Εφαρμογές Φυσικής Γ' Λυκείου με ΓΛΩΣΣΑ

Μερικές εφαρμογές της Φυσικής Κατεύθυνσης με προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ (διερμηνευτής γλώσσας), για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ' Λυκείου.
Ασχοληθήκαμε με αυτές στο 5ο Λύκειο Σερρών.

Στο Μουσικό Σχολείο Σερρών προστέθηκαν αυτές της στροφικής κίνησης.

 

https://www.dropbox.com/sh/eu594cuazgbe78k/AACc0qXVoRs3H7_HHx4xySO2a?dl=0