Τα βαρυτικά κύματα και η ανίχνευσή τους

Άρθρο για τα βαρυτικά κύματα

βίντεο 1

βίντεο 2