Για τον γάμο

Για τον γάμο

Οι σημαντικοί σταθμοί του ανθρώπινου βίου, έλεγε ο παππούς , είναι τρεις:

Γέννηση -Γάμος-Θάνατος.

Για τον πρώτο και τον τρίτο δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι.

Για τον μεσαίο όμως σταθμό , το γάμο παίρνουμε μέρος με δύο παράγοντες: τη λογική και την καρδιά.

Και γίνεται ευτυχής ο γάμος όταν οι δύο αυτοί παράγοντες συμπράξουν.

                                  Από το "Άγγελμα της Ημέρας"