Πανελλαδικές ΘΕΜΑ Α+Β 2017-2022

Πανελλαδικές εξετάσεις  και Επαναληπτικές από το 2017 έως και το 2022

με Quiz ερωτήσεων από τα θέματα Α και Β στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών.

150 ερωτήσεις συμβατές με αυτές της τρέχουσας ύλης στο περιβάλλον της Python

Το Quiz περιλαμβάνει 15 τυχαίες (random) ερωτήσεις.

Πάρτε μολύβι και χαρτί, θα σας χρειαστεί (αλήθεια)... και καλή επιτυχία!!!

Τα τεστ δεν υποκαθιστούν τις  γραπτές εξετάσεις, απλά βοηθούν την κατανόηση στις ασκήσεις

Questions15
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationForbidden
Start Quiz