Ηλεκτρονικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας

 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html