Φάσεις βόλεϋ

Μερικά βίντεο με βόλεϋ

Στο άρθρο Φωτογραφίες Δραστηριοτήτων, θα βρείτε και φωτογραφίες βόλεϋ.

 

Βίντεο με βόλεϋ (προσωπικά)

Φάσεις και επίθεσή μου

https://www.youtube.com/watch?v=12pQxVCvdCA

Φάσεις και βολή μου

https://www.youtube.com/watch?v=VRgzhOq5_c8

Επίθεσή μου σε 2ο χρόνο (κοντινό πλάνο)

https://www.youtube.com/watch?v=PU3jTPv86Ro

Επίθεσή μου σε 2ο χρόνο

https://www.youtube.com/watch?v=s7YTMgvgTwk

Επίθεσή μου σε 1ο χρόνο

https://www.youtube.com/watch?v=K2qOqs2QDFY