Κεφάλαιο 7 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 7

Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Από την παράγραφο 7.1 έως και 7.2.2 (Συναρτήσεις - παράμετροι- εμβέλεια μεταβλητών)

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 40, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή,

χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz