης.

 Αναπτύχθηκαν ιδέες και κινήματα που σφράγισαν την ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (φιλελευθερισμός, εθνικισμός, κοινωνικός ριζοσπαστισμός, σοσιαλισμός).

 

Το βίντεο από τον κ. Γ. Παπαθανασίου

https://youtu.be/TRF3ZRBZPhQ


Παιχνίδι για γερούς λύτες με τις ημερομηνίες της Γαλλικής Επανάστασης δια χειρός Nantialio:

https://wordwall.net/el/resource/1923383   


Κι άλλο ένα ιστοριοπαίχνιδο: Γαλλική Επανάσταση © Ιφιγένεια Σταμούλη:

https://wordwall.net/el/resource/19309502


Η παρουσίαση της Γαλλικής Επανάστασης από την κ. Α. Γερακίνη:

https://www.slideshare.net/alexgger/ss-250514292 


Το σχετικό κουίζ από την κ. I.Romana:

https://quizizz.com/join/quiz/5fbf9ff3dc8eba001b296e56/start?studentShare=true


Aμερικανική και Γαλλική Επανάσταση© Ιφιγένεια Σταμούλη : το παιχνίδι:

https://wordwall.net/el/resource/19309806

...ψυχή πολύχρωμη ...ζωή στο προσκήνιο ... φως παντού