Κεφάλαιο 8 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 8

Δομές ΔεδομένωνΙΙ

Από την παράγραφο 8.1 έως και την 8.2

Συμβολοσειρές, Λίστες

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 91, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή,

χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz