Πανελλαδικές 2017-2022-ΘΕΜΑ Β

Πανελλαδικές εξετάσεις  και Επαναληπτικές από το 2017 έως και το 2022

με Quiz ερωτήσεων ΜΟΝΟ από τα θέματα Β στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών.

38 ερωτήσεις συμβατές με αυτές της τρέχουσας ύλης στο περιβάλλον της Python

Το Quiz περιλαμβάνει 12 τυχαίες (random) ερωτήσεις.

Πάρτε μολύβι και χαρτί, θα σας χρειαστεί (αλήθεια)... και καλή επιτυχία!!!

Τα τεστ δεν υποκαθιστούν τις  γραπτές εξετάσεις, απλά βοηθούν την κατανόηση στις ασκήσεις

Questions12
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz