Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες Πληροφορικής

Χρήσιμες ιστοσελίδες Πληροφορικής

 

πολύ χρήσιμο για πληροφορίες υλικού και λογισμικού

http://www.raymond.cc/blog/

για τους δημιουργούς ιστοσελίδων

http://www.w3schools.com/tags/

ελεύθερο λογισμικό

http://www.ellak.gr/

η σελίδα της ΠΕΚΑΠ

http://www.pekap.gr/

 Σημειώσεις Joomla

http://users.sch.gr/stzelepi/portal/images/multimedia/pdf/Introduction_Joomla.pdf

 Adobe Flash CS3 βιβλίο καθηγητή

 http://users.sch.gr/dtsilog/edusoft/Adobe%20Flash%20CS3/biblio_kathigiti_FLASH.pdf

 Adobe Flash CS3 τετράδιο μαθητή

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1445/2/1445.pdf