Κεφάλαια 1-4 (20 Ερωτήσεις)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ερωτήσεις Θεωρίας με τυχαίο τρόπο για τα κεφάλαια 1 έως και 4 (20 ερωτήσεις). 

Κεφάλαιο 1: Κατανόηση, καθορισμός και δομή του προβλήματος, Κεφάλαιο 2: Καθορισμός απαιτήσεων, Κεφάλαιο 3: Αλγόριθμοι - Βασικές Έννοιες, Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη αλγορίθμων

Questions20
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz