Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός ......

"γ πατήρ,  γὼ  δελφός, γ Νυμφίος, γ οκία, γ τροφεύς, γὼ μάτιον, γὼ ίζα, γ θεμέλιος. Πν περ ν θέλς γώ. Μηδενς ν χρεί καταστς. γ δουλεύσω. λθον γρ διακονσαι, ο διακονηθναι. γ κα φίλος κα ξένος κα κεφαλ καὶ δελφς κα μήτηρ. Πάντα γώ· μόνον οκείως χε πρς μέ. γ πένης δι σέ, καὶ λήτης δι σέ, π το Σταυρο δι σέ, π τάφου δι σέ, νω πρ σοῦ ντυγχάνω τ Πατρί, κάτω πρ σο πρεσβευτς παραγέγονα παρ το Πατρός. Πάντα μοι σ καὶ δελφς κα συγκληρονόμος κα φίλος κα μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τόν φιλοντα ποστρέφ; τί τ κόσμ κάμνεις; τί ες πίθον ντλες τετρημένον; Τοτο γάρ στιν ες τν παρόντα βίον πονεσθαι. Τί ες πρ ξαίνεις; τί τῷ έρι πυκτεύεις; " 
(
γιος ωάννης Χρυσόστομος - Περ τς γάπης το Χριστο Προέλευση κειμένου: ερ Μον Μεγίστης Λαύρας γ. ρος)

Μετάφραση:

γὼ εμαι πατέρας, γὼ δελφός, γὼ νυμφίος, γὼ οκία, γὼ τροφή, γὼ νδυμα, γὼ ρίζα, 

γὼ θεμέλιον,  κάθε τι τὸ ποον θέλεις γώ·νὰ μν χεις νάγκην πὸ τίποτε.

γὼ καὶ θὰ σὲ πηρετήσω·διότι λθα νὰ πηρετήσω, χι νὰ πηρετηθ.

γὼ εμαι καὶ φίλος, καὶ μέλος τοῦ σώματος  καὶ κεφαλὴ καὶ δελφός,καὶ δελφὴ καὶ μητέρα, λα γώ·ρκεῖ νὰ διάκεισαι φιλικὰ πρς μέ.

γὼ γινα πτωχς διὰ σέ ·γινα καὶ παίτης διὰ σέ·νέβηκα πάνω ες τν Σταυρν διὰ σέ·τάφην διὰ σέ·ες τν ορανν νω διὰ σὲ παρακαλῶ τν Πατέρα·κάτω ες τν γν στάλην πὸ τν Πατέρα ς μεσολαβητς διὰ σέ.

λα δι᾿μὲ εσαι σύ·καὶ δελφς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος τοῦ σώματος.

Τί περισσότερον θέλεις;

Γιατὶ ποστρέφεσαι ατν ποὺ σὲ γαπ;

Γιατὶ κοπιάζεις γιὰ τν κόσμο;

Γιατὶ ντλες νερ μ τρυπημένο πιθάρι; Διότι ατ σημαίνει ν καταπονσαι ες τν ζων ατήν.

Γιατὶ λαναρίζεις τν φωτιά;

Γιατὶ πυγμαχες ες τν έρα;

 (γίου ωάννου ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως το Χρυσοστόμου πόσπασμα κ τς οστ΄ μιλίας ατο ες τ κατ Ματθαον Εαγγέλιον 24,16-31 {ΕΠΕ τόμ. 12, σελ. 34})