0 ή το 1 τυχαία

με ποια εντολή θα εμφανίσετε το 0 ή το 1 τυχαία;

random.randrange(0,1)

random.random(0,1)

random.randint(0,1)