Συγκριτικοί Τελεστές

Οι Συγκριτικοί Τελεστές στην Python είναι οι παρακάτω:

Μεγαλύτερο   >, π.χ. 5>4 είναι True

Μικρότερο  <,  π.χ 7<3 είναι False

Μεγαλύτερο ή ίσο >= ,  π.,χ 5>=5 είναι True

Μικρότερο ή ίσο<=  , π.χ 6<=7 είναι True

ϊσο == , π.χ. 5==6 είναι False

Διάφορο   != , π.χ. 5!=9 είναι True

Questions10
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz