Αλγόριθμοι - Software

Free Pascal                                               

 

ΓλωσσοΜάθεια                                       

 

Ο Διερμηνευτής της Γλώσσας   

 

Pame Pascal                                            

 

Python 2.7.18       Python 3.9.7                    

Mobile QPython 1.2.5              Mobile QPython 3