Ασκήσεις

Ερωτήσεις για το μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ή την Pascal

 

Λογικοί Τελεστές (20 ερωτήσεις) Οι ερωτήσεις αφορούν το να βρεις αν είναι true ή False μια λογική παράσταση