Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςB1

Τι θα εμφανίσει;

x = 45

y = 10

print x / y

 

4