Κεφάλαιo 7 (20 ερωτήσεις)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ερωτήσεις Θεωρίας με τυχαίο τρόπο για τo κεφάλαιo 7 (20 ερωτήσεις). 

Κεφάλαιο 7: Είδη, τεχνικές και περιβάλλοντα προγραμματισμού

Questions19
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz