Πανελλαδικές 2009-2022-ΘΕΜΑ Α

Πανελλαδικές εξετάσεις  και Επαναληπτικές από το 2009 έως και το 2022

με Quiz ερωτήσεων ΜΟΝΟ από τα θέματα Α στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών.

135 ερωτήσεις συμβατές με αυτές της τρέχουσας ύλης και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της Python

Το Quiz περιλαμβάνει 25 τυχαίες (random) ερωτήσεις.

Πάρτε μολύβι και χαρτί, θα σας χρειαστεί (αλήθεια)... και καλή επιτυχία!!!

Τα τεστ δεν υποκαθιστούν τις  γραπτές εξετάσεις, απλά βοηθούν την κατανόηση στις ασκήσεις

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz