Μετατροπέας μονάδων - υπολογισμοί

Επιλέξτε κάποιο μέγεθος (είναι στα Αγγλικά), όπως acceleration (επιτάχυνση) , area (επιφάνεια) κ.λ.π. Στη συνέχεια εισάγετε τιμή , επιλέξτε τις μονάδες και πατήστε Enter. Στο κάτω πλαίσιο θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα. 

 


SELECT PROPERTY

 

.....και για όσους δυσκολεύονται στις πράξεις να κάνουν εντατικές ασκήσεις και ,μόνο για ανθρωπίνως δύσκολες πράξεις ,να καταφεύγουν εδώ: