Κεφάλαιο 3 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 3

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο, Σημειώσεις μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών

25 τυχαίες ερωτήσεις από 69 του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου εργασιών, χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Πάρτε μολύβι και χαρτί και ξεκινήστε...

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz