Κεφάλαια 5-6 (20 ερωτήσεις)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Ερωτήσεις Θεωρίας με τυχαίο τρόπο για τα κεφάλαια 5 έως και 6 (20 ερωτήσεις). 

Κεφάλαιο 5: Στοιχεία δομημένου προγραμματισμού, Κεφάλαιο 6: Έλεγχος αλγορίθμων, Κεφάλαιο 7: Είδη, τεχνικές και περιβάλλοντα προγραμματισμού

Questions20
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz