Εντολή write

Η εντολή write εμφανίζει κείμενο, τιμές μεταβλητών, αποτελέσματα πράξεων μεταξύ μεταβλητών καθώς και συνδυασμό τους.

Σύνταξη:

  • write(' κείμενο'); Θα εμφανίσει το κείμενο όπως είναι ανάμεσα στα εισαγωγικά

          π.χ. write('Hello world'); Θα εμφανίσει το κείμενο: Hello world

          π.χ. write (' Γεια σου κωσμαι'); Θα εμφανίσει το κείμενο: Γεια σου κωσμαι (η εντολή δεν ασχολείται με την ορθογραφία)

  • write ('κείμενο', μεταβλητή1, 'κείμενο', μεταβλητή2...);

          a:=5;

          write('η τιμή είναι ', a); Θα εμφανίσει: η τιμή είναι 5 (Εμφανίζεται η τιμή της μεταβλητής)

  • write (πράξεις με μεταβλητές, 'κείμενο', ...);

          a:=8;

          write(a+10,' <> ',a*2);  Θα εμφανίσει: 18 <> 16 (Εκτελούνται οι πράξεις και εμφανίζεται το αποτέλεσμα)

  • write(μεταβλητή : πλήθος χαρακτήρων στην οθόνη : πλήθος δεκαδικών);

          - write (4.4567 : 8 : 2);  Θα εμφανίσει τον αριθμό 4.46 (Στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό, επειδή το τρίτο δεκαδικό είναι >=5 , το δεύτερο δεκαδικό θα αυξηθεί κατά 1)

           με 4 κενά πριν τον αριθμό (ο αριθμός 4.46 έχει μήκος 4 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου της υποδιαστολής)

         -  write (3.229 : 4 : 1 ); Θα εμφανίσει τον αριθμό 3.2 με ένα κενό πριν τον αριθμό

         - write (3.229 : 0 : 2 ); Θα εμφανίσει τον αριθμό 3.23 χωρίς κενά πριν τον αριθμό (το μήκος των χαρακτήρων είναι 0, δεν γίνεται να κοπέι ο αριθμός!)
 

Η εντολή writeln λειτουργεί όπως και η write, απλά μετά την εμφάνιση του κειμένου τοποθετεί τον κέρσορα στην αρχή της επόμενης γραμμής (writeln = next line).

 

Questions5
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz