από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα          Επικοινωνία

Θέματα Εξετάσεων & Διαγωνισμών στα Μαθηματικά

Περιεχόμενα

         
Θέματα εξετάσεων Β΄ Γυμνασίου      

Τα θέματα των εξετάσεων στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου προτείνουν οι Μαθηματικοί:

 
      2009 - Γυμνάσιο Μελίκης  
      2008 - 6ο Γυμνάσιο Βέροιας  
Θέματα εξετάσεων Α΄ Λυκείου        
      2009 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Άλγεβρα Έλσα Γεμενετζή  
      2008 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Άλγεβρα Δημήτρης Γεωργιάδης  
      2006 - 3ο ΓΕΛ Βέροιας Άλγεβρα - Υπόδειξη Τάσος Ευαγγελόπουλος  
      2003 - ΓΕΛ Μελίκης Άλγεβρα - Υπόδειξη Γιώργος Κούτλας  
      2009 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Γεωμετρία Γιώργος Μαντζώλας  
      2008 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Γεωμετρία Σωτήριος Μαρινόπουλος  
Θέματα εξετάσεων Β΄ Λυκείου       Μιχάλης Μπίκος  
2009 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης - Γεωμετρία     2009 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης - Άλγεβρα Ελένη Σιδηροπούλου  
2008 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης - Γεωμετρία     2008 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης - Άλγεβρα Ιωάννης Τόσκας  
2004 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Γεωμετρία     2004 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Άλγεβρα Παύλος Τσιούπρος  
2003 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Γεωμετρία     2003 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Άλγεβρα Δημήτρης Χατζησάββας  
2002 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Γεωμετρία     2002 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Άλγεβρα Δημήτριος Χύμας  
2001 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Γεωμετρία     2001 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Άλγεβρα    
2000 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Γεωμετρία     2000 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Άλγεβρα    
1999 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Γεωμετρία     1999 - Πανελλήνιες Εξετάσεις - Άλγεβρα    
         
      2009 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης   Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2009 - 2ο ΓΕΛ Βέροιας Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης - Υπόδειξη  
      2008 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2008 - 2ο ΓΕΛ Βέροιας          Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2004 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2003 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2002 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2001 - Πανελλήνιες Εξετάσεις  Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2000 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης - Μαθηματικά Τεχνολογικής  
      1999 - Πανελλήνιες Εξετάσεις  Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
Θέματα εξετάσεων Γ΄ Λυκείου        
      2009 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
2009 Μαθηματικά Ι ομάδα Α & Β ΕΠΑΛ     2009 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2008 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2008 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2007 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2006 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2005 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2004 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2003 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2002 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2001 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
      2000 - Πανελλήνιες Εξετάσεις Μαθηματικά & Στατιστική Γενικής Παιδείας  
         
2009 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2009 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
2008 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2008 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης      
2007 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2007 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης      
2006 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2006 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
2005 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2005 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
2004 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2004 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
2003 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2003 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
2002 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2002 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
2001 Μαθηματικά Β΄ Κύκλου ΤΕΕ     2001 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
         
      2000 Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας  
      2000 Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
      2000 Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης  
           
2001 Μαθηματικά Αποφοίτων ΤΕΛ     2001 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης 2001 Μαθηματικά 4ης Δέσμης  
      2000 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης 2000 Μαθηματικά 4ης Δέσμης  
      1999 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1998 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
1997 Μαθηματικά Αποφοίτων ΤΕΛ     1997 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1996 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1995 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1994 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1993 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1992 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1991 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1990 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1989 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης 1989 Μαθηματικά 4ης Δέσμης  
      1988 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1987 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1986 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1985 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1984 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης    
      1983 Μαθηματικά Πρώτης Δέσμης 1983 Μαθηματικά 4ης Δέσμης  
Διαγωνισμός "Η Υπατία"        
      3ος Ημαθιώτικος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά "Η Υπατία" 2010, Παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ  
      2ος Ημαθιώτικος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά "Η Υπατία" 2009, Παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ  
      1ος Ημαθιώτικος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά "Η Υπατία" 2008, Παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ  
Διαγωνισμός "Κ. Καραθεοδωρή"        
      "Κ. Καραθεοδωρή" 2010, για μαθητές Α΄ τάξης Γυμνασίου, Παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ  
      "Κ. Καραθεοδωρή" 2009, για μαθητές Α΄ τάξης Γυμνασίου, Παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ  
Διεθνής Διαγωνισμός "Καγκουρό"        
      "Καγκουρό 2009" επίπεδο 1, για μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού  
      "Καγκουρό 2009" επίπεδο 2, για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού  
      "Καγκουρό 2009" επίπεδο 3, για μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου  
      "Καγκουρό 2009" επίπεδο 4, για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου  
      "Καγκουρό 2009" επίπεδο 5, για μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου  
      Ενδεικτικά Θέματα των Διαγωνισμών "Καγκουρό" από την Καγκουρό Ελλάς  
Διαγωνισμός Ε.Μ.Ε. "Ο ΘΑΛΗΣ"        
      71ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά "Ο Θαλής" - 2010, Ε.Μ.Ε.  
      2010 - "Ο Ευκλείδης" 70ος Π.Μ.Δ. στα Μαθηματικά, Ε.Μ.Ε.  
      70ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά "Ο Θαλής" - 2009, Ε.Μ.Ε.   
         
      Όλα τα θέματα των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στη σελίδα του ΥπΕΠΘ  
         

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας