Κεφάλαιο 8 έως και 10

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ερωτήσεις Θεωρίας με τυχαίο τρόπο  (10 ερωτήσεις). 

Κεφάλαιο 8: Η γλώσσα Pascal, Κεφάλαιο 9: Βασικές εντολές,

Κεφάλαιο 10: Εντολές επιλογής και αποφάσεων

Questions10
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz