Κανόνες ονομάτων μεταβλητών

Κανόνες ονομάτων των μεταβλητών

- Μπορούν να περιέχουν μόνο: γράμματα, αριθμούς και την κάτω παύλα - (όχι κενά ή ειδικούς χαρακτήρες)

- Πρέπει να αρχίζουν από γράμμα

- Δεν επιτρέπονται οι δεσμευμένες λέξεις (εντολές της Python) π.χ. print =5 (η print είναι εντολή)

Δοκιμάστε το τεστ

Questions5
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz