Εισαγωγή στην Πληροφορική

Σημειώσεις θεωρίας

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

Σημειώσεις εργαστηρίου

 Λίγα για τα Windows

Word 1

Word 2

Excel

Power Point